Jak na věc


zánět průdušek

Zánět spojivek: příznaky, léčba

    Zánět spojivek se projevuje především různými nepříjemnými pocity v oku, jako je dráždění, pálení, tlačení, řezání, svědění nebo pocit cizího tělíska. Je zvýšená citlivost na světlo (světloplachost). Spojivka bývá většinou překrvená, někdy zduřelá, oteklá. časté je zvýšené slzení a výtok sekretu hlenovitého nebo hnisavého charakteru. U infekčních zánětů mohou být zvětšeny i regionální mízní uzliny.
    Podle průběhu rozlišujeme dále záněty akutní a chronické. Akutní vznikají v poměrně krátké, časově ohraničené době a do jednoho až několik týdnů odeznívají. Chronické obtěžují pacienta dlouhodobě, řádově měsíce až roky, někdy i po většinu života. Intenzita obtíží většinou v určitých časových úsecích kolísá. Příčinu se často nedaří odhalit a právě tato vleklá spojivková dráždění bývají i největším problémem léčebným. Zrak pacienta sice neohrožují, značně mu však znepříjemňují život.
    Léčba závisí na charakteru, intenzitě a vyvolávající příčině zánětu. Léků užívaných místně ve formě kapek, roztoků a mastí nebo celkově jako tablety nebo sirup je velké množství, a indikace většiny z nich patří do rukou lékaře. Proto zde jejich názvy budeme jako příklad uvádět pouze tehdy, pokud jsou volně dostupné k zakoupení v lékárně a je možno je v lehčích případech užít v rámci samoléčby.


ZANECHAT ODPOVĚĎ Zrušit odpověď

    U alergických a dráždivých zánětů se snažit vyhnout kontaktu s látkou vyvolávající obtíže nebo se vyvarovat pobytu v prostředí, kde často k podráždění očí dochází.
    Spojivka je tenká slizniční blanka, která pokrývá vnitřní plochu víček , vytváří horní a dolní spojivkový přechodný záhyb, přechází na bělmo oka a kryje jeho přední část až k okraji rohovky. Vzhledem k této lokalizaci je vystavena působení vlivů zevního prostředí, které za určitých okolností mohou způsobit její zánětlivé postižení.


Jaké příčiny zánětu spojivek existují?

    Při vzniklém zánětu spojivek si můžeme první pomoc zajistit sami. V lékárnách jsou volně prodejné a běžně dostupné mnohé přípravky určené k léčbě zánětu spojivek (např. Oftalmo-Septonex). Bakteriální záněty spojivek však takto snadno léčitelné nejsou, k jejich léčbě se používají silná lokální i ústně podávaná antibiotika – zde je proto návštěva lékaře nezbytná. Podobně je tomu i u alergických zánětů, u nichž je důležité ve spolupráci s lékařem odhalit dráždivý alergen a snažit se jej z okolí co nejefektivněji eliminovat. Suchý zánět spojivek se léčí tzv. umělými slzami, které seženete také v lékárně. Pokud si ale diagnózou nejste jisti, navštivte raději lékaři, aby nedošlo k záměně s některou jinou nebezpečnou oční chorobou. Oční ordinaci navštivte také, jestliže jste nositeli kontaktních čoček, pokud trpíte chronickým zánětem víček, nebo pokud máte podezření na cizí těleso v oku.  Mezi rizikové faktory zánětu spojivek patří jednak nedostatečná tvorba ochranných slz, jednak také jakáko
    Alergické: antihistaminika lokálně ve formě kapek, většinou v kombinaci s látkami zužujícími spojivkové cévky (např. Sanorin-analergin), i celkově ve formě tablet nebo sirupu. V těžších případech možno doplnit krátkodobě slabými kortikosteroidy v kapkách. Někdy se osvědčuje cromoglykát, který specifickým způsobem zasahuje do mechanismu alergické reakce.
    Infekční: jsou vyvolány bakteriemi, viry nebo plísněmi (ty plísňové jsou vzácné, vyskytují se v naprosté většině u celkově vážně nemocných pacientů s oslabenou imunitou a tvoří speciální problematiku přesahující rámec této informace. Proto bude dále pojednáváno pouze o virových a bakteriálních).


Léčba a kdy je nutné navštívit lékaře

    Záněty na podkladě podráždění látkami z vnějšího prostředí (kouř, prach, agresivní výpary): lehčí opět odeznívají spontánně, v rámci samoléčby lze použít kapky snižující překrvení spojivky a zmírňující tak obtíže (např. Evercil nebo Visine). Tyto léky by se neměly užívat pravidelně a dlouhodobě (max. 1-2 týdny). Na doporučení lékaře lze v závažnějších případech aplikovat i kortikoidy. Někdy, zvláště při pocitu sucha v očích, se osvědčují kapky označované jako"umělé slzy", (např. Lacrisyn) , ty jsou také lékem první volby při zánětech rohovky a spojivky z nedostatečné tvorby slz.


