Jak na věc


způsoby svařování obalenou elektrodou

MIG pájení pozinkovaných autokarosářských dílů

    Během první světové války byly kladeny zvýšené požadavky na vývoj nových postupů svařování v souvislosti se zbrojní výrobou. Z důvodu nedostatku plynu Angličané nepoužívali při opravách lodí a výrobě zbraní běžné svařování plamenem, ale byli nuceni použít metodu obloukového svařování. Rychlá oprava poškozených zařízení za pomoci obloukového svařování přesvědčila mocnosti o přednostech této svařovací metody. Jedním z klíčových momentů pro následující vývoj obloukového svařování byla práce Paula O. Nobleho, který si nechal v roce 1924 patentovat svůj postup svařování stejnosměrným proudem za použití svařovacím napětím ovládaného podávání svařovacího drátu.
    Moderní svařovací zdroje "nazývané invertory" pracují na principu kombinování konstantního proudu a konstantního napětí. Procesů a metod svařování je velký počet, žádná z nich, ale není univerzálně nejlepší. Každý způsob má své specifické výhody a musí odpovídat druhu použití, např. druhu kovu, spoje, materiálu, požadovanému profilu svaru atd.. Základní metody svařování:


TIG (Tungsten Inert Gas Welding)

    Obloukové svařování se začalo vyvíjet až v devatenáctém století po objevu fenoménu elektrického oblouku nezávisle na sobě Angličanem Humprey Davyem (1801) a Rusem Vasilijem Petrovem (1803). V roce 1808 předvedl Humphry Davy hoření elektrického oblouku v Royal Institue v Anglii. Název elektrický oblouk však použil o mnoho let později. Na základě poznatků Humphrey Davyho provedl Angličan Wilde jednoduché spojení dvou kusů železa elektrickým obloukem (1860), pro tento postup mu byl v roce 1865 udělen první patent týkající se svařování kovů za použití elektrického proudu. Teprve až v roce 1881 francouzský vědec Auguste DeMeritens použil, pravděpodobně jako první, elektrický oblouk jako takový při svařování olověných desek uhlíkovími elektrodami. Uhlíkovou elektrodu připojil na záporný pól a svařované předměty na kladný, tzv. přímé zapojení. Pro svůj postup si nechal ve Francii vydat patent. Jako zdroj elektrického proudu posloužily akumulátorové baterie. Proces svařování holými kovovými el
     Kód: XT5894Automatická svářecí kukla XTline XT5894 (YXE-500G) solární samostmívací. Nastavitelné zatmavení od č.9 do č.13. Upevnění pomocí stavitelného hlavového kříže s aretací v horní poloze. Napájení pomocí solárního článku/lion baterie. Kód: XT5894Automatická svářecí kukla XTline XT5894 (YXE-500G) solární samostmívací. Nastavitelné zatmavení od č.9 do č.13. Upevnění pomocí...
     Kód: 1013AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1780,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 5m/25mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je typizované pro všechny typy invertorů a svářeček vybavených eurokoncovkou. Kód: 1013AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1780,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 5m/25mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je...


Omicron SK 3m/16mm svařovací kabely Omicron SK 3m/16mm svařovací kabely

    Svařování netavící se wolframovou elektrodou pracuje na principu hoření elektrického obloku mezi wolframovou elektrodou a svařencem. Na základě přenosu elektrické energie pak dochází k natavení základního materiálu tedy svařence. Tavící oblouk je chráněn ochranným inertním zdrojem plynu, který zabraňuje vniknutí atmosférických nečistot do svarové lázně.
     Kód: 2377Profesionální jednofázový svářecí invertor Omicron GAMA 1550 A je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG) Je opatřen mimo jiné funkcí V.R.D. a tlačítkem MET pro přepínání. Kód: 2377Profesionální jednofázový svářecí invertor Omicron GAMA 1550 A je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se...
    Jejich svařování je ale problematické, proto je vhodnější metoda MIG pájení, kterou se zachová výhoda odolnosti proti korozi a zabezpečí potřebné mechanické vlastnosti vytvořeného spoje. Protože Migatronic je tradičním dodavatelem svařovacích strojů pro tento obor, rozvíjí i tuto perspektivní metodu spojování kovů.


