Jak na věc


zlé časy

plakát k představení Zkrocení zlé ženy

    Othello, Othello (2), Othello (3), Othello (4), Othello (5), Othello (6), Othello (7), Othello (8), Othello (9), Othello (10), Othello (11), Othello (12), Othello (13), Othello (14), Othello (15)
    Zkrocení zlé ženy, Zkrocení zlé ženy (2), Zkrocení zlé ženy (3), Zkrocení zlé ženy (4), Zkrocení zlé ženy (5), Zkrocení zlé ženy (6), Zkrocení zlé ženy (7), Zkrocení zlé ženy (8), Zkrocení zlé ženy (9), Zkrocení zlé ženy (10)
    Zkrocení zlé ženy spadá do raného období Shakespearovy tvorby. Odhaduje se, že hra vznikla někdy před rokem 1594, a podle některých komentátorů jde vůbec o první komedii (ne-li dokonce o první hru), kterou Shakespeare napsal. Traduje se o ní, že jako literární výtvor nepatří k nejzdařilejším, ale na divadle představuje skoro vždy zaručený úspěch. Úspěšnost této komedie je z velké části dána tím, že si zde autor zvolil téma věčné a vděčné – vztah mezi mužem a ženou, boj mezi pohlavími, a vtělil ho do atraktivní podoby divadelní frašky.


NOMINACE NA CENU THÁLIE - Paul Oliver

    Mně se v praxi osvědčilo výkladové rámce intuitivně kombinovat. Pojďme se tedy podívat na příklady snů, které nás mohou velmi zneklidnit a zpochybnit naše představy o tom, kdo opravdu jsme. Nebudu nabízet úplný výklad, spíše nastíním možné úhly pohledu.
    Inscenace Zkrocení zlé ženy je radostnou exhibicí hereckých individualit a přesné souhry rozšířeného souboru. Bujná taškařice si získá a pobaví každého diváka bez výjimky. (A to zkrocení vzpurnice může navíc potěšit skrývané mužské představy a touhy, jak to v komentáři naznačil sám režisér.)


Obsah webu je chráněný licencí Creative Common

    Při vstupu do hlediště rozděleného na dvě protilehlé části diváka upoutá navýšená scéna uprostřed, připomínající boxerský ring. Po bocích jeviště jsou červené zatahovací závěsy, jimiž postavy procházejí (někdy také z hlediště), z jedné strany je ohrazení bradlem. Když na scénu vtrhnou rozjásaní a zpívající herci, naladí diváka na rozvernou podívanou. Barvité kostýmy jsou posbírané z různých epoch a prostředí, kabaretu i pohádky. Hereckému projevu to prospívá, přehnaná mimika, gesta, přestrojení i akce spolehlivě nacházejí odezvu u publika. Na scéně dochází k slovním i násilným potyčkám, u hrazení se cvičí balet i přetahuje, žehlička pálí a její šňůra slouží ke svázání té druhé, Kateřinu odnáší pověstný čert.
    Sen noci svatojánské, Sen noci svatojánské (2), Sen noci svatojánské (3), Sen noci svatojánské (4), Sen noci svatojánské (5), Sen noci svatojánské (6), Sen noci svatojánské (7), Sen noci svatojánské (8), Sen noci svatojánské (9), Sen noci svatojánské (10)
    V průběhu následujících let býval Sly z jeviště odnášen v různých fázích představení, někdy hned po prvním dějství, někdy až na konci (Shakespeare sám jeho příběh neuzavírá). Nejvýznamnější inscenace poloviny devatenáctého století sice se Slyem počítaly, režisér ale obvykle zasahoval do původního textu a výrazně krátil Kateřinin závěrečný monolog.


Nechcete udělat nový design Rodiny.cz?

