Jak na věc


vznik islámu

Založení společenství vlastníků

    O tom, kdo a kdy může založit společenství vlastníků se v odborných kruzích vede poměrně čilá diskuze, nicméně názor se v podstatě ustálil na následujícím:
    Česká televize se ujala role provozovatele vysílání na programech ČTV a OK 3, a svého majetku, jehož základem byl majetek podle zákona převedený z Československé televize. Také velká část pracovníků přišla z Československé televize. Česká televize použila základní organizační strukturu, kterou vytvořili její pozdější vedoucí pracovníci - ještě pod hlavičkou Československé televize - během roku 1991. Přinášela zásadní změnu ve vztazích mezi řízením programu, vlastní tvorbou, výrobou a ekonomickými hledisky. Tento kvalitativně nový vztah byl podmíněn zrušením tzv. hlavních redakcí, značným "odtučněním" dramaturgie a ostatních kategorií redakčních pracovníků, spojeným s přechodem na větší množství tvůrčích skupin koncentrovaných jen do několika producentských center a studií.


Vznik a první kroky — Česká televize od roku 1993 — Historie — Vše o ČT — Česká televize

    Při jejím vzniku nebyly vyřešeny některé zásadní otázky související s její činností, zejména otázka okruhů, na nichž má vysílat, a otázka jejího financování. Zatímco o vysílacích okruzích České televize již v mezidobí rozhodnutí padlo, problém jejího financování není dořešen dodnes.
    S odstupem zní jako klišé, nazýváme-li dobu vzniku České televize hektickou... Je ovšem fakt, že až 18. 12. 1991 jmenovala Česká národní rada na tři měsíce prozatímním ředitelem České televize, jejíž existenci za pár dnů předpokládal zákon, Iva Mathé s účinností od1. 1. 1992. Velká část podstatných věcí se odehrála v průběhu ledna 1992. Od prvního dne roku 1992 a své existence začala Česká televize vysílat vlastní zpravodajství - na okruhu ČTV. V lednu vytvořila svou organizační strukturu a programovou koncepci. Vzájemnou spolupráci a přechod práv z Československé televize upravila dohodou s ní.


Kdy a kdo může založit společenství vlastníků

    Mezitím proběhlo ve dvou kolech výběrové řízení Rady České televize na "definitivního" generálního ředitele České televize. Výběr z 38 uchazečů rada uzavřela 23. března, a k 1. dubnu 1992 jmenovala generálním ředitelem na šestileté funkční období stávajícího prozatímního ředitele Iva Mathé. Rada České televize schválila dne 15. dubna 1992 na návrh generálního ředitele první Statut České televize.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00