Jak na věc


zánět trojklanného nervu - příznaky

Zánět (pokračování)

    V předchozích studiích z 80. a 90. let a následných z poslední doby bylo zjištěno, že zvýšená koncentrace CRP naznačuje až 3x vyšší riziko koronární příhody a až 2x vyšší riziko ischemické mozkové příhody. Vysoké CRP u osob postižených infarktem navíc signalizuje (i po odhlédnutí od ostatních rizikových faktorů) nepříznivou prognózu: nemocní, kteří zemřeli brzy na městnavé srdeční selhání, měli nejvyšší koncentrace CRP. Dnes umožňuje stupeň zvýšení CRP stanovit nejen riziko infarktu u jednotlivých nemocných, ale i riziko dětí a příbuzných prvního stupně jedinců s IM.
    V těle zvířat a člověka existuje řada dalších bílkovinných neprotilátkových složek schopných omezovat průnik mikroorganismů do těla, tlumit jejich množení či uvolňování toxinů nebo je i usmrcovat. Vedle sekrečních produktů neutrofilů, eozinofilů a makrofágů sem patří např. inhibitory chřipkových myxovirů, inaktivátor enterovirů a další.
    K důležitým složkám zánětu patří „nadrodina“ chemokinů. Jsou to malé peptidy (8 až 10 kD, 90 až 130 AK zbytků), vznikající v lymfoidních i nelymfoidních tkáních. Účastní se adheze, chemotaxe, proliferace, diferenciace a aktivace leukocytů a regulují jejich cílený vstup do lymfoidních tkání a pohyb v nich.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00