Jak na věc


značení drsnosti povrchu

Nebezpečí uklouznutí - podlahové značení výstražné

    Hlavní činností střediska dopravního značení je prodej a pronájem svislého dopravního značení, světelné signalizace a dopravního zařízení včetně montáže a údržby.
    Podlahové značení najde uplatnění v interiéru i v exteriéru. Dodáváme podlahové značení zakázové značky, podlahové značení výstražné, podlahové texty, podlahové značky na palety, podlahové pásky a podlahové pásky extra odolné PERMASTRIPE.
    V průběhu dalších let je nabídka postupně rozšiřována o pokládku vodorovného dopravního značení, drobné opravy komunikací (oprava výtluků,běžná údržba) a drobné stavební práce (výstavba a opravy chodníků,zámková dlažba,osvětlení přechodů pro chodce aj.)
    Svítící tyčinky (chemické světlo) mají široký okruh použití: lze je použít jako nouzové osvětlení, při sportu, rybáření či zábavě. Chemické světlo lze bezpečně použít ...
    Bezpečnost práce vyžaduje viditelně označit nebezpečí na únikových cestách. Významným doplňkem pro bezpečnostní tabulky jsou výstražné pásky se samolepící vrstvou pro jednoduchou instalaci. K označení výkopů a míst s nebezpečím pádu je vhodná vytyčovací páska s červenými a bílými bezpečnostními pruhy ...


Informativní bezpečnostní tabulky

    Nejčastější příčinou úrazů je uklouznutí. K účinné prevenci úrazů uklouznutím, snížení možnosti pádu a zranění, patří bezesporu instalace protiskluzové (protiskluzné) pásky. Účinnou vlastností protiskluzných (protiskluzových) pásek je vrstva pokrytá korundovými zrny s maximálním koeficientem tření ...
    Měsíčně aktualizovaný seznam ČSN a e-shop. Informace z oblasti technických norem a normalizace. Odborné publikace z oblasi bezpečnosti práce a požární ochrany.
    Bezpečnostní tabulky jsou každodenní součástí našeho života. Grafické značky a texty nás obklopují na každém kroku a informují nás o našem okolí. Nejdůležitější roli mají právě bezpečnostní tabulky a značky, ...
    Nařízení vlády č. 11/2002 Sb. určuje, kdy a jak použít svítící - fotoluminiscenční tabulky k požárnímu značení únikových cest, a stanoví vzhled a umístění pro bezpečnostní tabulky a značky. Vyrábíme a dodáváme:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00