Jak na věc


ztráta smyslu života

Ztrátou nemůžeme snížit příjmy ze zaměstnání

    Podle nejvyššího správního soudu můžeme ztrátu uplatnit i během daňové kontroly (nejen při jejím zahájení). Pokud během daňové kontroly budeme trvat na uplatnění daňové ztráty, správce daně ji musí zohlednit. Není však povinen ztrátu odečíst sám, bez našeho konkrétního projevu vůle - musíme o to tedy žádat.
    O ztrátu snížíme naše další příjmy (dílčí základy daně) - z pronájmu, kapitálového majetku a ostatní příjmy, avšak ne příjmy ze zaměstnání.
    Ztrátou jsou i případy, kdy jsme při výkonu činnosti, z níž nám mohou plynout příjmy z podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti (anebo z pronájmu) nedosáhli příjmů, ale jen daňově uznatelných výdajů.
    Ztrátu (nebo její zbytek) můžeme uplatnit nejdéle v pěti letech bezprostředně následujících po ztrátě. Když ji nevyužijeme celou najednou, použijeme ji po částech.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00