Jak na věc


vyplnění úlovkového lístku

EXY 39 pěna s uzavřenou strukturou buněk

    Po vyplnění dutých míst/stěn vstřikovanou izolační pěnou HONTER pro vyplnění dutin je nutné opětovně provést vizuální kontrolu izolovaného místa Termo-kamerou.Izolovaná místa se očistí a provede se zapravení otvoru ve stěně, vymalovaní, finalní oprava povrchu dle požadavku zakazníka.
    Leták a brožura jsou koncipovány na starou verzi LPM (před rokem 2013, pouze 3 řádky v části pro příčiny smrti), nicméně i tyto materiály lze aplikovat ve značné míře na nový formulář Listu o prohlídce zemřelého.
    INSTASTIK šetří čas a peníze. Pro snadnou a rychlou instalaci nepotřebujete elektřinu, vodu ani žádné speciální nářadí. Jednoduše aplikujete přímo z obalu.
    Středně tvrdá pěna HONTER pro vyplnění dutin je určena pro izolaci míst, u nichž je kladen důraz na efektivní chladovou a tepelnou izolaci. Izolace pro vyplnění dutin je vyvíjena primárně pro výplň dutých míst v tvárnicích a jiných stavebních prvcích - pěna dokonale brání průniku nečistot a kapalin. Středně tvrdá pěna pro vyplnění dutin není určena pro izolaci sádrokartonových desek nebo míst, kde může během expanze dojít k vytlačení méně stabilních stavebních prvků (např. sadrokartonu apod.)


VÍCE NEŽ 1000 PARTNERŮ PO CELÉM SVĚTĚ!

    Postup: Vyvrtaní otvoru v rovině pro správné plnění zajišťuje úplné vyplnění dutiny. Okolní otvory zabraňují natlakování stěny - díky otvorům aplikátor pozná, že je dané místo zcela vyplněné a prostor je zateplený.
    Pro statistiku příčin smrti je velice důležité správné vyplnění údajů o příčinách úmrtí. Vždy je nutné uvést posloupnost příčin, které vedly ke smrti, a to od základní příčiny až po příčinu bezprostřední, s uvedením všech stavů, které ke smrti přispěly v části II. není vhodné psát stavy, kterými zemřelý trpěl, avšak nevedly ke smrti. K vykazování příčin smrti je v ČR od roku 1994 využívána 10. revize Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10). Správné používání této klasifikace při uvádění příčin smrti je důležité pro další zpracování a výběr základní příčiny smrti určené pro tabelaci.
    POZOR !! Uváděné hodnoty jsou pouze hodnoty samostatné vrstvy izolační pěny, nejsou započítány další vrstvy stavební konstrukce které v celkovém součtu zlepší Tepelný odpor R . Některé firmy uvádějí hodnoty kompletní stavební konstrukce což je snadno zaměnitelné a matoucí pro zákazníka.


Středně tvrdá pěna pro vyplnění dutin

    Správné vyplnění formuláře a uvedení veškerých požadovaných informací, které jsou prohlížejícímu lékaři známy, je základním předpokladem kvalitního zpracování a využití údajů. Opravdu důležité je:
    Základní pokyny ke správnému vyplnění jsou součástí samotného formuláře. Podrobné pokyny obsahuje i elektronická šablona. Podrobné informace o vyplnění LPZ lze nalézt v prezentaci věnované Listu o prohlídce zemřelého, jeho vyplňování a statistice zemřelých.
    Uzavřená struktura buněk funguje jako parozábrana. Nedochází tak k průniku vlhkosti do izolace. Ideální pro použití například sklepy, základy, interiér, exteriér.
    V rámci formuláře lze odlišit položky, které jsou zejména administrativního charakteru a dále položky, které jsou především lékařským zhodnocením podmínek a okolností, za nichž došlo k úmrtí.
    Nová harmonizovaná technická norma EN 14315-1 pro PUR stříkané pěny vyžaduje používat označení CE výrobce na danémn obalu produktu, dále prohlášení o vlastnostech. Národní certifikace již není platná.


Výhody vstřikované izolační pěny HONTER pro vyplnění dutin

    Izolace HONTER pro vyplnění dutin se zahřívá na správnou/potřebnou teplotu a poté se vstřikuje do dutiny. Proces plnění dutiny pro jistotu aplikátor monitoruje Termo-kamerou nebo dutinovou kamerou – pro dosažení 100% vyplnění a dokonalého zaizolování dutiny.
    Kliknutím na níže uvedený odkaz "Odeslat", v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. v platném znění výslovně souhlasím se zpracováním a uchováním veškerých mých osobních údajů, které poskytuji prostřednictvím společnosti HONTER Company s.r.o. Tyto údaje poskytuji společnosti HONTER Company s.r.o., jako správci osobních údajů či jako jeho zmocněnému zástupci, výhradně za účelem poskytnutí informací, nejdéle na 10 let od jejich zaslání.
    Stříkaná pěnová izolace je vhodná pro suché prostory. Kompletně vyplní všechny mezery, vytvoří vzduchovou bariéru, čímž zabraňuje průniku studeného vzduchu a následné kondenzaci vody uvnitř objektu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00