Jak na věc


zákoník práce dovolená nerovnoměrná pracovní doba

Právní úprava profesionálního sportu v České republice a v zahraničí

    Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, jiné povinnosti zaměstnanců, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
    Publikace čtenářsky atraktivním způsobem shrnuje základy právní úpravy pracovně-právních vztahů s důrazem na vznik, změny a zánik pracovního poměru a související otázky. Čtivým, srozumitelným způsobem shrnuje základní informace o aktuální legislativě, včetně odkazů na nejnovější ...
    Autor v této knize uvádí komplexní pohled na problematiku pracovních cest a poskytování cestovních náhrad při pracovních cestách zaměstnanců v podnikatelské sféře i ve sféře veřejně prospěšných poplatníků daně z příjmů právnických osob (včetně pracovních i služebních cest) a při ...
    Cena: 559 KčKOUPITZákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku s podrobným komentářemPetr Hůrka, dana Roučková, Zdeněk Schmied, Karel Eliáš, Petr Bezouška - Anag, spol. s r. o.
    KOUPITPředpisy k tématu Úplné zněnípředpisů k tématu "Zákoník práce".Změny předpisůke kterým došlo od posledního vydání " podle stavu k 1. 1. 2018".Knihy k tématu Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahůMatěj Řičánek - C. H. Beck


Cestovní náhrady podle zákoníku práce - praktický průvodce 2019

    Hlavním podnětem k sepsání publikace Právní úprava profesionálního sportu v České republice a zahraničí je neutěšená situace v českém profesionálním sportu a snaha o rozhýbání "sportovních právních ...
    Publikace obsahuje aktuální znění zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dále zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, vybraná ustanovení zákoníku práce, zákona o hornické činnosti a dalších 26 prováděcích předpisů. Od posledního ...
    Publikace obsahuje právní předpisy regulující odměňování zaměstnanců obcí, krajů, příspěvkových organizací, státních fondů, školských právnických osob, regionálních rad regionů soudržnosti a těch zaměstnanců ...
    Časopis je tématicky zaměřen hlavně na daně z příjmů ze závislé činnosti, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, sociální pojištění, zdravotní pojištění, pracovněprávní vztahy, ale i další oblasti úzce související (cestovní náhrady, odškodňování pracovních úrazů, mzda a plat ...
    Články a informace o nejnovějších změnách v oblasti pracovního práce a zákoníku práce uveřejněné v právních poradnách serveru HledámPráci.cz a personální agentury Aditus


Zákoník práce v praxi, komplexní průvodce s řešením problémů

    Časopis je určen všem odborníkům zabývajícím se bezpečností a ochranou zdraví při práci - bezpečnostním technikům a managementu celých podniků. Měsíčník své čtenáře informuje o právních normách, nařízeních vlády, vyhláškách ČÚBP a dalších závazných předpisech v oblasti bezpečnosti a ...
    Tento měsíčník patří k nejrozšířenějším periodikům uveřejňujícím rozhodnutí soudů ČR. Je nepostradatelnou pomůckou soudců, advokátů a všech právníků, kteří si uvědomují význam judikatury pro svou práci. Judikatura uveřejňovaná v tomto časopise je vybírána soudci Nejvyššího soudu, a ...
    Související předpisyNV č. 590/2006 Sb., jiné důležité osobních překážky v práci Zákon č. 218/2002 Sb., služební zákonZákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
    Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů


ÚZ č. 1286 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

    Od minulého vydání byl zákoník práce dotčen 12 novelami, které obsahují 26 změn a doplnění – v textu jsou zvýrazněny tučně. Všechny tyto změny byly také promítnuty do zpřesnění připojeného rejstříku. Do textu zákoníku byly také zařazeny aktuální sazby cestovních náhrad a minimální mzdy platné pro rok 2018.vydal: Sagit, a. s., podle stavu k 1. 1. 2018, 144 stranISBN: 978-80-7488-275-3Obsah publikace
    Publikace jedinečná svým unikátním pojetím propojujícím pracovní právo s právem občanským reaguje v čtvrtém, aktualizovaném, vydání na novelizace zákoníku práce provedené v roce 2017. Právní stav komentáře je ...
    Publikace přináší komplexní analýzu právní úpravy přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů z pohledu evropského i českého práva. Podrobný výklad problematiky je bohatě doplněn o judikaturu Soudního dvora Evropské unie a Nejvyššího soudu České republiky. Monografie se ...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00