Jak na věc


zš hejnice čtvrťáci

E-mailová schránka

    Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.
    široká nabídka zájmové činnosti  - flétna, pěvecký sbor, klávesy, mediální výchova, šachy, badatelé M. Curie, matematika, vaření, florbal, sportovní hry, konverzace v cizím jazyce, český jazyk pro cizince...
    Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.1. NázevZákladní škola nám. Curieových2. Důvod a způsob založení
    15. Úhrady za poskytování informací15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací odkaz15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
    222 319 867 – kancelář zástupce ředitele4.5 Čísla faxuxxx4.6 Adresa internetové stránkywww.zscurie.cz4.7 Adresa e-podatelnyinfo@zscurie.czID datové schránky: 8f5yrit4.8 Další elektronické adresy


Elektronická žákovská

    Ve čtvrtek 14. února se žáci 9. ročníku zúčastnili exkurze s názvem Osvětim – svědomí lidstva. Přestože z hodin dějepisu deváťáci většinu informací znali teoreticky, osobní prohlídka přímo za ostnatými dráty koncentračního tábora byla pro každého velmi intenzivním zážitkem. Žáci se seznámili s životem v táboře a osudy Židů, ze kterých běhal mráz po zádech. Ponurou atmosféru ještě více umocnilo pochmurné počasí, vítr a občasný déšť.
    http://www.praha1.cz/cps/povinne-zverejnovane-informace.html. odkaz16. Licenční smlouvy16.1 Vzory licenčních smluvxxx16.2 Výhradní licencexxx17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
    Okresního kola dějepisné olympiády se zúčastnili Nick Trefil a Tomáš Kurel. Oba podali velmi dobré výkony.
    Naše škola již poněkolikáté pořádá akci „Noc s Andersenem“. Akce Klubu dětských knihoven SKIP se koná v rámci kampaně Březen měsíc internetu (http://www.nocsandersenem.cz/). Cílem “nocování” je vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. My jsme se rozhodli zprostředkovat tento neobvyklý zážitek žákům 6. ročníku, a to z pátka 29. března na sobotu 30. března. Přihlášky
    ŠVP ZV ŠANce – představuje zaměření na jazyky, dává šanci dětem mimořádně nadaným ve speciálním programu, pomáhá dětem s hendicapem - společným jmenovatelem je etická výchova


1.3.2019 Vzdělávací program Osvětim – svědomí lidstva

    Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení výchovy a vzdělání, činnost příspěvkové organizace je vymezena příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb..3. Organizační struktura
    Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
    Do roku 1837 se v Dolní Bečvě vyučovalo po chalupách. První škola byla postavena roku 1838 v údolí potoka Dolního Rozpitého. Byla to škola jednotřídní, žáků bylo více než 200. Proto byla v roce 1886 postavena druhá škola v údolí Horního Rozpitého. V roce 1981 byla postavena nová školní budova, která slouží dodnes. Mateřská škola byla postavena v roce 1969.
    O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (Úřad Městské části Praha 1). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností
    Zřizovatelem Základní školy nám. Curieových je Městská část Praha 1 se sídlem Praha 1, Vodičkova 18, zřizovací listina byla vydána Usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. U01_0242 ze dne 12.3.2001.


Školní poradenské pracoviště

    18. 2. 2019 se na naší škole uskutečnila 1. část výchovného programu HASÍK – výchova dětí v oblasti požární ochrany, který je určený pro žáky 6. a 2. třídy. Dětem byly předány informace samotnými hasiči, kteří nejlépe znají problematiku požárů, dopravních nehod a ochrany obyvatelstva. Nahlédněte do fotogalerie.
    Vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)
    Ze školního kola zeměpisné olympiády postoupili tři žáci Jakub Ježek, Jaroslav Mihalík a Matyáš Fryc do kola okresního.
    Základní škola a mateřská škola tvoří jeden právní subjekt, který sdružuje tato zařízení: Základní škola s kapacitou 240 žáků, Mateřská škola s kapacitou 77 dětí, Školní družina s kapacitou 60 žáků, Školní klub, Školní sportovní klub, Žákovská a učitelská knihovna, Školní jídelna základní školy, Školní jídelna mateřské školy. V prostorách školy působí pobočka Základní umělecké školy v Rožnově pod Radhoštěm a Středisko volného času Rožnov pod Radhoštěm.
    V únoru se zúčastnili žáci Nick Trefil a Petr Šíma okresního kola v německém jazyce, kde byli též úspěšnými řešiteli.


Lyžařský a snowboardový kurz v Příchovicích

    Od soboty 2.března jsme se 34 žáky na zimním kurzu v Příchovicích v Jizerských horách. Ubytováni v Chatě pod Štěpánkou. Už v sobotu odpoledne po příjezdu jsme vyrazili na svah, kde jsme se rozřadili do tří družstev a zahájili výcvik. V neděli a pondělí jsme absolvovali výcvik na běžkách. Sněhu je dost, ale počasí není ideální - je teplo a mlha, ale nálada je výborná. V pátek jsme měli závody- přebory školy ve slalomu a v běhu na lyžích. Výsledky jsou v příloze.
    Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické, přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků
    9. Žádosti o informaceInformace lze žádat v kanceláři školy v úředních hodinách.Žádost o poskytnutí informace odkaz10. Příjem žádostí a dalších podáníPříjem žádostí a dalších podání lze provést v kanceláři školy v úředních hodinách. 11. Opravné prostředkyLze podat písemně v kanceláři školy nebo pomocí datové schránky.12. Formuláře
    Poslední únorový den se v družině vyskytlo velké množství princezen, pirátů, bojovníků, zvířátek a dalších zvláštních postav. Připomněli jsme si tak masopustní období. Protože nás navštívilo na únor nezvykle teplé a slunečné počasí, soutěže, se kterými nám pomohli starší žáci pod vedením

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
14645
cache: 0024:00:00