Jak na věc


záporové pažení heb realizační firmy

Bytový dům VÍTKOVKA Koněvova Praha 3

    Provádíme vrtané záporové stěny, vrty v průměrech od 90 do 250mm, do hloubky až 20m. Osazeny trubkami, případně válcovanými profily, do aktivované cementové malty. Zemní tlak zachytávají šikmé tahové kotvy.
    • Záporové pažení je z vodorovných pažin zasunutých do svislých ocelových nosníků (po 2 m) založených do půdy na hloubku min. 1,5 m.• Zápory jsou ocelová lana kotvená šikmo (předepnutá) do zeminy výkopu a zabetonovaná.
    • Záporové pažení je z vodorovných pažin zasunutých do svislých ocelových nosníků (po 2 m) založených do půdy na hloubku min. 1,5 m.• Zápory jsou ocelová lana kotvená šikmo (předepnutá) do zeminy výkopu a zabetonovaná.
    Provádíme vrtané záporové stěny, vrty v průměrech od 90 do 250mm, do hloubky až  20m. Osazeny trubkami, případně válcovanými profily, do aktivované cementové malty. Zemní tlak zachytávají šikmé tahové kotvy. Po odkopání jednotlivých záběrů je   mezi záporami přikotvena oc. svařovaná síť, a následně provedený stříkaný beton plošně zajistí stěnu výkopu.Při výstavbě nového objektu lze vrstvu stříkaného betonu využít jako vnější část základové konstrukce.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00