Jak na věc


závislost na alkoholu

WATER VIOLET Žebratka bahenní (34) Bachovy květové BIO esence 10 ml

    Někteří lidé jsou na partnerovi nebo i dalších lidech závislí z toho důvodu, že trpí nějakými psychickými problémy. O těch mohou, ale také vůbec nemusí, vědět. V takovém případě uvedené rady nebudou platit ani fungovat a takovýto člověk by měl vyhledat pomoc. Za pomoci odborníka pak zkusit najít příčiny své závislosti na partnerovi a obav ze samoty. Důvodem obvykle bývá, že tito lidé pocházejí z nefunkčních rodin, neduhy, které přebrali od svých rodičů, si přenášejí dále i do své vlastní dospělosti. Tyto návyky jim pak zbytečně komplikují život a takovýto lidé si obvykle nejsou schopni pomoci sami.
    Rizikové faktory jsou vlastnosti jedince nebo jeho okolí, které zvyšují pravděpodobnost výskytu projevů rizikového chování např. experimentování s návykovými látkami nebo jejich užívání. Rizikové faktory lze rozdělit do několika úrovní: jedinec – rodina – škola – vrstevníci – společnost.
    Emočně závislí partneři mají také potřebu svého partnera kontrolovat. Často mu volají, píší zprávy, chtějí mít přehled, kde právě je a co dělá. Nedělají to ze zlého úmyslu, nebo že by chtěli druhého rozčilovat či obtěžovat. Zkrátka si bez nějakého psychického spojení s partnerem připadají opuštění a smutní. Zbavit se takovéto emoční závislosti na partnerovi je ale osvobozením. Čím méně se obáváte ztráty, tím šťastnější jste a vztah prožíváte více pozitivně a naplno.


Jak pracovat sám na sobě a závislosti na partnerovi se zbavit

    Osoba, která je závislá, se lidově nazývá „závislák“. Osoba závislá na drogách je narkoman. Osoba užívající tabák, která je závislá na nikotinu obsažené v cigaretách je kuřák. Osoba závislá na pití alkoholických nápojů je alkoholik. Osoba závislá na práci je workoholik. Osoba závislá na hazardních hrách je gambler.
    Pokud již máte představu, jak taková závislost na partnerovi vypadá a jak se projevuje, pak se jí raději snažte předejít. Všichni jsme schopni se v určitý moment zastavit a uvědomit si, co se děje a učinit protiopatření, abychom závislosti předešli.
    Protektivní (ochranné) faktory jsou vlastnosti jedince nebo jeho okolí, které snižují pravděpodobnost výskytu projevů rizikového chování např. experimentování s návykovými látkami nebo jejich užívání. Protektivní faktory lze rozdělit do několika úrovní: jedinec – rodina – škola – vrstevníci – společnost.


Kopřiva dvoudomá list, 20 sáčků

    Petr Popov je psychiatr, primář Oddělení pro léčbu závislostí Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Je odborníkem v oblasti psychiatrie a adiktologie. Zaměřuje se především na léčení závislostí na alkoholu a jiných drogách. Své psychoterapeutcké znalosti uplatňuje od 90. let minulého století. Mimo své hlavní činnosti ve VFN pracuje také jako odborný asistent a vedoucí praktické přípravy Centra adiktologie Psychiatrické kliniky 1. Lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice a je vedoucím subkatedry návykových nemocí Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Doktor Petr Popov je předsedou Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, členem České psychoterapeutické společnosti, členem Českého institutu pro supervizi a Evropské společnosti pro biomedicínský výzkum alkoholismu.
    „Všeho s mírou" platí v každém případě i v partnerském životě nebo manželském soužití. Taková oddanost partnerovi bývá zpočátku sice někdy milá a příjemná, ale skutečně jen do jisté míry. Každý z nás by si měl dát raději pozor na to, aby se z takové jeho přehnané lásky a zamilovanosti nestala časem až jakási nezdravá oddanost a závislost. Logické je, že pokud chcete, aby Vám to doma klapalo, vždy je třeba se svému partnerovi trochu přizpůsobit. Přizpůsobujeme se jeden druhému v otázkách denního režimu, životních návyků, v tom, jak trávíme svůj volný čas a podobně. Rozhodně by však mělo platit, že částečný kompromis by vždy měl udělat každý z partnerů. Nebývá ale vůbec výjimečnou situací, že jeden z partnerů se tomu druhému začne až nadměrně přizpůsobovat. Začíná to vlastně docela nenápadně drobnými ústupky, ale skončit může až extrémně, třeba naprostou úpravou svého životního rytmu i oželení kamarádů a opuštění vlastních hobby.


