Jak na věc


zájmenná příslovce

ZÁJMENNÁ PŘÍSLOVCE (VOORNAAMWOORDELIJKE BIJWOORDEN)

    - příslovce upřesňují ve větě vlastnosti, děje a okolnosti - lze jimi vyjádřit místo, čas, způsob a příčina - jsou neohebná, neskloňují se - mohou se vztahovat k jednomu slovu (podstatnému jménu, přídavnému jménu, slovesu i příslovci) nebo k celé větě - nejčastěji se používají jako příslovečná určení:
    - při tvorbě příslovce se použije předložka, která se váže k danému slovesu - to, se kterou předložkou se sloveso pojí (tzv. rekci sloves), je nutné se dobře naučit např. fragen nach / fragen auf/an  - ptát se na
     Milý Viktore, Váš život, dílo a hlavně osobnost mě zaujala natolik, že jsem se rozhodla Vám napsat dopis. Mám na srdci dost věcí, které Vám chci sdělit. Vím, že jste zastáncem otevřenosti a vyjádření vlastního názoru, tak se i já budu snažit psát neformálně, otevřeně a bez zbytečných obalů. V první řadě...


Proč zvolit šablonu „Využití ICT ve vzdělávání“

    - používají se při označení věcí a abstraktních pojmů Wovon sprichst du?                                      O čem mluvíš? - nepoužívají se u označení osob a zvířat Von wem sprichst du?                                   O kom mluvíš? - tvoříme je spojením předložky s předponou wo (při otázce) a da (při odpovědi) - pokud předložka začíná na samohlásku, vkládá se doprostřed slova hláska -r-, např. worin - do češtiny se překládají jako předložka a ukazovací zájmeno (např. o tom, s čím, o čem aj.)
    Příslovce příčiny:- popisují příčinu (důvod), kvůli které děj probíhá - ptáme se na ně příslovci warum? / weshalb? - proč?, wieso? - jak to?, wozu? - k čemu?
    Příslovce času:- vyjadřují čas, ve kterém událost probíhá- ptáme se na ně příslovcem wann? - kdy? - odpovídají rovněž na otázky: seit wann? - od kdy?, bis wann? - dokdy?, wie oft? - jak často?, wie lange? - jak dlouho?
    Příslovce způsobu:- vyjadřují způsob, kterým děj probíhá- ptáme se na ně příslovcem wie? - jak? - ptát se můžeme i auf welche Weise? / in welcher Weise? - jakým způsobem? - jako způsobová příslovce se používají i některá přídavná jména

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00