Jak na věc


zš a mš vladimíra menšíka ivančice

E-mailová schránka

    Od 2.března do 9.března se uskuteční zimní kurz výuky na lyžích a snowboardu. Jedeme na chatu Pod Štěpánkou v Příchovicích. Odjezd je naplánován na sobotu 2.března v 9.hodin. Pravděpodobný návrat v sobotu 9.března před polednem. V příloze tohoto příspěvku jsou pokyny pro vybavení na kurz. Žádáme Vás v zájmu Vašeho dítěte, abyste nechali seřídit vázání v odborném servisu, případně si vyžádejte při půjčení lyžařské (snowboardové) výzbroje v servisu potvrzení o seřízení vázání. Povinností je mít bezpečností přilbu, doporučujeme též chránič páteře a snowboardistům i chrániče zápěstí.
    V současné době se vyučuje ve třech budovách- v ul. Revoluční, kde má své zázemí 1. stupeň a družina a v ul. Školní, kde se učí 1. a 2. stupeň a jsou zde kanceláře školy. Je již také dokončena dlouhoočekávaná přístavba školy, která navazuje na budovu 2. stupně.
    Pokud máte zájem, vyberte si z termínů a napište na níže uvedený mail. Pokud vám vyhovuje více možností (více dní), napište je všechny, usnadní nám to rozřazování – pomůžete těm, kteří mohou jen v jednom termínu.
    Počátky školství v Řevnicích jsou poněkud spletité a mnohá fakta nelze přesně doložit.Vycházet můžeme ze dvou dostupných pramenů o nejstarších dějinách řevnické školy. Prvním z nich je školní kronika a druhým obecní kronika z minulého století.


Zdobit může každý, zdobit bude každý

    Kurz je tvořen 13 šedesátiminutovými vyučovacími hodinami. Předškoláci absolvují jednu vyučovací hodinu týdně. Přihlásit se mohou na jeden z termínů od pondělí do pátku. Během jednoho týdne se ve všech skupinách pracuje podle stejných úkolových listů. Maximální počet ve skupině je 12 předškoláků. Děti si nemusí nosit nic kromě přezůvek, vše ostatní pro ně bude připraveno.
    Děti se hravou formou seznamují se školou a jejím chodem, vyzkouší si své dovednosti, schopnost koncentrace a začlenění do kolektivu. V hodinách pracují na zábavných cvičeních, která rozvíjejí optickou a verbální paměť, matematickou představu, grafomotoriku, rytmizaci, vyjadřovací schopnosti, porozumění předčítaného textu a fonematický sluch - obecně dovednosti potřebné pro úspěšný vstup do 1. ročníku základní školy. Každá lekce je rozdělena na jednotlivé části, které naplňují dané pedagogické cíle.


Beseda se studentkami ze středních škol

    Podle vyprávění nejstarších řevnických občanů bývala škola v domě č.p. 10, později pak v domě č.p. 54 a to až do května roku 1822. Tehdy byla zahájena stavba nové školní budovy na náměstí. Tato škola sloužila dětem plných 62 let. Dětí však přibývalo, a žáci se do staré budovy nevešli. V roce 1884 nastal tedy pro řevnické školství další zlom. Byla zahájena výuka v nově otevřené obecné škole (č.p. 64). Jednání o zřízení této školy se vedla od roku 1878 a do základního kamene byly vloženy tehdejší mince, některé české noviny a pamětní listina vztahující se k budově. Ve 30. letech minulého století žilo v Řevnicích kolem 3000 obyvatel a kapacita školy opět přestávala stačit. Obec začala jednat o stavbě nové budovy pro měšťanskou školu podle projektu architekta Milana Babušky. Její základní kámen byl položen 23. června 1934 a v prosinci 1935 se ve škole začalo vyučovat. Během historie řevnické školy byly pro její potřeby využívány další budovy – budova fary č.p.20, budova č.p. 64 na náměstí,
    Naše škola již poněkolikáté pořádá akci „Noc s Andersenem“. Akce Klubu dětských knihoven SKIP se koná v rámci kampaně Březen měsíc internetu (http://www.nocsandersenem.cz/). Cílem “nocování” je vzbudit v dětech zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného slova a půvab společného hlasitého předčítání. My jsme se rozhodli zprostředkovat tento neobvyklý zážitek žákům 6. ročníku, a to z pátka 29. března na sobotu 30. března. Přihlášky na Noc obdrží šesťáci po jarních prázdninách.  
    Školní družinu navštívila dobrovolná záchranářka Terka, zastupující dobrovolný spolek MEDIC Děčín. Připomněli jsme si základy první pomoci, které by měl znát každý. Terezka nám ukázala vybavení batohu, který paří ke každému záchranáři a vyprávěla o dobrovolnické činnosti. Našel se i čas, aby si děti mohly vyzkoušet správně přivolat pomoc a ošetřit zraněného kamaráda.


Vítejte na portále, který je určen k přehledu a informování o průběhu přijímání dětí ke vzdělávání v základních školách ve Zlíně.

    Prosíme uživatele, kteří čekají na aktivační e-mail, aby si zkontrolovali příchozí poštu v e-mailové schránce. Pokud e-mail nenaleznou v příchozí poště, je možné, že jej e-mailový klient zařadil mezi spam.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00