Jak na věc


zánět středního ucha u dětí

Zánět (pokračování)

    Alfa1-antichymotrypsin chrání především sliznice. Jeho koncentrace ve slinách a slzách je totožná se sérovou (0,3-0,6 g/L). Při zánětech a poškození tkání rychle a prudce stoupá, podobně jako u malignit. Zde je jeho pokles znakem úspěšné léčby.
    Jednotlivé typy leukocytů a jejich vývojové fáze vyjadřují různé svébytné chemokinové receptory, z nichž každý může vázat několik rozličných chemokinů. Stav ovšem není nahodilý. Podle spektra chemokinových receptorů lze např. rozlišit subsety pomocných T lymfocytů: Th1 buňky vyjadřují CCR5 a CXCR3, Th2 buňky CCR3 a CCR4.
    Zvýšení CRP se stalo spolu s vyšším cholesterolem, patogeneticky významnými lipidy a hyperaktivací imunity (určovanou obvykle dle aktivace komplementu) základním ukazatelem stupně arteriosklerózy a rizik jejích komplikací. CRP proto podle mnohých autorů představuje nadějný terč preventivních a léčebných zásahů. K hlavním z nich patří aspirin a pravastatin, zkoušejí se i preparáty systémové enzymoterapie.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00