Jak na věc


zařazení výrobku do kategorie

→ Podívejte se na proběhlé akce

    V případě změny podmínek výkonu práce, která má vliv na zařazení do kategorie třetí nebo čtvrté, je zaměstnavatel povinen předložit bezodkladně nový návrh kategorizace příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.
    Nerezový plech vyrábí firma ThyssenKrupp Nirosta GmbH a jsou profilovány firmou Georg Baumann GmbH v SRN. Podélný ohyb desek, tzv. zámek, zlepšuje jejich tuhost při zarážení a zajišťuje kapilárně nepropustnou uzávěru proti vzlínající vlhkosti.
    Zaměstnavatelem podle § 37 zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů a vydává pro rizikové práce rozhodnutí, ve kterém jsou stanoveny lhůty a náplně preventivních prohlídek a lhůty ověření rizikových faktorů měřením.


Žádost o zařazení prací do kategorie

    dovoluji si obrátit se na Vás s následujícím dotazem. V rámci rekonstrukce budovy restaurace na místním koupališti byla tato restaurace vybavena DDHM i DHM /samostatné movité věci/  např. mikrovlnka, ohřívače párků apod. Předpis faktury na celé toto plnění je zaúčtován ke dni 31.5.2018. Účtovala jsem DDHM 558, DHM 042. Stavba restaurace bude kolaudována pravděpodobně v 7/2018, poté provedu zařazení na majetkové účty 021,022. Je možné i DDHM zařadit na 028 až ke dni kolaudace spolu se stavbou  nebo musí být zařazeno ke dni předpisu faktury při zaúčtování na účet 558, tzn. v 5/2018?
    Výstražná signalizace pro informaci o couvání nákladních nebo dodávkových automobilů, pohybu stavebních strojů, vysokozdvižných plošin, skladových zakladačů a podobně.
    Zarážení nerezových desek patří mezi přímé mechanické metody sanace vlhkého zdiva a používá se pro provedení dodatečné izolace cihelného, kamenného i smíšeného zdiva, ale pouze s průběžnou ložnou maltovou spárou. Hlavními výhodami této metody je možnost provedení prací z venkovní strany objektu pod úroveň podlah (bez narušení provozu budovy) a garance na statiku objektu (nemůže dojít k sedání zdiva).
    Zaměstnavatel je povinen neprodleně oznámit příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví práce, které zařadil do druhé kategorie, a údaje rozhodné pro toto zařazení, a současně předložit protokoly o měření nebo vyšetření faktorů pracovních podmínek provedeném podle § 38. Tuto povinnost musí učinit ihned při zahájení podnikatelské činnosti a přijetím min. 1 zaměstnance do pracovního poměru.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00