Jak na věc


zánět středního ucha je nakažlivý?

Zánět (pokračování)

    Uvažuje se i o terapeutickém ovlivňování nadměrně zmnožených chemokinů. Mezi účinné působky patří NSA, glukokortikoidy, inhibitory fosfodiesterázy a kombinace proteináz. Byly objeveny a v experimentu jsou testovány i antagonisté chemokinových receptorů. Např. CCR-1 je blokován deriváty xanten-9-karboxamidu 1a.
    Alfa1-antichymotrypsin chrání především sliznice. Jeho koncentrace ve slinách a slzách je totožná se sérovou (0,3-0,6 g/L). Při zánětech a poškození tkání rychle a prudce stoupá, podobně jako u malignit. Zde je jeho pokles znakem úspěšné léčby.
    Kyselý alfa1-glykoprotein (orosomukoid) je v krvi dospělých zdravých osob přítomen v koncentraci 0,5-1,30 g/L. Vysoké koncentrace se prokazují při akutních i chronických zánětech, perinatálních sepsích, pooperačních stavech, revmatoidní artritidě a malignitách. Naopak snížen je při jaterních lézích a chronických hepatitidách.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00