Stříbrný prsten smyčka se zirkony

    Přípravek Triphala je kombinací tří ájurvédských bylin na účinnou detoxikaci organismu přírodní cestou. Blahodárné účinky směsi bylin Amalaki, Vibhitaki a Haritaki jsou známy už více než 5000 let. Tato kombinace působí velmi pozitivně na celý trávicí systém, nervovou soustavu a psychický stav. Aktivujte svůj imunitní systém směsí bylin Triphala a vyhněte se mnohým nemocem, které souvisí s oslabenou imunitou organismu. Zbavíte se také únavy, vyčerpání a stresu.
    Psychickou závislost není úplně jednoduché v první fázi odhalit. Prvotní romantická zamilovanost a posedlost může druhému připadat roztomilá, časem se však může změnit v nesnesitelnou past. Dítě pošramocené v dětství nebo dospívání nefunkční rodinou a problematickými vztahy může vyrůst v dospělého, který je závislý na psychické bolesti a nezdravých vztazích. Takového člověka mohou následně přitahovat lidé, kteří jej emočně zneužívají nebo jsou pro něj nedostupní. Vztahy jsou pro emočně závislého jedince bolestivou záležitostí, a tak se nezřídka stává, že takový jedinec tráví mnohem více času představami a sněním o krásném vztahu, než vztahem skutečným.
    Tato diskuse je určena pouze k výměně názorů mezi diváky. Pokud chcete zaslat dotaz nebo připomínku tvůrcům pořadu, obraťte se, prosím, přímo na Českou televizi.


Jak nezapomínat sám na sebe a mít se rád

    Pokud máte pocit, že závislost na partnerovi je i Váš případ, a chcete se jí zbavit, pak je zde pro Vás několik rad. Začněte mnohem více chodit mezi lidi, obnovte kontakty se starými přáteli nebo si vytvořte kontakty nové. Vybudujte si sociální skupinu mimo Váš partnerský vztah. Sportujte, vzdělávejte se, realizujte se a najděte si nové koníčky.
    Udělejte cokoliv rozumného, aby Váš život vypadal jinak, než doposud. Zajděte na vycházku nebo do restaurace, na místa, kde jste ještě nebyli, běžte do práce jinou cestou než včera, zavolejte někomu, koho jste už dlouho neviděli, prostě udělejte něco jinak. Ne nadarmo se říká, že změna je život.
    Závislost je stav, kdy někdo nebo něco je podmíněn nějakou okolností nebo situací, kterou potřebuje (nebo si myslí že ji potřebuje) ke své existenci. Závislostí na osobě se rozumí obvykle závislost na její péči, lásce nebo přítomnosti: typicky za normálních okolností je například malé dítě závislé na svých rodičích. Živé organismy jsou závislé na dostatku kvalitní potravy a vzduchu atd.


Čaj Granátové jablko s černým rybízem ETS

    Takovéto přizpůsobení se mnoho partnerů nebo partnerek podniká právě z toho důvodu, že chtějí vztah veskrze ideální, avšak výsledek bývá mnohdy pravým opakem zamýšleného. Přílišná závislost na partnerovi vede většinou spíše k rozchodu. Druhý z páru se začne dříve nebo později cítit velmi svazován až "dušen" láskou závislého partnera. Dojde-li navíc ještě následně k rozchodu dvojice, pak je velice častým jevem, že partner, který se ve vztahu více přizpůsoboval, následně i velmi trpí ztrátou svého protějšku a může mu i dlouhou dobu trvat vybudovat si opětovně svůj vlastní život nebo nový vztah.
    Nedokážete si připustit ani představit, že byste svého partnera opustili. (Ale platí to například i v dalších vztazích – rodinných, kamarádských apod.). Přítomnost těchto lidí je pro Vás natolik důležitá a zásadní, že na ně neustále myslíte, voláte jim, píšete jim. Uvědomit si svoji závislost na partnerovi je ale již polovina úspěchu.
    Pokud jste rozpoznali svoji emoční závislost, pak je potřeba začít především správně myslet. Rozhodněte se pevně, že situaci chcete vyřešit. Neustále si připomínejte, že chcete být opět svobodní. Není nutné se zbavit osoby, ale pocitu, že bez ní nemůžete žít. Pravdou ale je, že když se s touto osobou, kterou příliš milujete, nebudete chvíli stýkat, pak bude celý proces přece jen o něco jednodušší.
    Například strach působící při skoku z letadla je odměněn intenzivním požitkem, který způsobuje adrenalin, když se otevře padák. Návyk může také způsobovat pocit úlevy při kriminálním chování, kradení, násilí, hraní (gambling), apod.


