Jak na věc


zš k dolům

Zástupkyně ředitelky pro oblast řízení školy a speciální pedagogiky

    Velká tělocvična, která je situována v suterénu bytového domu a je s hlavní budovou škola propojena chodbou, skýtá komfortní zázemí (včetně sprch a šaten) pro prakticky jakékoli sporty. Bonusem je vynikající akustika sálu, kde je možné rovněž organizovat koncerty. Malou tělocvičnu na pavilonu i velkou tělocvičnu na hlavní budově je možné si v době mimo vyučování pronajmout - cena za 1 hod. se pohybuje mezi 100 – 450,-  Kč dle individuální dohody.
    Přístupná toaleta (dveře šířka 80 cm; kabina šířka 167 cm, hloubka 186 cm) je samostatná a nachází se v přízemí. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 107 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly. Dispozice kabiny je otočená o 90°.


Informace pro školní rok 2018/2019:

    Budova MŠ i zahrada prošly v minulých letech rekonstrukcí, průběžně vybavujeme třídy: obnovujeme nábytek a rozšiřujeme nabídku hraček a didaktických her. V současné době má školka čtyři třídy ve dvou podlažích a hospodářskou budovu, v níž se nachází školní kuchyně, prádelna, kancelář hospodářky školní kuchyně a kancelář vedoucí učitelky. Součástí každé třídy je učebna, tělocvična slouží i jako odpočívárna, herna, WC, umývárna, kuchyňka a šatna s obouvárnou. Třídy jsou rozděleny podle věku dětí, vzájemná blízkost tříd umožňuje navštěvování se dětí, případně mohou společně trávit dobu určenou ke spontánním hrám a řízené činnosti.
     Milí rodičové, v letošním školním roce u nás jazyková škola Speak & Do nabízí svůj program Speak & Do After School, tj. anglickou družinu. Výuka je vedena týmově, vždy RODILÝM MLUVČÍM a českým lektorem. Osvojování angličtiny probíhá tzv. „vnořením“, tedy nenásilnou formou a bez drilu. Výuka je založena na pro děti přirozených, zážitkových aktivitách s využitím prvků Montessori pedagogiky a Hejného matematiky. Děti si v angličtině nejen zazpívají či zahrají pár her,ale také něco vyrobí, vyzkouší si vědecký pokus či připraví studený pokrm. Za příznivého počasí se děti též vyvětrají venku, ovšem stále v angličtině. Důraz je neustále kladen na co možná nejpřirozenější společné prožitky v jiném jazyce, ale právě i na fakt, že se děti nejlépe učí nevědomky při činnostech, které je BAVÍ.


Cestování časem pro začátečníky - dějepisný kroužek pro 2. - 5. ročník

    Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 171 cm, hloubka 198 cm) je samostatná a nachází se v suterénu u tělocvičny. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zprava. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 100 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.
    Přízemí budovy je rozděleno na dvě výškové úrovně krátkým schodištěm (4 schody), které překonává šikmá schodišťová plošina (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 90 cm). Nachází se zde dílny, cvičná kuchyň a učebny s jednokřídlými dveřmi (šířka 90 cm) a vysokými prahy (výška 4 – 5 cm). Nepřístupná je pouze knihovna (-4, -1 schod). K dispozici je upravená toaleta.
    Přístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 210 cm, hloubka 196 cm) je samostatná a nachází se u venkovního hřiště. Jednokřídlé dveře do WC nejsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je dostatečný (šířka 152 cm). Toaletní mísa je vybavena dvěma sklopnými madly.
    Pro žáky 1. - 9. ročníků kteří na sobě chtějí pracovat a ví, že s podporou to jde lépe, nebo se nacházejí v obtížnější životní situaci a úplně si neví rady.


Tělocvična  a učebny - pronájem

    Upravená, přesto nepřístupná toaleta (dveře šířka 90 cm; kabina šířka 212 cm, hloubka 166 cm) je samostatná. Jednokřídlé dveře do WC jsou označené a otevírají se mechanicky směrem ven. Přístup k míse z pohledu od vstupu do kabiny je zleva. Prostor pro vozík vedle WC mísy je nedostatečný (šířka 60 cm), blokuje ho nevhodně umístěné umyvadlo vedle mísy. Toaletní mísa je vybavena jedním sklopným a jedním pevným madlem. Vzhledem ke způsobu otevírání dveří je omezen manipulační prostor před kabinou.
    JavaScript must be enabled in order for you to use Google Maps. However, it seems JavaScript is either disabled or not supported by your browser. To view Google Maps, enable JavaScript by changing your browser options, and then try again.
    Kroužky: naše mateřská škola nabízí např. plavání pro děti od 4 let, docházku do knihovny, výlety - jarní a podzimní mimoškolní akce a divadélka. Nabídka kroužků bude doplněna do poloviny zaří. Plavání i ostatní kroužky začínají od října.
    První, druhé a třetí patro budovy s dalšími učebnami je přístupné z přízemí dvěma totožnými šikmými schodišťovými plošinami (nosnost 225 kg; rozměry přepravní plochy šířka 72 cm, hloubka 90 cm). Manipulační prostor je dostatečný, všechny průchody jsou širší než 80 cm.


