Jak na věc


zánět trojklanného nervu - příznaky

Zánět (pokračování)

    K „čistě imunologickým“ protizánětlivým postupům patří snahy o omezení nadměrné extravazace leukocytů. U pokusných zvířat se např. osvědčily monoklonální protilátky proti LFA-1 nebo ICAM-1. V klinické studii u pacientů ve vypuzovací krizi ledvinových aloštěpů však bylo k dosažení efektu nutné podávat současně obě protilátky.
    Produkce proteinů AF (PAF) je spouštěna řadou cytokinů vytvářených převážně aktivovanými buňkami monocyto-makrofágové řady. Uplatňují se zvláště IL-6, ale i IL-1beta, TNF-alfa, IFN-gamma, TGF-beta a IL-8. Stimulační efekt cytokinů na produkci PAF je podporován glukokortikoidy, zatímco inzulín ji spíše tlumí.
    Zvýšení CRP se stalo spolu s vyšším cholesterolem, patogeneticky významnými lipidy a hyperaktivací imunity (určovanou obvykle dle aktivace komplementu) základním ukazatelem stupně arteriosklerózy a rizik jejích komplikací. CRP proto podle mnohých autorů představuje nadějný terč preventivních a léčebných zásahů. K hlavním z nich patří aspirin a pravastatin, zkoušejí se i preparáty systémové enzymoterapie.
    Výjimkou z pravidla, že hodnoty CRP stoupají s aktivitou zánětlivého onemocnění, je systémový lupus erytematodes. Je známo že CRP zde stoupá pouze při serozitidě nebo synovitidě a v přítomnosti bakteriální infekce.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00