Transplantace rohovky, keratoplastika

    Příčiny zánětu spojivek mohou být různorodé. Nejčastěji se vyskytují záněty infekční a neinfekční -alergické. Infekční záněty spojivky vyvolávají nejčastěji viry, vzácněji potom bakterie. Označení infekční napovídá, že se v tomto případě jedná o onemocnění nakažlivé – zánět se přenáší kontaktem s potřísněnými předměty osobní hygieny, případně samotným kontaktem s infikovanou osobou. Neinfekční záněty jsou zpravidla způsobeny alergickými reakcemi na některé alergeny (zvláště kosmetiku, domácí zvířata a rostlinné pyly či plísně). Alergické záněty spojivek se proto hojně vyskytují v obdobích, kdy je okolní prostředí těmito dráždivými látkami nejvíce zamořeno, tedy na jaře a na podzim. Zánět spojivek však může vzniknout i při nedostatečném množství slz nebo jejich snížené kvalitě. Povrch oka je v takovém stavu nedostatečně chráněn a spojivka se může snadno zanítit. Tento tzv. suchý zánět postihuje často z neznámých příčin ženy během klimakteria. Zánět spojivek může být i následkem některéh
    Infekční: lehké často odezní samy během několika dní, lze užít antiseptické kapky a masti (např. Ophthalmo-Septonex) nebo výplachy (Ophtal). U těžších užíváme antibiotika, v některých případech s kortikoidy, ve formě kapek anebo masti.
    Zánět spojivek neboli konjunktivitida je zánětlivé onemocnění spojivkové blány lidského oka. Záněty spojivek mohou mít různý původ a různý průběh. Nejčastěji se však setkáme s projevy, jako jsou zarudnutí a pálení očí, pocit cizího tělesa v oku či vodnatý výtok. Zánětu spojivek se můžeme úspěšně zbavit domácí samoléčbou, v některých případech je však nutné navštívit odborníka z oblasti oftalmologie (oční).


Co je a jakou funkci má spojivka?

    Spojivka je tenká, dobře prokrvená elastická blána, která pokrývá povrch oka od vnějšího okraje rohovky až po vnitřní stěny očních víček. Jedná se o sliznici, jejíž funkcí je chránit oko před mechanickým poškozením i proti napadení infekcí. Umožňuje hladké pohyby oční koule a produkuje hlen, nedílnou složku slzného filmu. Tvoří také spojivkový vak – prostor mezi okem a víčkem, do kterého ústí slzné žlázy produkující slzy.
    U infekčních zánětů dbát hygienických pravidel, nemnout si nečistýma rukama oči, při mytí obličeje používat vlastní ručník. Zvlášť důsledně postupovat při výskytu infekčního zánětu v blízkém okolí (v rodině, na pracovišti apod.).
    Závěrem bychom ještě jednou rádi upozornili, že problematika zánětů spojivek a jejich léčby je rozsáhlá, zde byl uveden pouze krátký neúplný orientační přehled a bližší informace poskytne lékař nebo lékárník.
    Neinfekční příčiny: Alergické (na alergickém podkladě), toxicko-iritativní (na podkladě dráždění různými chemickými látkami z vnějšího prostředí), fyzikální (UV záření-sváření, horské slunce v těchto případech bývá postižena i rohovka) a zvláštní skupinu tvoří záněty spojivek při jiném, například kožním, onemocnění (Acne rosacea, pemfigus a další). Nezřídka bývá příčinou chronického dráždění spojivky a rohovky snížená tvorba slz.


Amoce retiny, odchlípnutí sítnice

    Při různých typech zánětu bývají jednotlivé příznaky vyjádřeny různě intenzivně, některé mohou chybět jiné naopak převládat. Například pro alergické záněty je typické intenzivní svědění a v akutních případech otok spojivky. Pro bakteriální hojnější hnisavý výtok. Při virových, kdy je často spolu se spojivkou postižena i rohovka, bývá silné dráždění, slzení, pocit "písku v očích" a světloplachost, podobně jako při postižení z UV záření. Uvedené příklady jsou samozřejmě pouze orientační, každý zánět se může svým průběhem v jednotlivých případech značně lišit a určení příčiny nemusí být jednoduché ani pro oftalmologa.
    Záněty spojivek mohou mít různou příčinu, a tudíž i různý průběh a závažnost. U nejběžnějšího typu zánětu spojivek, způsobeného viry, se zpravidla vyskytují příznaky popisované jako pocit cizího tělesa v očích, dále zarudnutí spojivek, pálení očí a nadměrná tvorba hlenu, který slepuje řasy a ztěžuje tak postiženému ráno po probuzení otevřít oči. Pokud je zánět vyvolán bakteriemi, provází jej tvorba vazkého žlutavě zbarveného hnisu. Alergické záněty se projevují spíše svěděním v okolí očí i přímo na spojivce, pálením, nadměrným slzením, otokem víček či vodnatým výtokem. Spojivka navíc není zarudlá, ale spíše bledá. Tzv. suchý zánět spojivek je charakteristický pocitem písku v očích (řezání).
    Při sváření, opalování se na horském slunci nebo pobytu ve vyšších nadmořských výškách, zvláště v zasněženém terénu při intenzivním slunečním svitu, používat kvalitní ochranné brýle.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00