Jak na věc


základové pasy ve svahu

Reference základových desek

    stříkaná izolace používána společností Ekopěna, s.r.o. na izolace základové desky je certifikovaný produkt mimořádné kvality, který splňuje všechny potřebné vyhlášky a normy České republiky i Evropské unie. Vyhovuje nejen zákonným požadavkům na úsporu energie, ale i na požadovanou odolnost proti vlhkosti, na akustickou ochranu staveb i trvanlivost vlastností. Je také šetrná k životnímu prostředí a neobsahuje formaldehyd ani jiné chemické látky poškozující ozónovou vrstvu.
    Izolaci základové desky naší stříkanou izolací lze provádět bez ohledu na to, jaké je roční období, dokonce nevadí ani mráz. Nástřik izolace základové desky probíhá velmi rychle, obvykle se dá zaizolovat až 200 m2 během jednoho pracovního dne. Tím šetříme Váš čas i peníze!
    Izolace základové desky musí vždy zahrnovat účinnou hydroizolaci proti spodní vodě a dešťovým srážkám, izolaci proti radonu a tepelnou izolaci proti energetickým ztrátám. Společnost Ekopěna s.r.o. Vám nabízí pro izolace základové desky stříkanou izolaci - moderní izolační materiál, který je nejen stoprocentně hydroizolační, ale současně také minimalizuje tepelné ztráty.


Listopadové číslo časopisu Dům&Zahrada je ekologické

    Izolace základové desky naší stříkanou izolací předčí, díky svým jedinečným technickým vlastnostem, všechny současné izolační materiály, jako je např. polystyren, asfaltové pásy či různé izolační folie. Pro zachování stejných izolačních vlastností je stříkané izolace potřebná mnohem nižší izolační vrstva. Naše stříkaná izolace lze bez problémů přímo aplikovat na všechny druhy podkladů bez nutnosti použití lepidla, je výbornou hydroizolací, minimalizuje tepelné ztráty a dokáže dokonce přispět také k výraznému snížení přenosu zvuku.
     1.) Obvodové rozměry úložné desky = tolerance do 15 mm 2.) Pravoúhlost stavby - délka diagonály = tolerance do 20 mm 3.) Osy instalačních prostupů = tolerance do 15 mm 4.) Vodorovnost úl. Desky: a) max. výškový rozdíl 15 mm b) max. výškový rozdíl na délce 2,0 m = 8 mm 5.) Záruka 5 let 6.) Termín předání díla dle rozsahu prací 4 - 10 dní od převzetí pracoviště
    Základy zajišťují stabilitu stavby a současně přenášejí zatížení do základové půdy. Před samotnou stavbou základů je nutné zarovnat terén a snížit ho o tloušťku základové desky. Poté dojde ke skrývce ornice a můžeme začít se základy.
    Liapor je lehké keramické kamenivo (keramzit), které se vyrábí výpalem a současnou expandací přírodních granulovaných jílů. Vznikají tak slinutá keramická zrna s vnitřní rovnoměrně pórovitou strukturou, která mají vlastnosti čistě keramického materiálu. Díky tomu je Liapor ideální pro celou řadu stavebních aplikací včetně zakládání rodinných domů.


Šéfoval gangu pěstujícímu marihuanu. Sám je však na látku alergický

    Při realizaci základů je nutné současně na jejich dno uložit uzemnění, před samotným betonováním je nezbytné také umístit podle projektu prostupy pro zdravotechniku a vedení dalších inženýrských sítí. U vodorovných rozvodů je vhodné oddělit je dilatací, aby nedošlo k jejich porušení při sedání stavby.
    Izolace základové desky může mít mnoho variant, avšak při použití běžných izolačních materiálů může docházet k různým netěsnostem, díky kterým pak do stavby proniká vlhkost nebo je potřebné zkombinovat více materiálů, aby byla stavba chráněna jak proti vodě, tak pro únikům tepla. Izolace základové desky naší stříkanou izolací vyřeší vše v jednom kroku a jedná se spolehlivý způsob izolace s trvalým účinkem!
    V případě, že je základová půda neúnosná, nebo při existenci podzemní či povrchové vody jsou budovány na podporu plošných základů ještě základy hlubinné - piloty, šachtové pilíře, studně a kesony.
    Základy každého domu je nutné chránit a to nejen před pronikáním vlhkosti. Jak u podsklepeného, tak také u nepodsklepeného domu může díky špatné izolaci základové desky docházet také k výrazným únikům tepla. Na tom, jak zaizolujete základovou desku, stojí budoucnost celé stavby a proto, je nutné, aby byla při stavbě domu provedena kvalitní izolace základové desky.


