Jak na věc


vyjádřní o existenci sítí čez

Zásady zpracování osobních údajů FZS UJEP

    BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Marek JELÍNEK. 201). Využití objektivizačních metod v rámci rehabilitace u sportovců mladšího a staršího dorostu hokejové akademie ČSLH Chomutov. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 285 - 294. ISSN 0375-922.
    BUCHTELOVÁ, E., K. VANÍKOVÁ, M. JELÍNEK a L. DVORSKÝ. 2018.  Využití senzomotoriky v rehabilitaci dolní končetiny. Rehabilitácia, LV, 1, s.50 – 57. ISSN 0375-922.
    BUCHTELOVÁ, Eva, Karel HRACH a Marek JELÍNEK. Srovnání svalových dysbalancí v oblasti pánve a postavení pánve u karatistů a nekaratistů středního školního věku. Poster na konferenci DISPORTARE, České Budějovice 20. 9. 2012. In: Studia Kinanthropologica, 2012,XIII (3), s. 172-179, ISSN: 1213-2101
    VANÍKOVÁ, Kateřina, BUCHTELOVÁ, Eva a Marek JELÍNEK. 2016. Fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitácia. 2016, LIII, 4, s. 274 - 284. ISSN 0375-922.
    výuka bude probíhat v tělocvičně, sebou budete mít rukavice tenké nebo ponožky na ruce, chrániče na kolena (nejlépe jako na volejbal – bez plastových součástí),  velká osuška pod hlavu, sportovní oblečení


V. Wiesner: Japonská zahrada v Mnichovicích

    Název: Podpora odborné kvalifikace akademických pracovníků FZS UJEP                                                             PO 3 - Realizace dalšího vzdělávání akademických pracovníků
     Služby následné péče ALKAT, z.s. poskytují uživatelům podle jejich individuálních potřeb takovou podporu, aby mohli v maximální míře vést normální způsob života.
    KORFOVÁ WENCLOVÁ, Jitka, BUCHTELOVÁ, Eva a VANÍKOVÁ, Kateřina. Hodnocení vlivu pravidelné zátěže u tenistů v mladším školním věku. In 14. Ústecká rehabilitační konference. ISBN 978-80-87562-18-5, 2014, 1. vyd., s. 7.
    VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Dana ŠLECHTOVÁ. Komplexní fyzioterapie u žen po operaci prsu. Rehabilitace a fyzikální lékařství: Praha: ČLS JEP. 2010, 17, 4, s. 150-154.
    BUCHTELOVÁ, Eva, Kateřina VANÍKOVÁ a Karel HRACH.Vliv svalových dysbabalancí na postavení pánve u karatistů. In: BUCHTELOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 432-441. ISBN 978-80-8075-544-7.
    VANÍKOVÁ, Kateřina, Eva BUCHTELOVÁ a Karel HRACH. Vliv operace prsu na pohybový systémtů. In: VANÍKOVÁ. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, TnUAD, 2012, s. 567-574. ISBN 978-80-8075-544-7.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00