Jak na věc


vyluštit křížovkářský slovník

Neregistrovaný návštěvník a využití diskuzí

    Chcete-li využít tyto možnosti kontroly kvality při použití vlastního slovníku, je třeba ve slovníku nastavit příznaky pro obtížnost a limitované výrazy. Dodaný slovník má požadované příznaky nastaveny. Informace o struktuře slovníku můžete nalézt v diskuzním fóru - Tipy, triky a návody.
    Pro použití křížovkářského slovníku nebo pomocníků se ani není nutné registrovat a sdělovat osobní údaj. Existuje však obsah, který je přístupný po registraci. Důvodem byly uživatelé, trollové, kteří neustále prudili. Tímto jsme je eliminovali.
    acordar, decidir, decidirse, designar, determinar, resolver, desagregar, descomponer, desdoblar, desintegrar, desplegar, extender, tender, tenderse, derretirse, deshacer, deshelar, disolver, disolverse, fundir, solucionar, derretir, desatar, descongelar, diluir, malcriar, desanudar, soltar, desenlazar, desliar, desligar


Ukázky z programu (screenshoty)

    Generování osmisměrek je však automatizováno ještě více než generování křížovek. V tomto ohledu program dbá na to, aby se žádná dvě písmena tajenky nedotýkala, byť jen rohem v jednom bodě. Zároveň je kontrolován výskyt všech 8 směrů pro vyškrtávání. Každý výraz doplněný v osmisměrce se také musí křížit minimálně s jedním (optimálně se dvěmi) dalšími výrazy. V osmisměrce se také nesmí objevit zároveň jednotné a množné číslo či jiný tvar stejného slova, i na toto kritérium dává program pozor. Směrnice pro tvorbu vícesměrek uvádějí, že kladně je hodnoceno vytváření tématických osmisměrek, proto program CwdStudio umožňuje před generováním zadat seznam prioritních slov. Tato slova jsou pak do osmisměrky doplňována přednostně. Není tak žádný problém před generováním zadat několik slov například z oblasti sportů a pak nechat vytvořit osmisměrku, která bude sportovně tématicky laděná.
    Zadejte slovo, vyberte slovník a překládat zdarma, v každém čase a místě. Vyzkoušejte náš slovník on-line a vidět, jak je to snadné. zapomeňte na problémy s překladem v práci nebo ve škole!
    Jakmile je křížovka dokončena můžete ještě měnit nastavení jejího zobrazení. Lze měnit veškeré barvy a to v barevném modelu RGB nebo CMYK dle Vaší volby. Pro barvy je podporovaná i průhlednost. Do symbolových políček lze vložit logo, symbol nebo vlastní text. Měnit lze i tvary buněk a řadu dalších grafických nastavení. Pro text lze aktivovat dělení slov či provést úpravy v toku textu (např. aktivace vyrovnávání párů - kerningu). Všechna grafická nastavení lze uložit jako šablonu a vytvořený styl pak snadno opakovaně používat.


Různé pomůcky luštitelů/ek a odkazy

    Při tvorbě programu bylo na tyto dokumenty přihlíženo. Na základě nich tak například CwdStudio definuje skupinu limitovaných výrazů, do které spadají např. zkratky, cizí a překladové výrazy a výrazy geograficky odlehlé. Výskyt slov z této skupiny lze omezit na maximální procentuální výskyt (směrnice pro tvorbu křížovek definují maximálně 20% obsahu). Asistent návrhu Vás pak automaticky upozorňuje na osamocená políčka legendových výrazů, která jsou též směrnicemi pro tvorbu křížovek hodnocena negativně. Více informací o asistentovi návrhu a jeho upozornění naleznete v nápovědě. I přesto, že program bere pravidla v potaz, neznamená to, že vytvořené křížovky budou vždy validní. Velkou pozornost je tedy třeba věnovat samotnému návrhu křížovky, pokud však správně navrhnete tvar křížovky, můžete očekávat vytvoření kvalitní křížovky.
    Toto heslo není správné, zkus to znovu... Pozor jedná se o špatný pokus. V případě velkého množství špatných pokusů, obdržíš email a následně bude účet zablokován...
    decidere, deliberare, risolvere, sciogliere, decomporre, disfare, disporre, distendere, distribuire, ordinare, spiegare, stendere, fondere, liquefarsi, sciogliersi, struggere, disgelare, dissolvere, sgelare, accomodare, slegare, disciogliere
    décider, résoudre, statuer, contingenter, déballer, décomposer, déplier, dérouler, désagréger, désorganiser, disposer, distribuer, échelonner, étale, étaler, étendre, répartir, scinder, tomber, vautrer, dégeler, déglacer, disperser, dissocier, dissoudre, fluidifier, fondre, licencier, débaucher, diluer, fuser, liquéfier, mixtionner, propager, défaire, déficeler, délier, dénouer, résilier, solutionner, débrouiller, décorder, détacher


CwdStudio - software for crosswords creating and publishing

    Legendové výrazy je možné jednoduše vyexportovat do textového souboru či do systémové schránky a ve Vašem publikačním grafickém programu pak již libovolně umístit či zformátovat.
    Oblíbená publikace, která připomíná, že pro duševní relaxaci je každý den třeba vyluštit jednu křížovku. Obsahuje klasické i švédské křížovky, osmisměrky, kris-krosy a na konci knihy také správné řešení všech tajenek. A pokud byste si nevěděli rady, bude vám vhodným pomocníkem náš Velký křížovkářský slovník.
    постановлять, решать, разлагать, раскладывать, распустить, растворить, распускать, растворять, расформировывать, таять, развязать, расформировать, развязывать, разгадывать


Jaké osobní údaje jsou vyžadovány a používány

    Klasická křížovka se od švédské liší především tím, že legendové výrazy nemá uvedené přímo v obrazci křížovky, ale jsou vypsány mimo něj. Pro sazbu je pak taková křížovka jednodušší, avšak princip luštění je zcela stejný. Ani postup tvorby klasických křížovek se od postupu tvorby švédských křížovek v programu CwdStudio příliš neliší. Jediným rozdílem je, že v tomto případě nerozmísťujeme políčka pro legendové výrazy a nastavujeme oddělovače (silnější čáry v síti křížovky), které plochu rozdělují na jednotlivé pozice pro slova. Aby bylo ovládání programu co nejjednodušší, jsou téměř všechny úkony týkající se klasických křížovek shodné s úkony týkajících se švédských křížovek. I v tomto případě je Vám k ruce Asistent návrhu, který pomocí grafického zvýraznění políček pomáhá návrh vytvořit.
    Švédská křížovka je zřejmě nejpopulárnějším typem křížovky ve střední Evropě. Pro její vytvoření v programu CwdStudio je třeba zadat rozměr křížovky v políčkách a ručně označit políčka, ve který se bude nacházet tajenka. Tajenka může být buď souvislá (celá pozice v křížovce tvoří tajenku a čte se zleva doprava nebo odshora dolů) nebo rozptýlená (označíme políčka, která spolu přímo nesousedí). Dalším krokem je navržení rozmístění políček pro legendové výrazy. Toto rozmístění hraje velmi důležitou roli z hlediska kvality vytvořené křížovky i rychlosti generování. Legendovými políčky je třeba plochu rozdělit tak, aby působila esteticky pěkně a aby vznikly pozice pro slova průměrné délky okolo 4,5 písmena na slovo. V průběhu návrhu je Vám k dispozici Asistent návrhu, který Vás pomocí různých vizuálních zvýraznění upozorňuje na chyby v návrhu křížovky a pomáhá Vám tvar křížovky navrhnout rychleji.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00