Omicron GAMA 166 svařovací inventor Omicron GAMA 166 svařovací inventor

    V tehdejším Československu bylo svařování využíváno pro výstavbu tlakových nádob i mostů již v meziválečné době. Na počátku třicátých let 20. století byly v Plzni postaveny dva svařované mosty. První, který byl postaven v roce 1931 ve Škodových závodech přes železniční trať, byl svařován holými elektrodami. Druhý, dnešní Tyršův most přes řeku Radbúzu, byl postaven o dva roky později. Se svým rozpětím 49,2 m byl v té době největší na světě. Autorem obou mostů byl významný český propagátor svařování, inženýr a později profesor ČVUT v Praze František Faltus. V roce 1949 byl Jozefem Čabelkou založen v Bratislavě mezinárodně uznávaný Výzkumný ústav zváračský.
    Oblouk je inicializován v momentě dotyku mezi obalenou elektrodou a základním materiálem (svařencem). Při vzniku obloku dojde k vytvoření svarové lázně. Jádro elektrody pak tvoří nezbytnou složku přídavného materiálu. Další funkční složkou je obalový materiál elektrody, který zabezpečuje ochranu svarové lázně a vytváří tak ochranou atmosféru a strusku. Při procesu chladnutí je svar chráněn povrchovou struskou. Po procesu chladnutí je doporučené strusku odstranit. Obloukové svařování obalenou elektrodou je typický proces pro ruční svařování.


Obloukové svařování obalovanou elektrodou

    Protože je teplota tavení přídavného materiálu vyšší než teplota odpařování zinku (cca 910 °C), dochází při MIG pájení k odpařování zinku vždycky. Pokud je ale dodržena podmínka minimální teploty oblouku, udrží se zinek katodickými silami v dostatečném množství v přechodové oblasti mezi housenkou a základním materiálem. Proto je důležité přesné dodržení předepsaných pájecích parametrů svařovacím zdrojem a polohy hořáku obsluhou. Zdokonalení uvedené metody přináší dále použití impulzního svařovacího zdroje, které umožní dokonale naprogramovat celý proces tvorby, oddělení, přenosu a spojení kapky přídavného materiálu pro různé druhy materiálu a polohy svařování. Proto jsou při MIG pájení dosahovány nejlepší výsledky impulzními invertorovými svařovacími zdroji s programovým řízením a pamětí pro individuální nastavení.
    V roce 1928 v East Pittsburghu byl přes Turtle Creek (tj. Želví potok) postaven první celosvařovaný most v USA společnými silami firem WestingHouse Electric a Manufacturing Company. Most byl dlouhý 18,6 m a vážil cca 10 tun. Ve stejném roce se ve Vítkovických železárnách začaly vyrábět první obalované elektrody máčením.
     Kód: 2355Profesionální jednofázový svářecí invertor Omicron GAMA 166 je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG) při montážních prácích. Kód: 2355Profesionální jednofázový svářecí invertor Omicron GAMA 166 je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG) při montážních prácích.


Omicron SK 5m-16 svařovací kabely Omicron SK 5m-16 svařovací kabely

    Metoda obloukového svařování tavící se elektrodou v ochranném plynu využívá teplo elektrického oblouku mezi kontinuálně dodávaným drátem (elektrodou) a svařencem. Během tohoto procesu je odtavovaný drát přenášen do místa svařování. Roztavený drát a svarová lázeň je chráněna ochranným plynem. Ochranná atmosféra je dodávána výhradně externím zdrojem a to zásobníkem plynu tlakové láhve nebo rozvod plynu.
    TIG- ové svařování se liší od jiných procesů obloukového svařování tím, že elektroda není „spotřebovávána“ jako elektrody u procesů ostatních MMA či MIG/MAG.
     Kód: 10208Eurokoncovka, rychlospojka CX0020 na kabel pro sváření o průměru 10 - 25mm. Pro použití např. s Omicron GAMA a jiné svářecí stroje, vybavených eurokoncovkou. Kód: 10208Eurokoncovka, rychlospojka CX0020 na kabel pro sváření o průměru 10 - 25mm. Pro použití např. s Omicron GAMA a jiné svářecí stroje, vybavených eurokoncovkou.
     Kód: 1012AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1190,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 5m/16mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je typizované pro všechny typy invertorů a svářeček vybavených eurokoncovkou. Kód: 1012AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1190,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 5m/16mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je...


