Jak na věc


zlatonosné potoky v čr

RUDNATOST ZLATONOSNÝCH KŘEMENNÝCH ŽIL

    Bylo by krásné, kdyby každý z nás měl svůj "osobní pramen". Je-li v České republice evidováno téměř 30 000 pramenů, pak by na každý pramen připadlo 333 lidí. Je to moc nebo málo? Jsou prameny přelidněné, jako třeba pramen Vltavy, nad kterým za rok postojí jistě tisíce lidí, a prameny osamělé, které mají jen svého pana Fencla. Naprostá většina pramenů je však zcela neznámá, neoznačená, nepřiřazená k žádné řece či potoku. Není v tom žádná logika a žádná spravedlnost. Prameny ji, na rozdíl od nás lidí, nepotřebují!Čistou mysl a nezkalený pramen.
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.
    Dnes už ta slova o zlatonosnosti neplatí, ale jak Otava, tak Blanice, tak říčka Volyňka byly za zlatonosné a perlorodé považovány. Při hledání pramene Otavy narazíme na problém: tradičně vzniká Otava na Čeňkově Pile soutokem Vydry a Křemelné. My však budeme postupovat podle Základní vodohospodářské mapy a jako první podle ní dojdeme až pod vrch Luzný, kde Otava pramení v podobě Luzného potoka. Předpokládáme, že tento náš čin vyvolá v turistických kruzích velkou odezvu a obáváme se, že nebude jediná. O prameny našich řek totiž až doposud nikdo nedbal.


Zájmové sdružení právnických osob

    Průvodce po stezkách zlatonosných revírů Čech a Moravy zavádí čtenáře do oblastí těžby primárních ložisek zlata od středověku po 20. století. Z té doby se dochovalo množství pozůstatků v podzemí a v přírodě, řada z nich je vystavena ve specializovaných expozicích regionálních muzeí. Doklady rýžování zlata v podobě sejpů – rýžovnických kopečků podél potoků a řek – již z velké části podlehly ‚zubu času‘ a zemědělskému využívání krajiny, takže doba jejich vzniku je vzhledem k mnoha opakovaným návratům jen těžko zjistitelná. Zájemce o výskyty zlata tohoto typu můžeme odkázat na publikaci Mapy výskytů zlata v České republice, vydanou Českou geologickou službou v roce 2015. Průvodce Stezkami zlatonosných revírů na ni navazuje a nabízí návštěvu mnoha zajímavých míst někdejší hlubinné těžby zlata. Popisuje trasy naučných stezek a expozice regionálních muzeí, věnované historii zlata, a všímá si i historického rýžování zlata v jejich okolí. Při vycházkách do těchto míst mohou jejich návštěvníci

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00