Projevy závislosti na partnerovi

    „Nejen na bolest či na spaní, ale i léky na hubnutí mohou způsobit závislost. Návykem v Česku trpí více ženy. Zbavit se závislosti na lécích není ale vůbec snadné. Odvykací kůra trvá nejméně tři měsíce, její úspěšnost však není stoprocentní.“ Těmito slovy začíná nejnovější studie popisující tuto skrytou závislost. A její největší zákeřností je, že léky předepisují lékaři. Závislí si většinou obejdou několik odborníků a nechají si předepsat léky například na spaní. Dávkování si pak stanovují sami a často léky kombinují s alkoholem. Když si problému všimne okolí, je většinou už pozdě a pacientky končí v psychiatrických léčebnách, kde absolvují detoxikační léčbu podobně jako narkomani. Na látce totiž získaly mezitím už i fyzickou závislost.
    O závislosti se v minulosti hovořilo jen v souvislosti s drogami (včetně alkoholu, tabáku). Fenoménem současné doby je závislostní chování jako součást životního stylu zvláště dětí, dospívajících a mladých dospělých. Závislostní chování se intenzivně šíří do oblastí hracích automatů, sexuálního chování, sledování televize, pracovní činnosti, odborníci zaznamenávají závislosti na jídle, hubnutí závislost na sektách, kultech a dalších. Narůstají počty klasicky závislých, tj. závislých na drogách (včetně alkoholu, tabáku), kávě, čaji apod. Hrozí nebezpečí, že v dnešním světě padne každý za oběť nějaké závislosti.Vznik závislosti je pravděpodobný u většiny látek nebo chování, které přímo způsobují intenzivní pocit úlevy a potěšení nebo zbavují bolesti. Pokud však tento přínos je spojen s výraznými škodami na zdraví nebo na společenských vztazích a člověk ztrácí schopnost přínosy a rizika racionálně zvažovat, jde o patologickou závislost.


Jak poznáte, že je na Vás partner závislý?

    V jednom z psychiatrických významů je závislost nekontrolované nutkání opakovat své chování bez ohledu na jeho dlouhodobé důsledky. Mezinárodní klasifikace nemocí říká, že při závislosti má pro jedince užívání nějaké látky, nebo pokračování v rizikovém chování přednost před jiným jednáním, kterého si dříve cenil více, před různými zájmy, koníčky, mezilidskými vztahy, prací, apod. Touha se chovat rizikově (např. užívat návykovou látku) si jedinec uvědomuje (i když si ji nemusí přiznávat) a snaží se často své chování kontrolovat, nebo i zastavit, často však neúspěšně.
    Existují typy partnerství, ve kterých emoční závislost vytváří a udržuje přímo jeden z partnerů. Dělá to z toho důvodu, že péče a strach partnera dělají dobře jeho egu a přináší mu uspokojení. Pokud máte pocit, že toto se u Vás v partnerském vztahu děje, pak je důležité si o všem důkladně promluvit. Řekněte svému partnerovi, že se chcete více realizovat a osamostatnit, že nechcete být takto závislí, ale zároveň mu připomeňte, že to neznamená, že už ho nemáte dost rádi, nebo že byste ho chtěli opustit. Zdůrazněte pozitiva zbavení se emoční závislosti – budete oba šťastnější, spokojenější a Vašemu vztahu to do budoucna jen pomůže.


Jemná motorika u dětí: Proč je důležitá a jak jí podpořit?

    Začarovaný kruh, v němž se člověk zmítá. Každý den si dává nové předsevzetí, že už se to nikdy nesmí stát, že už to nikdy nepřipustí. Opak je pravdou. Následné ráno s hrůzou v očích zjišťuje, že už je to tady znovu, zase ta slova „Už se toho nikdy nedotknu!“ Dennodenně se ptá: „Proč zase?“ Tuší, že má nějaký závažný problém, ale bojí se připustit si ho. Moc se ho bojí. „Zvládnu to sám,“ říká si, ale den za dnem znovu a znovu poznává, že to zase nezvládl. „Nemám pevnou vůli,“ říká si. Netuší, že problém, s nímž se potýká, není už jenom otázkou pevné vůle. Tento člověk je nemocný a jako každá nemoc i ta jeho se musí léčit. Sám ji nepřekoná. Potřebuje pomoc druhých. (M. Plocová, Na špičce ledovce)
    V boji proti emoční závislosti na partnerovi funguje zejména změna životního stylu a obnovení kontaktu s přáteli. Citová závislost se projevuje různě. Obvyklé je, že lidé, kteří se stali na svém partnerovi emocionálně závislými, se příliš nestýkají se svými přáteli, nesocializují se, a to proto, že jejich život se většinou točí jen kolem jejich partnera a případně zaměstnání. Žijí v neustálém strachu, že je jejich partner opustí a oni zůstanou sami.


Lékárna U Panny Marie Pomocné Suchdol nad Lužnicí - příjemné a vstřícné prostředí pro všechny pacienty

    Závislost na partnerovi je závislost jako každá jiná a je třeba proti ní bojovat.Jakákoliv závislost na čemkoliv je spojena s komplikacemi, či v horším případě i s dalšími problémy a překážkami, ztrátou svobody nebo i vlastní osobnosti. Závislost na partnerovi není záležitost až tak neobvyklá. Je dost možné, že si myslíte, že na partnerovi může být závislá pouze žena, ale nenechte se zmýlit. Stejně snadno může být závislý na své partnerce i muž. Jedná se většinou o závislost emocionální, ale známé jsou i případy závislosti existenciální, finanční nebo sexuální na svém protějšku.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
23217
cache: 0024:00:00