Omicron GAMA 190L svařovací invertor,... Omicron GAMA 190L svařovací invertor,...

     Kód: 1041AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1318,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 3m/25mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je typizované pro všechny typy invertorů a svářeček vybavených eurokoncovkou. Kód: 1041AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 1318,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 3m/25mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je...
     Kód: XT5893Automatická svářecí kukla XTline XT5893 Carbon (YXE-818E) solární samostmívací. Nastavitelné zatmavení od 9. do 13. a 4 stmívací senzory. Upevnění pomocí stavitelného hlavového kříže s aretací v horní poloze. Napájení solární článek/lion baterie Kód: XT5893Automatická svářecí kukla XTline XT5893 Carbon (YXE-818E) solární samostmívací. Nastavitelné zatmavení od 9. do 13. a 4 stmívací...
    svařování wolframovou elektrodou v ochranné atmosféře inertního plynu (argon) se označuje TIG (Tungsten, Inert, Gas). K tavení spojovaných dílů slouží elektrický oblouk hořící mezi wolframovou elektrodou a spojovaným materiálem, elektroda se netaví a přídavný materiál se dodává pomocí přídavného drátu.


Omicron SK 3m-25 svařovací kabely Omicron SK 3m-25 svařovací kabely

    Při MIG pájení narozdíl od tradičního MIG/MAG svařování dochází k roztavení pouze přídavného materiálu, který procesem blízkým pájení natvrdo spojí nenatavený základní materiál. Nutnými podmínkami této metody jsou stabilní a bezrozstřikový přenos roztaveného kovu a „nízká” teplota oblouku, protože teplota tavení přídavných materiálů používaných při MIG pájení je cca 1060 °C (při běžném MIG/MAG svařování je cca 1650 °C). Díky tomu je minimalizováno teplo vnesené do svařence a možnost poškození vrstvy zinku.
    Např. na materiálu tloušťky 0,5 mm hoří oblouk 120 A po dobu 0,03 s. To je výrazný rozdíl proti běžně používaným 50 A po dobu 0,5 s. Proto je vzniklý bodový svar tak kvalitní.
    Svařování nebo sváření je proces, který slouží k vytvoření trvalého, nerozebíratelného spoje dvou a více materiálů. Obecným požadavkem na proces svařování je vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik nových meziatomárních vazeb.
    využívá se zde obalu elektrody, která tavením vytváří ochranou atmosféru chránící roztavenou svarovou lázeň od nežádoucích účinků okolního vzduchu.
    Inertní plyn nebo-li netečný plyn je druh plynu , který nereaguje s dalšími prvky. Plyn do místa svařování proudí a je usměrňován pomocí keramické hubice, kde nahrazuje atmosférický vzduch.


Dálkový regulátor FSL na magnetu

     Kód: 2785Nová řada profesionálních svářecích strojů Omicron GAMA 150L s ideální charakteristikou pro trvale stabilní oblouk. Sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG/TIG PULSE) Kód: 2785Nová řada profesionálních svářecích strojů Omicron GAMA 150L s ideální charakteristikou pro trvale stabilní oblouk. Sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG/TIG PULSE)
    - v atmosféře inertního plynu (MIG) (argon)- v atmosféře aktivního plynu (MAG) (CO2)- pod tavidlem- elektrostruskové
    Obloukové svařování pomocí obalené elektrody je primárně používáno pro svařování nelegovaný, nízko legovaných i vysoce legovaných materiálů v aplikační tloušťce od cca 2 do 50 mm. Technologie se využívá zejména pro svařování ocelových konstrukcí, tlakové nádoby nebo v lodním průmyslu. Při práci s vyšší sériovostí je třeba použít svařovací procesy, které jsou snadněji mechanizovatelné (např. MIG/MAG)


