Jak na věc


vzory na ruční pletení pro děti

FAQ - často kladené dotazy

    Užitným vzorem, který je někdy nazýván “malý patent” lze chránit technické řešení, které je světově nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je průmyslově využitelné. Předměty, které je možno chránit patentem a užitným vzorem jsou tedy srovnatelné, s výjimkou toho, že užitným vzorem oproti patentu nelze chránit biologické reproduktivní materiály a jakékoliv “způsoby”, např. způsob výroby.
    Je možné jako užitný vzor registrovat nikoliv výrobek, ale princip fungování určité webové aplikace (konfigurátor)?


Postup při registraci užitného vzoru a další služby v oblasti užitných vzorů

    Zákon č. 478/1992 Sb. o užitných vzorech uvádí v §4 odst. 1 a 2, že technické řešení chráněné užitným vzorem není nové, pokud by bylo součástí stavu techniky (tj. bylo zveřejněno) již před podáním přihlášky užitného vzoru. Užitný vzor, který nesplňuje podmínku novosti, může být vymazán z rejstříku podle § 17 téhož zákona. Dále platí tzv. právo předchozího uživatele, upravené v zákoně č. 527/1990 Sb. o vynálezech, na který zák. č. 478/1992 Sb. odkazuje. S odkazem na §17 tohoto zákona užitný vzor nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem práva přednosti (před podáním přihlášky) nezávisle využíval předmět užitného vzoru. Nicméně, existuje málo pravděpodobné ale přece jen riziko, že majitel užitného vzoru, který je v platnosti, může podat na Vaši firmu žalobu s předběžným opatřením zákazu výroby. Předběžné opatření je nutno respektovat a teprve v následném soudním řízení uplatit obě výše uvedené možnosti a následně na žalobci uplatnit náhradu.
    Přesnou cenovou nabídku pro každý případ Vám vypracujeme zdarma , jakmile budeme znát specifikaci Vašeho požadavku. Se specifikací Vám poradí on-line konzultant.
    Právní účinky jsou stejné jako u patentu, tj. bez souhlasu majitele zapsaného užitného vzoru nikdo nesmí technické řešení chráněné užitným vzorem při hospodářské činnosti vyrábět, uvádět do oběhu nebo upotřebit. Majitel zapsaného užitného vzoru, stejně tak jako u patentu, je oprávněn poskytnout souhlas k využívání předmětu užitného vzoru (licence) jiným osobám nebo na ně užitný vzor převést.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9065
cache: 0024:00:00