Jak na věc


záruční opravy beko

4. Upozornění při přebírání zásilky od přepravní služby:

    Do záruční doby se nepočítá doba od reklamace zboží až do doby, kdy je kupující povinen po skončení záruční opravy zboží převzít.
    Kupující spotřebitel má nárok na 2letou záruční dobu na nákup zboží na motocentrumbb.com, avšak kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činosti má nárok pouze na 1letou záruční dobu na nákup zboží na motocentrumbb.com. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.
    Ze zákona je spotřebitel oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
    Dojde-li k výměně zboží za nové nebo k výměně součástky, na kterou je poskytnuta záruka, začíná běžet záruční doba znovu od začátku, od převzetí nového zboží (příp. od převzetí zboží s novou součástkou).
    Spolu se zbožím vám bude doručen i vyplněný záruční list (pokud není přiložen, slouží jako záruční list daňový doklad.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00