Omicron GAMA 160K svářecí invertor Omicron GAMA 160K svářecí invertor

    Ve Velké Británii Arthur Percy Strohmenger experimentoval v letech 1909 až 1912 s tlustými obaly kovových elektrod, používal širokou škálu materiálů od azbestové tkaniny až po jíl a vápenec. Výsledek své práce si nechal patentovat v USA až v roce 1928. Teprve při použití jeho elektrod bylo konečně možné svarový kov provést ve vysoké kvalitě bez jakýchkoliv nečistot. Obalované elektrody si hledaly dlouhou cestu ke svářečům, na vině byla jejich cena způsobená nákladným technologicko-výrobním postupem. Ke zlevnění došlo až po změně technologie výroby kovového jádra elektrody tažením a zároveň průtlačného lisování použitého při výrobě jejího obalu.
     Kód: 2544Omicron GAMA 190L s ideální charakteristikou pro trvale stabilní oblouk, patří do nové řady profesionálních svářecích strojů Omicron. Sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG/TIG PULSE) Kód: 2544Omicron GAMA 190L s ideální charakteristikou pro trvale stabilní oblouk, patří do nové řady profesionálních svářecích strojů Omicron....
    Protože prakticky je velmi obtížné dosáhnout spojení na úrovni meziatomových vazeb za okolních podmínek (běžná teplota, tlak), kdy je termodynamický stav materiálů stabilní resp. metastabilní, je nutné tento termodynamický stav změnit. Proto je při svařování nutné působit buď tlakem, teplem nebo oběma faktory najednou. Obecně platí závislost čím vyšší působí tlak tím méně je potřeba vnést teplo a obráceně. Tlakové svařování je označením svařování za působení převážně tlaku a tavné při působení tepla.


Omicron SK 5m-25 svařovací kabely Omicron SK 5m-25 svařovací kabely

    Pro své optimální vlastnosti se dnes při MIG pájení používají zejména bronzové dráty, které při dodržení správného nastavení svařovacích parametrů, ochranné atmosféry a správném vedení hořáku dávají spolehlivý výsledek:
    Technologie svařování obalenou elektrodou pracuje na principu hoření oblouku mezi základním materiálem a obalenou elektrodou. Obalená elektroda je složena z plného materiálu tzv. jádra a obalového materiálu.
    Svařovat lze kovové i nekovové materiály, materiály podobných i různých vlastností. Ale pro různé typy spojů a materiálů jsou vhodné jiné metody svařování. Při svařování dojde vždy ke změně fyzikálních nebo mechanických vlastností základního materiálu (spojovaného) v okolí spoje. Jiné metody nerozebíratelného spoje jsou např. pájení nebo lepení.
    Velkým přínosem technologie MIG/MAG je schopnost regulovat typ přenosu přídavného materiálu do svarové lázně pomocí vybraných parametrů. Jedná se v podstatě o moderaci odtaveného materiálu (kapky) na základě požadavku nastavených parametrů.


Omicron GAMA 150L svářecí invertor... Omicron GAMA 150L svářecí invertor...

    Obalená elektroda disponuje omezenou délkou ( obvykle 350 ..450 mm) to znamená, že proces je často přerušován z důvodu výměny elektrody. Tedy z hlediska produktivity je tato metoda označována právě pro častou výměnu elektrody jako proces s nízkou produktivitou. V poměru je pak produktivita hoření oblouku vyjádřena pouze mezi 20 až 60% z celkového pracovního fondu.