    Veleúspěšná broadwayská produkce z roku 1935 se hrála bezmála sto třicetkrát; vystupovali v ní trpaslíci, akrobati, klauni a cirkusová zvířata, a manželé Alfred Lunt (režisér a představitel Petruccia) a Lynn Fontanne (Kateřina) s ní procestovali celé Spojené státy. O jejich dramatickém vztahu, jehož bylo Zkrocení údajně dokonalým otiskem, pojednává nejprve divadelní, později zfilmovaný muzikál Kiss Me Kate (1948, resp. 1953).
    Shakespearovy hry se později na jeviště nedostávaly tak často, inscenace londýnské scény Drury Lane z let 1663–4 byla zřejmě jediným uvedením původního textu po polovině sedmnáctého století. Následovalo množství adaptací, které ovládly scény na celé osmnácté století. Po dvou stech letech úprav se původní Zkrocení vrátilo na jeviště až roku 1844. V této inscenaci zůstala Shakespearova předehra, v níž opilec Sly usíná a celá hra je mu předváděna na pomezí jakéhosi snu.
     Můžete se narodit a zemřít několikrát za sebou! Vítejte v internetovém virtuálním životě zvaném Second Life! Každý, kdo se rozhodne trávit svůj volný čas na Internetu, žije nejméně 2x! Je možné, že i vy jste se rozhodli relaxovat v "digitálně-virtuálním stylu". Co na tom, že je to pořádný žrout času, jemuž se...


Články o psychologii a psychoterapii

    Hamlet, Hamlet (2), Hamlet (3), Hamlet (4), Hamlet (5), Hamlet (6), Hamlet (7), Hamlet (8), Hamlet (9), Hamlet (10), Hamlet (11), Hamlet (12), Hamlet (13), Hamlet (14), Hamlet (15), Hamlet (16), Hamlet (17), Hamlet (18), Hamlet (19), Hamlet (20), Hamlet (21), Hamlet (22), Hamlet (23), Hamlet (24), Hamlet (25)
    Kdo má rád bezručovské herce, ten si živě představí Tomáše Dastlíka coby Kateřinu, jak se vzpíná v ženských šatech a tvrdě sráží Dušana Urbana v roli nápadníka Petruccia, oděného jednou jako myslivce a pak jako čerta se vším všudy. Naopak Bianka Michala Sedláčka dovede kroucením a fňukáním snadno zkrotit Lukáše Melníka coby zamilovaného Lucenzia. Jan Vápeník a Ondřej Brett jsou sluhové kontrastních figur i charakterů: kulaťoučký optimista Tranio a vytáhlý bolestín Grumio. Odlišeni jsou i oba nápadníci, chlapácký Přemysl Bureš s kovbojským kloboukem jako Hortensio a neherec Michal Weber s beranicí a rezavým vousem jako postarší pedant Gremio. Když vyjde na scénu charismatický Norbert Lichý jako Minola, upne na sebe zvýšenou pozornost i nepatrným gestem a nuancí hlasu, s nimiž ovládá každou situaci. A protože divadlo disponuje jen osmi herci, muselo vypomoci i pět technických zaměstnanců. Je třeba ocenit, že jejich výkony s profesionály dobře ladí.


ČESKÝ JAZYK Literatura aneb studentský underground­

    Když William Shakespeare psal svou první komedii Zkrocení zlé ženy, nemohl tušit, že bude patřit k jeho dílům nejoblíbenějším. Dramaticky vděčné téma vztahů mezi muži a ženami, jejich rozdílných představ a soupeření pojal autor jako divadelní frašku plnou bláznivých zvratů. Inscenace režírovaná Zdeňkem Duškem v Divadle Petra Bezruče je navíc dráždivě okořeněna tím, že vůbec poprvé u nás ženské role hrají muži. Její premiéru provedenou 11. května 2012 bychom proto měli zaznamenat jako mimořádnou událost.


Dobré odkazy na psychologii, psychoterapii:

