Jak na věc


vzorce pro obsah lichoběžníku

Příklad s výsledky sportovního turnaje

    Pokud bychom nepotřebovali ve výše uvedeném příkladu počítat zisky jednotlivých prodejců, ale zajímal by nás jen celkový zisk všech prodejců, maticovým výpočtem bychom to provedli takto:
    Vzorce chování nám ne vždy život usnadňují. Často je tomu právě naopak, život nám komplikují. Proč tomu tak je? Naučené vzorce jsou již zastaralé. Přestože nám v době vzniku dobře posloužily, nelze je aplikovat na situace v současném životě. To je častým zdrojem problémů.
    Jak vzorec chování vzniká? Pozitivní i negativní vzorce chování vznikají velice podobně. Jediným rozdílem jsou konkrétní emoce v daném okamžiku - pozitivní či negativní. Konkrétní situace a vaše reakce na ni se nejprve uloží do vědomé části mozku. Pokud se tato situace bude opakovat se stejnou reakcí, tato informace se postupně uloží do podvědomí. Stane se zvykem - vzorcem chování.
    Pokud vám dělají v životě problémy negativní vzorce chování, nevěšte hlavu. Existuje cesta, jak se jich zbavit a dokonce je možné je zcela nahradit pozitivními vzorci, které vám pomohou žít úspěšný a spokojený život.


Maticové výpočty a funkce A a NEBO

    Co jsou to vzorce chování? Vzorec chování je záznam uložený hluboko ve vašem podvědomí a přesně vám popisuje, jak máte reagovat a jaké pocity máte cítit ve spojení s konkrétní situací, lidmi či činnostmi. Tento vzorec jasně předurčuje vaši reakci a ovlivňuje vaše chování.
    Excel (bohužel i ve verzi 2007) neumí zpracovávat v maticích pomocné logické funkce A a NEBO. Místo nefunkčního zápisu {=NEBO(A1:A6;B1:B6)} je možné si pomoci vzorcem {=A1:A6+B1:B6)}, který vrací pole odpovídající logickým nulovým nebo jedničkovým stavům PRAVDA a NEPRAVDA, které již snadno zpracujete např. funkcí SUMA nebo POČET.
    Jakou funkci mají vzorce chování? Původní funkcí vzorců chování je usnadnit nám život, abychom ihned věděli, jak se v konkrétní situaci zachovat. To vše proto, abychom se nemuseli vše učit každý den nanovo. Díky tomu ušetříme čas, který můžeme věnovat jiné činnosti.
    Vzorce chování patří mezi základní a zároveň nejdůležitější výbavu každého z nás. Vzorce chování totiž zásadně ovlivňují celý život člověka. Mají vliv na to, zda budete úspěšní či neúspěšní po profesní, osobní i vztahové stránce. Vzorce chování mají přímý vliv na to, zda budete mít v životě dostatek peněz a zda se budete cítit dobře.


Maticové výpočty a stav PRAVDA a NEPRAVDA

    Proto si v tomto věku pomáháme především emocemi. Fakta nehrají takovou roli. Ke konkrétním situacím a lidem si ukládáme do podvědomí emoce, které v nás vyvolávají.
    Ve výsledné buňce D6 bude obsažen vzorec {=SUMA(B2:B5*C2:C5)}.Jak to funguje? Nejdříve se do mezipaměti vypočítá součin obratu a rabatu Jany a následně zbývajících prodejců. Na závěr je SUMA z této mezipaměti sečte a zobrazí v D6.
    Kdo se podílí na vytváření vašich vzorců? Největší vliv na tvorbu vzorců chování má pochopitelně především nejbližší okolí dítěte. Tedy rodina, vychovatelé, trenéři a další lidé, kteří aktivně zasahují do života dítěte. Neméně důležitým faktorem je pak také prostředí, v němž dítě vyrůstá.


Maticový vzorec s polem hodnot na výstupu

    Specifikem maticových výpočtů je skutečnost, že maticové výpočty většinou mají na vstupu nikoli jednu jedinou buňku (ale i to je možné), ale nejčastěji matici buněk. Dalším specifikem maticových výpočtů, které mají na výstupu nikoli jednu buňku, ale oblast (matici) buněk, je nutnost před samotným zadávám vstupů označit matici buněk, kde potřebujeme zobrazit výsledky. Po správném zadání vstupních hodnot je vždy nebytně nutné maticový výpočet ukončit trojkombinací CTRL+SHIFT+ENTER. Pokud se tak nestane, vznikne jen běžný výpočet, nikoli maticový. To, že se podařilo maticový výpočet správně vytvořit, poznáme podle toho, že ve všech výsledných buňkách budou vzorce uzavřeny složenými závorkami. Dalším důležitým specifikem maticových výpočtů je fakt, že není možné ve výsledcích maticového výpočtu dodatečně měnit jen jeden výsledek. Vždy je nutné po změně jednoho výpočtu provést trojkombinaci CTRL+SHIFT+ENTER, která aktualizuje i ostatní buňky matice.
    V buňkách C5:C11 nalezneme tento obsah:={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}={TRANSPOZICE(C3:I3)}
    Jak taková změna probíhá, si můžete přečíst v článku Jak změnit vzorce chování? Pokud máte zájem o další informace o vzorcích chování, nebo hledáte pomoc, jak se zbavit těch negativních, kontaktujte mě a domluvíme si osobní konzultaci nebo vyzkoušejte kurz, který vám pomůže vyřešit váš konkrétní problém.
    Názorný příklad vzniku vzorce chování: Když jste byli malí, váš otec vás často varoval, abyste si nevšímali jeho pracovního nářadí a nehráli si s ním. Pravděpodobně se pouze bál, abyste se nezranili, nebo abyste nepoškodili drahé nástroje. To jste však tehdy nevnímali. Dětský mozek si nedokázal interpretovat strach otce. Pouze jste si uložili vzorec chování, že na nářadí sahat nesmíte. Možná vznikli vzorce jako například:


1. Připravíme si následující tabulku:

    Dejme tomu, že máte uložený vzorec, že vás váš nadřízený opravdu nemá rád. Při každé interakci s ním pak budete sledovat pouze jeho negativní signály a budete se dál utvrzovat ve svém přesvědčení. Aby váš mozek své jednání na základě vzorců chování odůvodnil, uzpůsobí tomu vaše vnímání reality.
    Kde jsou vzorce chování uloženy? Všechny vzorce chování jsou uloženy hluboko v mozku. Především v podvědomí a limbickém systému, ale také na dalších místech. Celý náš život, zážitky, vjemy i pocity si průběžně ukládáme do podvědomí jako vzorce chování. Pomocí nich pak podvědomí ovládá zhruba 90 % lidského života.
    Dejme tomu, že by vás otec místo kárání podporoval. Dodal vám sebedůvěru a dal najevo, že vám věří. Vytvořili byste si naprosto opačný pozitivní vzorec chování, který by vám v dospělosti pomáhal.
    Dalším důvodem škodlivosti vzorců chování je fakt, že byly nevhodné již při svém vzniku. To bývá důsledkem toho, že byl vzorec uložen na základu nevhodné úvahy či strachu.
    Po stisku CTRL+SHIFT+ENTER se v oblasti D2:D5 zobrazí výsledky z maticových výpočtů a v jednotlivých výsledkových buňkách uvidíte následující obsah:={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}={B2:B5*C2:C5}


Další odlišnosti maticového vzorce

    Jedním z ne až tak často využívaných výpočetních postupů v Excelu je výpočet prováděný maticovými vzorci. Jedná se vzorec nebo funkci, která má podobnou skladbu vstupů jako běžné vzorce a funkce, ale s tím rozdílem, že maticový výpočet má na vstupu většinou vstupní oblast několika buněk, tzv. matici. Zásadní výhodou maticových výpočtů je možnost provádět i složitější výpočty bez nutnosti využití pomocných výpočetních buněk. Maticové výpočty nemusí být žádné komplexní vědecké výpočty, ale je možno jimi provádět i základní početní operace díky funkcím SUMA, POČET nebo dalším podobným funkcím. Maticový vzorec vytváří v paměti počítače matici, kterou je možno dalším výpočtem jednoduše zpracovat. Tento typ výpočtu se často hodí, pokud potřebujete vytvořit výpočetní konstrukci postavenou na opakovaném testování nebo počítání stavů jednotlivých buněk v matici. Maticové vzorce patří mezi velmi praktické, ale bohužel často opomíjené postupy výpočtů v Excelu.
    Tyto vzorce s vámi však putují i nadále životem a mozek se na ně obrací ve chvíli, kdy chcete něčeho dosáhnout. Výsledkem je, že ztrácíte sebedůvěru, nevěříte, že to dokážete. Obáváte se, že nemá smysl s danou činností ani začínat.
    Kdy a kde vznikají vzorce chování? Naprostá většina vzorců chování vzniká před dovršením sedmého roku života. V tomto raném věku máme pouze omezené množství zkušeností a informací o reálném světě a lidech v něm. Proto nedokážeme účinně vyhodnocovat konkrétní situace. Logické přemýšlení ještě není na takové úrovni, abychom zvládli zpracovat všechna fakta a vyvodit z nich důsledky.


Jaký Office používáte nejčastěji?

    Jak mozek používá vzorce chování? Mozek používá vzorec chování v reakci na konkrétní situaci, která se podobá něčemu, co jsme již zažili. Přestože může tento konkrétní vzorec chování pocházet z velmi vzdálené minulosti, naše podvědomí tento rozdíl nevnímá a používá tento vzorec naprosto stejně intenzivně, jako když původně vznikl. Náš mozek je přesvědčen o tom, že daný vzorec je pravdivý a relevantní v dané situaci.
    Jedním z možných výsledků maticových výpočtů může být stav PRAVDA a NEPRAVDA. Excel je schopen ve většině situací stav PRAVDA zpracovat jako hodnotu 1, stav NEPRAVDA jako hodnotu 0. Tyto výstupy ovšem některé funkce nejsou schopny vždy správně rozeznat, proto můžete ve svých výpočtech Excelu se správným rozpoznáním pomoci a to tzv. jednotkovými operátory:
    Dobrým příkladem je řízení auta. Když jste si poprvé sedli za volant opatrně jste se učili, jak se auto řídí. Plně jste se soustředili na řízení, pedály a zpětná zrcátka. Tyto vzorce chování se vám postupně uložily do podvědomí a dnes již zvládnete řídit auto mnohem snadněji a ještě při tom děláte další věci, třeba si povídat se spolujezdcem. Již se nemusíte soustředit celou svou mysl na řízení.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00