Jak na věc


zaokrouhlování desetinných čísel příklady

Zaokrouhlení na násobek zadané hodnoty

    K zaokrouhlení na celá čísla nebo na nejbližší násobek zadané hodnoty se používají funkce CEILING.MATH a FLOOR.MATH. Funkce CEILING.MATH zaokrouhluje na násobek zadané hodnoty směrem nahoru a FLOOR.MATH směrem dolů.
    K zaokrouhlení čísla na zadaný počet číslic slouží funkce ZAOKROUHLIT (v anglické verzi ROUND). Velice podobná je funkce ROUNDDOWN, která zaokrouhlí číslo dolů, směrem k nule, a funkce ROUNDUP, která zaokrouhlí číslo nahoru, směrem od nuly.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00