    Romeo a Julie, Romeo a Julie (2), Romeo a Julie (3), Romeo a Julie (4), Romeo a Julie (5), Romeo a Julie (6), Romeo a Julie (7), Romeo a Julie (8), Romeo a Julie (9), Romeo a Julie (10), Romeo a Julie (11), Romeo a Julie (12), Romeo a Julie (13), Romeo a Julie (14), Romeo a Julie (15), Romeo a Julie (16), Romeo a Julie (17), Romeo a Julie (18), Romeo a Julie (19), Romeo a Julie (20), Romeo a Julie (21), Romeo a Julie (22), Romeo a Julie (23), Romeo a Julie (24), Romeo a Julie (25), Romeo a Julie (26), Romeo a Julie (27), Romeo a Julie (28), Romeo a Julie (29), Romeo a Julie (30), Romeo a Julie (31), Romeo a Julie (32), Romeo a Julie (33), Romeo a Julie (34), Romeo a Julie (35), Romeo a Julie (36), Romeo a Julie (37), Romeo a Julie (38), Romeo a Julie (39), Romeo a Julie (40), Romeo a Julie (41), Romeo a Julie (42), Romeo a Julie (43), Romeo a Julie (44), Romeo a Julie (45), Romeo a Julie (46), Romeo a Julie (47), Romeo a Julie (48), Romeo a Julie (49), Romeo a Julie (50), Romeo a Julie
    Nejstarší doložené uvedení Zkrocení zlé ženy proběhlo 13. června 1594 v londýnském divadle Newington Butts pod názvem The Tamynge of A Shrowe a není zcela jisté, jaká to byla verze. Protože se dá předpokládat, že představení byl přítomen sám autor, zřejmě kanonická. Skutečně doložené uvedení Shakespearova textu pochází z 26. listopadu 1633, kdy bylo Zkrocení provedeno na dvoře pro Karla I., který ho ohodnotil slovem „líbí se“.


Existuje přátelství mezi mužem a ženou?

    Dobové představy o postavení muže a ženy ve společnosti lze demonstrovat na dvou textech, z nichž Shakespeare dokonce ve své hře volně cituje: prvním je tehdy populární anonymní balada o hádavé ženě, kterou její manžel zbičovanou a nahou zašije do nasolené koňské kůže a nechává ji tam, dokud žena nezkrotne, druhým je Kniha obecných modliteb, breviář anglikánské církve, hlásající zásadu, že žena je muži vždy povinována láskou, úctou a poslušností. Přestože jde o dokumenty zcela odlišné, jedno mají společné – přisuzují ženě ve společnosti podřadné postavení.
    Shakespearův génius dovedl přetavit drsnou lidovou baladu o krocení zlé ženy s motivy italské romantické komedie omylů a intrik do divácky efektní dramatické frašky, která má romantické i ironické ladění. Inscenační pojetí hry o zkrocení vzpurné (jak by zněl přesný překlad) ženy se ovšem v průběhu času proměňovalo. V dnešní době rovnoprávných vztahů mužů a žen by se hra, vyúsťující v bezvýhradné poddání se ženy muži, mohla zdát nepatřičná a neaktuální. Zdeněk Dušek, jehož oblíbeným žánrem je komedie (nedávno o tom v DPB přesvědčil režií Molièrova Lakomce), sáhl proto k neobvyklému obsazení a provedení. (Není to ale tak nesmyslné, jak se zdá, protože v alžbětinské době ženské role hráli mladí muži).


fotografie z první čtené zkoušky

    Pár slovy připomeňme děj. Točí se kolem domu padovského měšťana Minoly, jehož starší dcera Kateřina svou vzdorovitostí odrazuje možné nápadníky, zatímco o mladší Bianku je velký zájem. Usiluje o ni postarší Gremio i mužný Hortensio a též student Lucenzio, který přicestoval z Pisy. Minola odmítá provdat Bianku dřív než Kateřinu, a tak, aby pronikli do jeho domu, se Hortensio převleče za učitele hudby a Lucenzio za učitele jazyků. Ke štěstí nápadníků do města přichází veronský šlechtic Petruccio, který je ochoten si Kateřinu vzít kvůli věnu. Překoná dívčin tuhý odpor, udělá ostudu na svatbě a odvleče ji na své panství. Zdánlivou laskavostí jí vše odepře a tak se mu nakonec podaří ji zkrotit. Po návratu do Padovy se setkají s Lucenziem, který se oženil s Biankou, a s Hortensiem, který si vzal bohatou vdovu. Muži se vsadí o to, kdo má nejposlušnější ženu, a kupodivu vyhraje Petruccio. V závěrečném monologu Kateřina zdůvodňuje, proč má být žena poddajná...
    Sny jsou někdy záhadné, tajemné, vzrušující, jindy zneklidňující, úzkostné, děsivé. Lidé se věnují obsahu snů od nepaměti. Věří, že sny mají skrytý význam, který nám může něco důležitého prozradit o nás i našem světě.
    Psychologie na rozdíl od vykladačů snů a snářů věří v individuální význam snu, který je nutné hledat společně se snícím. Přesto i psychologové používají určitá pravidla pro výklad snů, která vycházejí z teorie psychologických škol.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
19462
cache: 0024:00:00