Jak na věc


zákoník práce 2018 minimální teplota na pracovišti

Operativní leasing firemních vozidel

    Operativní leasing, přestože je v České republice poměrně novým jevem, je stále více preferován zejména podnikateli pro firemní flotilu vozidel. I když je dnes tento pojem podnikatelům znám a mnohými z nich také v praxi využíván, jeví se přínosné identifikovat strukturu jeho právní ...
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Občanský zákoník".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 20. 8. 2018".Knihy k tématu Odpovědnost členů statutárních orgánů právnických osobLucie Novotná Krtoušová - Wolters Kluwer, a. s.
    Cena: 580 KčKOUPITOchrana osobnosti, soukromí a osobních údajůPavel Mates (ed.), Martin Valoušek, Eva Fialová, Tomáš Lechner, Markéta Hálová, Jakub Sivák, - Nakladatelství Leges, s. r. o.
    Cena: 350 KčKOUPITObčanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydáníJiří Švestka, jan Dvořák, Josef Fiala, Martin Šešina, Karel Waverka a kolektiv - Wolters Kluwer, a. s.
    Úspěšný komentář občanského zákoníku vychází po pěti letech ve druhém, aktualizovaném a doplněném vydání. Kolektivní dílo více než 70 předních českých civilistů reflektuje novou judikaturu i literaturu, která ...


Občanský zákoník - Komentář, Svazek IV (§ 1475 až 1720), 2. vydání

    Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ...
    Publikace Zahájení podnikání (právní, ekonomické, daňové, účetní aspekty) tematicky navazuje na knihu Ukončení podnikání. Je ideální pomůckou pro každého, kdo se rozhodl podnikat, případně může dobře sloužit i ...
    Publikace obsahuje souhrn forem a metod bezpečnostní činnosti uplatňovaných a využívaných soukromými bezpečnostními službami a detektivními kancelářemi. Nejde o knihu obsahující technická a technologická doporučení či postupy, jde o publikaci věnující se zejména aplikaci práva v ...
    Po pěti letech existence byly v občanském zákoníku provedeny další změny – zejména se rozsáhle mění ustanovení o zájezdu; menší změny nastaly ale také v jiných částech zákoníku. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Pro orientaci v rozsáhlém textu zákoníku byl aktualizován také podrobný věcný rejstřík, který zpracoval prof. Karel Eliáš a Mgr. Marek Svatoš.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 20. 8. 2018, 320 stranISBN: 978-80-7488-308-8Obsah publikace


Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

    Kniha představuje originální monografické zpracování tématu, které po rekodifikaci českého soukromého práva dosud zpracováno nebylo. Dosavadní monografie na toto téma se týkají právního stavu před rekodifikací či zaměřují na kapitálové společnosti a mají tak jen omezenou ...
    Publikace přibližuje některé obecné právní aspekty sportovní činnosti (například problematiku dopingu, pojištění ve sportu, řešení sporů či postavení dítěte-sportovce). Zároveň se zaměřuje na právní úpravu a vnitřní organizaci v rámci vybraných sportovních odvětví – fotbalu, bojových ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00