Mgr. Denisa Horáčková, výchovná poradkyně

    Třídy 1. stupně jsou umístěny ve vedlejším přízemním objektu s přístupem přes přímou rampu s proměnlivým sklonem (sklon 10 – 14,5 %, šířka 250 cm, délka 640 cm). Za dvoukřídlými vstupními dveřmi (šířka 2x 70 cm) klesá krátký nájezd (sklon 15 %) na úroveň přízemí budovy. Zvonková signalizace (výška 138 cm) není v dosahu z rampy.
    Manipulační prostor na chodbách je dostatečný, třídy mají jednokřídlé dveře (šířka 90 cm). Jednokřídlé dveře do šaten jsou zúžené (šířka 70 cm). K dispozici je upravená toaleta. Další upravená toaleta se nachází u venkovního hřiště s přístupovou komunikací v podélném sklonu (7 – 10 %). Žáci obou stupňů využívají školní jídelnu ZŠ T.G. Masarykova.
     Cílem setkání je připravit děti hravou formou na vstup do školy a ověření jejich školní zralosti. V rámci lekcí se budeme věnovat rozvoji hrubé a jemné motoriky, sluchovému a zrakovému vnímání, prostorové orientaci, rozvoji slovní zásoby, řečovému projevu a početním představám. Děti si prohlédnou své budoucí působiště, seznámí se s novým prostředím a budoucími kamarády.
    Menší tělocvična na pavilonu školy je k dispozici žákům převážně 1. Stupně. Odpoledne se zde koná řada kroužků. Probíhají zde tréninky judistů, děti navštěvují cviční na míčích as míči, hraje se zde floorball.


Mgr. Zuzana Outratová, metodička prevence, koordinátor ICT

    V tomto  školním roce  budou otevřena čtyři oddělení, 2 třídy pro děti 3-4 roky, třída pro starší děti 5-6 let a třída pro děti 6-7 let. V obou třídách starších dětí se předškoláčci připravují na přestup do 1. třídy základní školy.  Do jaké třídy dítě patří, se dozvíte na dveřích mateřské školy.
    Mateřská škola Dolinka, která je od 1.9. 2005 součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, se nachází v klidném prostředí staré zástavby Komořan, v dobré docházkové vzdálenosti MHD, mimo hlavní silnici. Bezprostředně sousedí s lesem a dětským hřištěm, k budově školky patří i prostorná zahrada. Les a velká zahrada s členitým terénem skýtá dětem možnost k pohybovým aktivitám a získávání poznatků o živé a neživé přírodě.
    Komunikace v okolí budovy jsou tvořeny převážně asfaltem a kvalitní dlažbou v podélném sklonu (8 – 10 %), místy v kombinaci s příčným sklonem (až 6 %). Povrch přímo před budovou je z velmi hrubého asfaltu. Před vstupem je krátký nájezd (sklon 8 %), zvonková signalizace není k dispozici. Dvoukřídlé vstupní dveře (šířka 2x 80 cm) se otevírají mechanicky směrem ven.


Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12

    Tělocvičny a šatny v suterénu jsou z přízemí přístupné dalšími dvěma šikmými schodišťovými plošinami (1. plošina nosnost 225 kg, rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 100 cm; 2. plošina nosnost 200 kg, rozměry přepravní plochy šířka 80 cm, hloubka 80 cm). U tělocvičny je k dispozici upravená toaleta.
    Svou povahou je program vhodný jak pro úplné začátečníky, tak pro pokročilé či bilingvní děti. Máte-li o program Speak & Do Afterschool zájem, přihlaste své děti ZDE. Chcete-li nejdříve vidět, jak se v programu s dětmi pracuje, podívejte se na ukázku videí z předešlých let ZDE či ZDE. Máte-li zatím zájem pouze o ukázkovou lekci napište Báře Kvasničkové na bara@speakanddo.cz. Více informací najdete na stránkách Speak & Do.   


Zástupkyně ředitelky pro oblast řízení školy, ICT a prevence

    Základní škola a mateřská škola K Dolům v Praze 12, fakultní škola Pedagogické fakulty UK, je školou rodinného typu zajišťující individuální přístup ke každému. Naším hlavním a nejdůležitějším cílem je zdravé, bezpečné školní prostředí pro všechny, kdo k nám do školy vstupují. V dětech pěstujeme lásku a úctu k přírodě, zaměřujeme se na etickou a mravní výchovu a prevenci rizikového chování. Žákům nabízíme smysluplné využití volného času formou kroužků, školních i mimoškolních aktivit a projektových dnů, do kterých zapojujeme rodiče i širší veřejnost. Více o škole naleznete zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00