Jak na věc


značení drsnosti povrchu

Značení ADR - Radioaktivní látka v kusech kat. II. č. 7B

    Bezpečnostní tabulky jsou každodenní součástí našeho života. Grafické značky a texty nás obklopují na každém kroku a informují nás o našem okolí. Nejdůležitější roli mají právě bezpečnostní tabulky a značky, ...
    Svítící tyčinky (chemické světlo) mají široký okruh použití: lze je použít jako nouzové osvětlení, při sportu, rybáření či zábavě. Chemické světlo lze bezpečně použít ...
    Bezpečnost práce vyžaduje viditelně označit nebezpečí na únikových cestách. Významným doplňkem pro bezpečnostní tabulky jsou výstražné pásky se samolepící vrstvou pro jednoduchou instalaci. K označení výkopů a míst s nebezpečím pádu je vhodná vytyčovací páska s červenými a bílými bezpečnostními pruhy ...
    Nejčastější příčinou úrazů je uklouznutí. K účinné prevenci úrazů uklouznutím, snížení možnosti pádu a zranění, patří bezesporu instalace protiskluzové (protiskluzné) pásky. Účinnou vlastností protiskluzných (protiskluzových) pásek je vrstva pokrytá korundovými zrny s maximálním koeficientem tření ...
    Hlavní činností střediska dopravního značení je prodej a pronájem svislého dopravního značení, světelné signalizace a dopravního zařízení včetně montáže a údržby.


Kouření zakázáno - podlahové značení zakázové pr.200-300-400-500mm

    Měsíčně aktualizovaný seznam ČSN a e-shop. Informace z oblasti technických norem a normalizace. Odborné publikace z oblasi bezpečnosti práce a požární ochrany.
    Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. určuje, kdy a jak použít svítící - fotoluminiscenční tabulky k požárnímu značení únikových cest, a stanoví vzhled a umístění pro bezpečnostní tabulky a značky. Vyrábíme a dodáváme:
    V průběhu dalších let je nabídka postupně rozšiřována o pokládku vodorovného dopravního značení, drobné opravy komunikací (oprava výtluků,běžná údržba) a drobné stavební práce (výstavba a opravy chodníků,zámková dlažba,osvětlení přechodů pro chodce aj.)
    Podlahové značení najde uplatnění v interiéru i v exteriéru. Dodáváme podlahové značení zakázové značky, podlahové značení výstražné, podlahové texty, podlahové značky na palety, podlahové pásky a podlahové pásky extra odolné PERMASTRIPE.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00