Jak na věc


zařízení pro krizovou pomoc

Sociální služby v Kynšperku nad Ohří, příspěvková organizace

    Sociální službyPříspěvek na péčiPoskytování sociálních služeb – registrace poskytovatelů a inspekce kvalityPůsobnost veřejné správy v sociálních službáchSociální pracovník a pracovník v sociálních službách
    Zařízení pro okamžitou pomoc v Česku v minulých letech přibývalo. Zatímco v roce 2005 jich fungovalo 27 se 115 místy, v roce 2010 jich bylo 56 s 577 místy a v roce 2014 dokonce 88 s 1278 místy. V roce 2015 ubylo deset krizových domovů, celková kapacita byla 1 129 lůžek. Zařízení dostávají na dítě od státu měsíčně příspěvek 22 800 korun. Částka se krátí za dny, kdy byly děti mimo tyto azylové domy.
    Na financování si opakovaně stěžoval Fond ohrožených dětí (FOD). Ten přirovnává klokánky k záchranné službě. Ta podle FOD také nedostává peníze jen za to, když zrovna veze pacienta. Také klokánky a další domovy musejí být v pohotovosti a připraveny kdykoliv děti v tísni přijmout, nemohou propustit personál a budovy zavřít. Podle poslankyně Radky Maxová te není problém jen klokánků, ale všech zařízení. Všechna jsou v minusu a kritická situace by se měla řešit.


Úhrada nákladů za sociální služby

    Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou jím ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky, způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.
    Podle MPSV je míst pro děti v tísni výrazně víc, než kolik jich je potřeba. Kraje si musí říct, kolik a kde krizových lůžek potřebují, a ta stát zafinancuje. Celkové náklady na provoz nemůže ale platit jen stát, musí se hradit z více zdrojů. Neustálé přilévání peněz do krizové péče nepovažuje MPSV za systémové.
    V roce 2010 do státních příspěvků odešlo 162,26 milionu korun. V roce 2014 to bylo 258,01 milionu. V roce 2015 se podle předběžných údajů vyplatilo asi 223,21 milionu.
    MPSV mimořádnou dotaci - tehdy jen pro klokánky - odmítlo už v létě 2015. Podle MPSV by taková podpora nebyla fér k ostatním poskytovatelům služeb. Podmínky jsou předem dané a každý se může rozhodnout, jestli bude danou službu poskytovat. Podle stále narůstajícího počtu poskytovatelů však lze soudit, že současné podmínky jsou pro ně zajímavé. MPSV dále uvedlo, že musí zajistit péči o děti, ne automatické fungování všech provozovatelů.


Seriál k návrhu zákona o sociálních službách

    Služby sociální péče napomáhají osobám se stabilizovaným zdravotním stavem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem umožnit jim zapojení do běžného života společnosti, a v případech.
    Aktualizováno. Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, definuje a dělí služby tak, jak jsou poskytovatelé zvyklí od roku 2001. Tehdejší návrh zákona přijat nebyl, ovšem použitá typologie přešla – především díky ministerským dotačním programům – do běžné praxe poskytovatelů sociálních služeb. V tomto ohledu tedy nový zákon – s několika doplňky – kodifikuje, co v běžném životě dávno platí.
    Návrh novely, která by financování změnila, chce předložit senátor Zdeněk Papoušek. Zatím zvažuje několik variant. Jedna z nich počítá s tím, že by se nynější příspěvek 22 800 korun nekrátil. Další možností je, že by zařízení dostávala na lůžko paušál 20 000 korun měsíčně a k tomu 200 korun na dítě na den. Zvažuje se i to, že by se denní částka na dítě odstupňovala podle věku.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00