Taxík srazil ženu na přechodu. Řidič jí pomohl, přesto ho hledá policie

    Díky skvělým izolačním vlastnostem je lehké keramické kamenivo Liapor ideální do základů nízkoenergetických a pasivních domů, také se však používá při stavě "běžných domů".
    V případě zájmu nás kontaktujte, zdarma pro Vás vypracujeme návrh nejvhodnějšího řešení izolace základové desky naší stříkanou izolací i nezávaznou kalkulaci. 
    Délka výstavby, a to i u největších domů, se pohybuje kolem 4 - 10 dnů, dle počasí a obtížnosti zakázky.
    Výhod zakládání rodinných domů a dalších staveb na izolačním zásypu z lehkého keramického kameniva Liapor je opravdu mnoho. Jednou z těch nejzásadnějších je ale pravděpodobně eliminace tepelných mostů v základech domu.
    Základové výkopy mohou mít šikmé nebo rovné stěny. Šikmé stěny budujeme zpravidla tehdy, když je pro ně na stavbě dostatek místa. V opačném případě přichází ke slovu výkopy se svislými stěnami - jámy, rýhy nebo šachty. Při zakládání stavby je velmi důležitá dostatečně únosná základová spára. Tu je nutné umístit v nezámrzné hloubce, což je v našich podmínkách podle typu půdy hloubka od 80 do 120 cm, v nestabilních zeminách je minimální hloubkou až 140 cm.


Stavební deník online: Konec falšování a podvodů

    Dodržení kvality a termínů dodaných prací a materiálů je pro nás velmi důležité a tvoří nedílnou součást filosofie naší stavební firmy. Rovinatost našich základových desek je cca 7 - 8mm na desce.
    Dalším typem základů jsou základové patky, které jsou využívány při zakládání rodinných domů, a dále u skeletových konstrukcí, jejichž primárním stavebním prvkem je sloup nebo hranol. Tento systém lze však využít pouze v případě, že podloží pod stavbou je celistvé, kompaktní a dostatečně únosné v celé ploše. Strana patky by neměla být větší než polovina osové vzdálenosti mezi sloupy konstrukce, v opačném případě je jejich realizace neefektivní a je výhodnější zvolit piloty nebo základovou desku.


Jaké jsou výhody izolace základové desky naší stříkanou izolací?

    Stříkaná izolace, kterou společnost Ekopěna s.r.o. používá pro izolace základové desky je vyrobena tak, aby dokázala odolat náročným podmínkám a dokonale zaizolovala stavbu jak hydroizolačně, tak i tepelně. Izolace základové desky z naší stříkané izolace ani postupem času nezmění nijak svou strukturu, nesesedá, nepraská, nesmršťuje se ani neexpanduje. Dokonale chemicky přilne k jakémukoliv podkladu, vytváří jednolitou vrstvu beze spár, nevytváří tepelné mosty, nevlhne a nesráží se na ní vlhkost, čímž napomáhá udržet konstrukční prvky stavby v suchu.
    Aplikační proces izolace základové desky stříkanou izolací je překvapivě rychlý a snadný. Společnost Ekopěna s.r.o. provádí izolace základové desky speciální technologií - metodou nástřiku izolačního materiálu přímo na podklad bez použití lepidel. Pěna ihned po nástřiku chemicky dokonale přilne k podkladu, expanduje, zaizoluje všechny spáry a dutiny. Mezi povrchem a izolací se nevytvoří žádný vzduchový prostor a tím se zamezí veškeré kondenzaci a možnosti vzniku vlhkosti.
    Od začátku roku 2010 se specializujeme na základové desky, přípojky, zpevněné plochy a oplocení. Od roku 2010 jsme zrealizovali velké množství základových konstrukcí pro společnosti realizujících dřevostavby jako jsou RD Rýmařov s.r.o., WOLF SYSTEM spol. s r.o.,ALFAHAUS s.r.o.,DF Dřevostavby s.r.o. a CHYTRÝ DŮM s.r.o., dále pro soukromé investory.


Důležité drobnosti, které se při stavbě domu často nedořeší

    Stovky úspěšně zrealizovaných základových desek u kterých garantujem rychlou výstavbu, rovinatosti, kvalitu provedení a 5.letou záruku nás postavily do role specialisty na základové desky, kde i pro jednoho z největších výrobců a stavitelů dřevostaveb RD Rýmařov jsme jeden z hlavních dodavatelů základových desek, avšak i soukromí investoři mají u nás velké zastoupení.
    Izolace základové desky není jediným místem v domě, kde můžete využít jedinečných vlastností naši stříkané izolace. Naše stříkaná izolace má takové technické parametry, že její využití je opravdu velmi široké, např.:
    Snažíme se co nejvíce vyjít vstříc všem Vašim požadavkům a tomu i přizpůsobit co nejlepší termíny a pracovní dobu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00