Jak na věc


vyplnění kontrolního hlášení

Aplikace vsříkované pěny do dutin

    Správné vyplnění formuláře a uvedení veškerých požadovaných informací, které jsou prohlížejícímu lékaři známy, je základním předpokladem kvalitního zpracování a využití údajů. Opravdu důležité je:
    Uzavřená struktura buněk funguje jako parozábrana. Nedochází tak k průniku vlhkosti do izolace. Ideální pro použití například sklepy, základy, interiér, exteriér.
    Nová harmonizovaná technická norma EN 14315-1 pro PUR stříkané pěny vyžaduje používat označení CE výrobce na danémn obalu produktu, dále prohlášení o vlastnostech. Národní certifikace již není platná.
    INSTASTIK šetří čas a peníze. Pro snadnou a rychlou instalaci nepotřebujete elektřinu, vodu ani žádné speciální nářadí. Jednoduše aplikujete přímo z obalu.


Středně tvrdá pěna pro vyplnění dutin

    Pro statistiku příčin smrti je velice důležité správné vyplnění údajů o příčinách úmrtí. Vždy je nutné uvést posloupnost příčin, které vedly ke smrti, a to od základní příčiny až po příčinu bezprostřední, s uvedením všech stavů, které ke smrti přispěly v části II. není vhodné psát stavy, kterými zemřelý trpěl, avšak nevedly ke smrti. K vykazování příčin smrti je v ČR od roku 1994 využívána 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Správné používání této klasifikace při uvádění příčin smrti je důležité pro další zpracování a výběr základní příčiny smrti určené pro tabelaci.
    Leták a brožura jsou koncipovány na starou verzi LPM (před rokem 2013, pouze 3 řádky v části pro příčiny smrti), nicméně i tyto materiály lze aplikovat ve značné míře na nový formulář Listu o prohlídce zemřelého.
    Měkká pěna Honter umožňuje díky speciálnímu způsobu aplikace izolovat těžce dostupná místa jako jsou dutiny nebo prostor ve stavební konstrukci. Vstřikování izolační pěny nebo též izolace nástřikem pěny na konkrétní místo, do konkrétních dutin, představuje naprosto unikátní technologii nevyžadující demontáž stávajících stavebních konstrukcí. Pěna se aplikuje pomocí malého otvoru a po vyplnění/izolovaní daného místa se malý otvor vyplní. Toto zapravení je vždy otázkou několika málo minut – nevyžaduje dodatkové stavební úpravy ani jiné zásahy do stávající konstrukce domu.
    Stříkaná pěnová izolace je vhodná pro suché prostory. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.


Zdokonalujeme naše stříkané pěny - nejlepší parametry izolační pěny na trhu !

    Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti HONTER Company s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti HONTER Company s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na 10 let od jejich zaslání.
    Základní pokyny ke správnému vyplnění jsou součástí samotného formuláře. Podrobné pokyny obsahuje i elektronická šablona. Podrobné informace o vyplnění LPZ lze nalézt v prezentaci věnované Listu o prohlídce zemřelého, jeho vyplňování a statistice zemřelých.
    V rámci formuláře lze odlišit položky, které jsou zejména administrativního charakteru a dále položky, které jsou především lékařským zhodnocením podmínek a okolností, za nichž došlo k úmrtí.
    Měkká izolační pěna je skvělým doplňkem nástřiku standardní izolační pěny, jelikož ji lze aplikovat i do míst, v nichž nelze provádět klasický nástřik. Měkká izolační pěna HONTER je ideální jako dodatečné zateplení, kdy je zapotřebí izolovat části objektu, ale není možné odstranit stávající obložení interiérových nebo externích zdí (např. izolace okalových domů).

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00