Jak na věc


vzorec obsah a objem krychle

Tepelná roztažnost (délková, objemová)

    Pokud chcete matici např. přesunout, je nutné označit celou matici. Ve velkém množství vzorců může být problém si pamatovat, v jakých buňkách jste matici definovali, proto se bude hodit příkaz na označení celé matice:
    S maticovými vzorci lze samozřejmě použít daleko více funkcí než jen SUMA, POČET nebo PRŮMĚR, velmi časté jsou např. funkce SMALL, LARGE, ŘÁDEK, NEPŘÍMÝ.ODKAZ, INDEX, MAX, MIN a pod. Navíc, funkce mohou provést výpočet při splnění určité podmínky. K tomu se ale dostaneme v dalších dílech seriálu.
    S buňkou, která je součástí maticového vzorce, nelze samostatně manipulovat (nelze přesouvat, odstraňovat, vkládat…). Lze jen individuálně měnit formát buněk.
    „Trojhmatem“ kláves Ctrl+Shift+Enter se ukončuje zadávání maticových vzorců a současně se automaticky přidají na začátek a konec vzorce složené závorky (viz. obrázek výše). Tyto složené závorky se tedy nepíší, pouze indikují, že se jedná o maticový vzorec. Pokud nyní vyberete jednu z buněk D2:D4, v řádku vzorců uvidíme stále tento jeden maticový vzorec.


1.2 Jméno programu (kalkulačky)

    Tento druh maticového vzorce, v našem případě, provede výpočet z výše uvedeného příkladu a navíc provede součet výsledků ze všech řádků. Proto součtu cen s DPH můžeme dosáhnout i bez vytvoření pomocného sloupce D.
    Vzorec bude stejný jako v prvním případě, ale vzhledem k tomu, že bude navíc ještě proveden součet, přidáme funkci SUMA. Postup zadání maticového vzorce:

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00