Jak na věc


zš tgm blansko

Školička bude probíhat vždy ve čtvrtek od 13.30 do 14.30 hod. v termínech 11. 4., 17. 4., 25. 4. a 2. 5. 2019

    Základní škola Emy Destinnové je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. – 9. Co do počtu žáků je největší základní školou obvodu Praha 6. Ve dvou budovách se vyučuje okolo 900 žáků.
    Hlavní budova na náměstí Svobody je sídlem 3. (3. C a 3. D) – 9. ročníků včetně oddělení školní družiny pro 3. (3. A a 3. B) – 5. ročník, školního klubu pro žáky 2. stupně, mnoha kroužků a moderní školní jídelny. V budově v Českomalínské ulici jsou ročníky 1. – 3. a oddělení školní družiny pro tyto třídy včetně kroužků.
    Včera se žáci 7. a 8. třídy zúčastnili sportovní soutěže TARGET SPRINT, která vychází ze stále více populárního biatlonu. Žáci absolvovali běh na 400 metrů a následnou střelbu z laserové pušky.


POJĎTE S NÁMI VZPOMÍNATJaké retro poklady se našly na půdách, ve sklepích či domácnostech?

    Škola je velmi dobře vybavená. Pro zkvalitnění komunikace s rodiči využíváme od 3. ročníku elektronickou žákovskou knížku. Třídní knihy vedeme rovněž v elektronické podobě. Poté se především jedná o dvě učebny pro výuku cizích jazyků, tři počítačové učebny, hudebně-dramatickou třídu, dvě tělocvičny, taneční sál, učebnu fyziky, chemie, zeměpisu, přírodopisu a školní kuchyňku. K vlastnímu vybavení pak patří velké množství interaktivních tabulí, počítačů, tabletů, žákovská a učitelská knihovna. Pro nadstavbovou činnost pak slouží keramická dílna s hrnčířským kruhem, grafická dílna, herna, zmíněný taneční sál a lyžařské vybavení. Pro sportovní aktivity slouží venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které je umístěno v areálu hlavní budovy. Kabinety jednotlivých předmětů jsou průběžně doplňovány metodickými materiály. Ve školní družině je každoročně doplňován inventář her. Školní jídelna zrekonstruovaná v roce 2015 poskytuje žákům výběr ze tří jídel a stolování v moderním estetickém
    Zápis do MŠ s nástupem od 2. 9. 2019 proběhne dne 2. 5. 2019 od 13:00 hodin do 17:00 hodin. Zápis proběhne v kanceláři školy v prvním patře. S sebou přineste občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
    Poprvé s obrovským úspěchem vystoupila v roce 1898 berlínské Dvorní opeře. Hostovala také v Londýně, Vídni, Praze či Paříži. V Metropolitní opeře v New Yorku zpívala mj. po boku Enrica Carusa. Dnes je v povědomí veřejnosti díky svému vyobrazení na dvoutisícikorunové bankovce.
    Ke třeťákům na prohlídku přišlo patnáct malých skřítků. Prohlíželi třídu dětí, dívali se, co dnes letí. V lavicích si poseděli, spočítali vše, co měli.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9825
cache: 0024:00:00