Ryhlospojka CX0020 na kabel ke svářečce Ryhlospojka CX0020 na kabel ke svářečce

    Historii svařování lze datovat již od doby prvních pokusů člověka při tepelném zpracování kovů zhruba k roku 4000 př. n. l. Za jednu z prvních technik tepelného zpracování kovu lze považovat kovářské svařování, při němž se lidstvo seznamovalo s vlastnostmi kovů. Technika kovářského svařování byla používána od nejranějších metalurgických pokusů, výroby zbraní i primitivních nástrojů, vykování Železného pilíře v Dillí, výrobu mečů a dýk z Damascenské oceli a až do 19. století byla jako hlavní a jediná technika pro spojování kovů. Na počátku 19.století byl objeven elektrický oblouk. Ke konci 19. století se začalo rozvíjet svařování plamenem a obloukové svařování, které se stalo ve 20. století dominantní. Urychlení vývoje metod svařování nastalo především během první a druhé světové války. V druhé polovině 20. století byly vyvinuty speciální metody svařování využívající plasmu, laser i elektronový paprsek. Poslední velkou invencí na poli svařování je metoda třecího svařování promíšením vyv
    Kvalitní bodový svar vznikne koncentrovanou tepelnou energií TIG oblouku během velice krátkého času. Tím se minimalizuje vnesené teplo a zajistí kvalitní a pohledný bod.
     Kód: 1011AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 860,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 3m/16mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je typizované pro všechny typy invertorů a svářeček vybavených eurokoncovkou. Kód: 1011AKCE do 31.3.2017, CENA při zakoupení současně s invertorem 860,- Kč s DPH. Svářecí kabely Omicron SK 3m/16mm, včetně kleští a konektorů. Ukončení kabelů je...
    Moderní svařovací zdroje "nazývané invertory" pracují na principu kombinování konstantního proudu a konstantního napětí. Procesů a metod svařování je velký počet, žádná z nich,...


ZONO - Invertorové svářecí stroje Omicron

    Zinek jako antikorozní ochrana oceli je používán pro svou odolnost zachovávat své vlastnosti mnoho let. Velkou výhodou je katodový ochranný efekt, kdy při mírném poškození zinkového filmu dochází k jeho „samoopravení”. Galvanizací je aplikován na ocel ve vrstvě cca 10 – 25 μm.
     Kód: 2688Invertorový svářecí stroj Omicron GAMA 160K je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG). Je nástupcem populárního stroje GAMA 160, nově v praktickém plastovém provedení­ s madlem a popruhem navíc. Kód: 2688Invertorový svářecí stroj Omicron GAMA 160K je určen pro sváření obalenou elektrodou (MMA) a metodou netavící se wolframovou elektrodou (TIG). Je...
    Stačí stisknout tlačítko funkce TIG-A-TACK™ na řídícím panelu stroje Migatronic Pi a zdroj změní parametry tak, aby vzniklé body byly malé, pěkné a funkční.


Svářecí kukla samostmívací solární XTline... Svářecí kukla samostmívací solární XTline...

    Právě tloušťka zinku určuje trvanlivost antikorozní ochrany, ale zároveň předurčuje požadavky pro svařování nebo MIG pájení. Kvalita procesu MIG pájení velice záleží na množství odpařených oxidů a zinku, často se mohou objevit póry, průduchy ve svarovém švu, defekty v kořeni svaru, popř. praskliny ve vrstvě zinku. Určujícím parametrem pro správné nastavení procesu je tloušťka zinkové vrstvy. Je-li větší než 15 μm, pak množství a kvalita zinkových par může způsobit nestabilní hoření oblouku. Optimálním řešením je pak použití impulzního oblouku, kde regulací tvaru pulzu docílíme stabilizaci hoření oblouku a odstraníme rozstřik. Výhodou impulsního oblouku je tedy nízká tepelně ovlivněná oblast a tedy i redukce odpařování zinku. Zároveň je zamezeno tvorbě pórů, což je důležité zejména při namáhání materiálu při dalším zpracování nebo při povrchové úpravě.
    Svařování metodou TIG je vysoce kvalitní způsob spojování kovů. Při běžném TIG bodování jsou ale vzniklé body obvykle nehezké. U běžných TIG svařovacích strojů je proto nutné pro bodování nastavit jiné parametry než pro svařování a svářeč tak ztrácí zbytečně čas změnou nastavení stroje.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00