Jak na věc


zveřejnění roční závěrky v obchodním rejstříku

Aktuální jídelníček ZŠ Přemyslovců

    Zákon 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále jen zákon 250/2000 Sb.)1) v § 28 odst. 2 definuje rozpočet příspěvkové organizace:„Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na rozpočtový rok, jímž se řídí financování činnosti příspěvkové organizace. Rozpočtový rok je shodný s kalendářním rokem.“1) v § 28 odst. 3 definuje střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace:„ Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na nejméně 2 roky následující po roce, na který je sestavován rozpočet. Obsahuje předpokládané náklady a výnosy v jednotlivých letech.“2) v § 28a odst. 1 až 4 definuje zveřejňování výhledu rozpočtu a rozpočtu příspěvkové organizace (1) Příspěvková organizace zveřejní návrh střednědobého výhledu rozpočtu na svých internetových stránkách, na internetových stránkách svého zřizovatele, nebo způsobem v místě obvyklým nejméně 15 dnů přede dnem zahájení jeho projednávání zřizovatelem. Zveřejnění musí trvat až do
     Školní informační systém bakaláři. Klepnutím na ikonu vstoupíte do systému. Po přihlášení zde žáci i jejich rodiče naleznou školní rozvrh, hodnocení, přehled domácích úkolů, připravované akce školy atd.
    Kliknutím na ikonu vstoupíte do přihlašovacího formuláře do systému VIS strava.cz. Kód naší jídelny je 10310. Přihlašovací údaje získáte u ekonomky školní jídelny.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00