Jak na věc


vzor kupní smlouva na prodej motorky

FAQ - často kladené dotazy

    Sledování lhůt pro úhradu poplatků za obnovu platnosti průmyslového vzoru, zajištění úhrady poplatků ve lhůtě.
    Ochrana zapsaného průmyslového vzoru trvá 5 let ode dne podání přihlášky průmyslového vzoru. Vlastník průmyslového vzoru může tuto dobu ochrany opakovaně obnovit, a to vždy o 5 let, až na celkovou dobu 25 let od data podání přihlášky průmyslového vzoru. Žádost o obnovu doby ochrany lze podat během posledního roku příslušného pětiletého období. Žádost je zpoplatněna. Nebyla-li žádost o obnovu doby ochrany podána v uvedené lhůtě, může ji vlastník podat ještě do šesti měsíců ode dne, kdy měla nejpozději být podána. V takovém případě se poplatek za obnovu doby ochrany zdvojnásobuje.
    Vypracování podkladů pro podání přihlášky průmyslového vzoru, kterými jsou zejména fotografie, výkresy nebo jiná vyobrazení vnějšího vzhledu výrobku, údaje o přihlašovateli a původcích průmyslového vzoru a zatříděná do tzv. Locarnského třídění.


Informace o průmyslových vzorech

    Průmyslový vzor Společenství (RCD) se vztahuje na členské státy Evropské unie. Jediným zápisem průmyslového vzoru Společenství u EUIPO (European Union Intellectual Property Office) se sídlem v Alicante lze dosáhnout ochrany ve všech 28 členských státech EU a jeho ochrana se automaticky rozšiřuje i do zemí, které se členy EU v budoucnu stanou.
    Bezplatné konzultace ochrany vzhledu Vašeho výrobku včetně posouzení možnosti dotace, příprava a zaslání kompletní cenové kalkulace, příkazní smlouvy a plné moci.
    I když průmyslový vzor splní výše uvedená základní kritéria pro zápis do rejstříku, nebude zapsán, pokud je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, nebo pokud existuje překážka tzv. staršího práva, což nejjednodušeji vyjádřeno znamená, že u úřadu průmyslového vlastnictví již byl shodný průmyslový vzor přihlášen k ochraně dříve.
    Je možné se sejít k osobní konzultaci, u nás, nebo řešit konzultaci prostřednictvím emailu. Při zastupování klientů v řízení o průmyslovém vzoru, užitném vzoru nebo patentu uzavíráme příkazní smlouvu, kde je definován náš vzájemný vztah. Patentový zástupce je vázán mlčenlivostí. Naše služby se týkají jak zpracování přihlášky, tak zastupování v řízení před úřadem průmyslového vlastnictví.


Postup při registraci průmyslového vzoru a další služby v oblasti průmyslových vzorů

    Zajištění přihlášek průmyslových vzorů do zahraničí, zejména průmyslový vzor Společenství, který na základě jedné přihlášky zajistí ochranu ve všech státech EU, národní přihlášky průmyslových vzorů v jednotlivých státech, včetně USA, Číny, mezinárodní průmyslový vzor, apod.
    Celkové náklady na získání ochrany sestávají z poplatků příslušného patentového úřadu a z honoráře patentového zástupce. Jejich výše závisí na teritoriálním rozsahu (ČR, EU, USA apod.) , ale také na počtu přihlašovaných průmyslových vzorů v jedné přihlášce. U národních zahraničních průmyslových vzorů náklady ještě navíc zahrnují překlady a služby zahraničního patentového zástupce, který musí přihlašovatele z ČR obligatorně zastupovat.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00