Jak na věc


závislosti wikipedie

Patologická závislost (chorobná, nezdravá závislost)

    Začarovaný kruh, v němž se člověk zmítá. Každý den si dává nové předsevzetí, že už se to nikdy nesmí stát, že už to nikdy nepřipustí. Opak je pravdou. Následné ráno s hrůzou v očích zjišťuje, že už je to tady znovu, zase ta slova „Už se toho nikdy nedotknu!“ Dennodenně se ptá: „Proč zase?“ Tuší, že má nějaký závažný problém, ale bojí se připustit si ho. Moc se ho bojí. „Zvládnu to sám,“ říká si, ale den za dnem znovu a znovu poznává, že to zase nezvládl. „Nemám pevnou vůli,“ říká si. Netuší, že problém, s nímž se potýká, není už jenom otázkou pevné vůle. Tento člověk je nemocný a jako každá nemoc i ta jeho se musí léčit. Sám ji nepřekoná. Potřebuje pomoc druhých. (M. Plocová, Na špičce ledovce)
    Petr Popov je psychiatr, primář Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je odborníkem v oblasti psychiatrie a adiktologie. Zaměřuje se především na léčení závislostí na alkoholu a jiných drogách. Své psychoterapeutcké znalosti uplatňuje od 90. let minulého století. Mimo své hlavní činnosti ve VFN pracuje také jako odborný asistent a vedoucí praktické přípravy Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice a je vedoucím subkatedry návykových nemocí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Doktor Petr Popov je předsedou Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členem České psychoterapeutické společnosti, členem Českého institutu pro supervizi a Evropské společnosti pro biomedicínský výzkum alkoholismu.


Fyziologická závislost (přirozená, normální závislost) 

    Závislost je stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti: typicky za normálních okolností je například malé dítě závislé na svých rodičích. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravy a vzduchu atd.
    „Nejen na bolest či na spaní, ale i léky na hubnutí mohou způsobit závislost. Návykem v Česku trpí více ženy. Zbavit se závislosti na lécích není ale vůbec snadné. Odvykací kůra trvá nejméně tři měsíce, její úspěšnost však není stoprocentní.“ Těmito slovy začíná nejnovější studie popisující tuto skrytou závislost. A její největší zákeřností je, že léky předepisují lékaři. Závislí si většinou obejdou několik odborníků a nechají si předepsat léky například na spaní. Dávkování si pak stanovují sami a často léky kombinují s alkoholem. Když si problému všimne okolí, je většinou už pozdě a pacientky končí v psychiatrických léčebnách, kde absolvují detoxikační léčbu podobně jako narkomani. Na látce totiž získaly mezitím už i fyzickou závislost.


Rozdíl mezi fyziologickou a patologickou závislostí

    Osoba, která je závislá, se lidově nazývá „závislák“. Osoba závislá na drogách je narkoman. Osoba užívající tabák, která je závislá na nikotinu obsažené v cigaretách je kuřák. Osoba závislá na pití alkoholických nápojů je alkoholik. Osoba závislá na práci je workoholik. Osoba závislá na hazardních hrách je gambler.
    Protektivní (ochranné) faktory jsou vlastnosti jedince nebo jeho okolí, které snižují pravděpodobnost výskytu projevů rizikového chování např. experimentování s návykovými látkami nebo jejich užívání. Protektivní faktory lze rozdělit do několika úrovní: jedinec – rodina – škola – vrstevníci – společnost.
    Například strach působící při skoku z letadla je odměněn intenzivním požitkem, který způsobuje adrenalin, když se otevře padák. Návyk může také způsobovat pocit úlevy při kriminálním chování, kradení, násilí, hraní (gambling), apod.
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00