Jak na věc


waldorfské lyceum semily

Všeobecné vzdělání jen pro někoho?

    „Už před patnácti roky jsme byli ve skupině rodičů, kteří transformovali tehdejší mateřskou školu v Praze na Petřinách ve waldorfskou. Naše děti se vzdělávají na tomto typu školy proto, že naším životním přesvědčením je antroposofie, která tvoří filozofický základ waldorfské školy. Stejní učitelé jdou s dítětem od mateřské školy po střední, hodně pracují s jeho temperamentem. Epochový způsob výuky rozložený do dvou týdnů umožňuje žákům mnohem více se soustředit na danou látku a musím potvrdit, že je to pro ně méně vyčerpávající než mix různých předmětů v jednom dni. Ve waldorfských školách navíc nejsou problémy s různým nadáním žáků díky výrazně individuálnímu přístupu. Velmi dobře na ně působí to, že nejsou známkováni. A co je také důležité, nezažili jsme dosud jediný případ šikany nebo drog.“
    „Jsme alternativní školou, a ty, zdá se, nemá ministerstvo školství v oblibě. Waldorfské školy zvlášť. Vzpomeňme, jak chtělo v roce 2003 zrušit waldorfským základním školám jejich vzdělávací program. V minulosti jsme deklarovali přání pokračovat v našem vzdělávacím modelu na střední škole a ministerstvo to nakonec akceptovalo. Je sice pravda, že vloni v červnu označilo waldorfské lyceum za neperspektivní obor, nicméně i podle nejnovějšího znění vládního nařízení mohou ještě 1. září 2008 vznikat další 1. ročníky. A my tak máme k dispozici časový prostor transformovat se do roku 2009 na jiný typ lycea, popřípadě jejich kombinaci, abychom mohli pokračovat s waldorfskou pedagogikou. Ostatně na tom jsme se loni s ministerstvem dohodli.“


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00