Jak na věc


vyhlášky mf

Vyhláška č. 1/01 o koeficientu růstu nájemného vyjadřující růst cen stavebních prací

    Souhrnný přehled o novinkách na webu a často i něco navíc přináší náš elektronický zpravodaj. Určen je všem zástupcům členských obcí Svazu. K jeho odběru si prosím vytvořte svůj účet na našich stránkách.
    Obce mají povinnost od 1. července 2018 v samostatné působnosti zhotovit pro své území plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Tato novela prošla bohužel bez výjimky pro všechny obce i přes mnohý odpor, proti tomuto návrhu se postavil i Svaz.
    Po loňských komunálních volbách se opětovně otevřela diskuse nad změnou volebního systému.Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?
    Mateřské školy nebudou mít povinnost přijímat od 1. 9. 2020 dvouleté děti, tak rozhodli poslanci v pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Již v roce 2016 byl Svaz proti této povinnosti, která byla přijata na podkladě poslaneckého pozměňovacího návrhu.


Již 15 let v Evropské unii – Proč být v EU – Budoucnost EU

    Výše nájemného u bytů s věcně usměrňovaným nájemným zůstává beze změny. Jedná se o bytové jednotky nové, rekonstruované (bod 2, písmeno a, b přílohy vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a bytové jednotky přidělené novým nájemcům (§ 2, odstavec 2, písmeno b vyhlášky MF ČR č. 176/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
    Činnosti nezařazené do jiných sazbových skupin (s výjimkou skupiny "Ostatní ekonomické činnosti"), ve kterých se zejména pracuje s výbušninami, radioaktivními látkami, radonem, infekčním materiálem, jedy, činnosti ve velkých výškách nebo hloubkách


Posílejte MF své vyhlášky o regulaci hazardu!!

     Vzhledem k dosavadním zkušenostem ministerstva není tato povinnost většinou dodržována, proto ministerstvo laskavě žádá obce, aby v případě přijetí nové obecně závazné vyhlášky regulující provozování loterií a jiných podobných her na jejich území tuto bezodkladně doručili Ministerstvu financí, odboru 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi, a to nejlépe prostřednictvím datové schránky. Není totiž v personálních možnostech ministerstva každodenně kontrolovat úřední desky všech obcí na území České republiky za účelem zjištění, zda nebyly přijaty a zveřejněny nové obecně závazné vyhlášky. V případě, že ministerstvu nebude včas zaslána obecně závazná vyhláška, hrozí přes veškerou snahu ministerstva vydání, změna či zrušení rozhodnutí v rozporu s právními předpisy.
    Koeficient růstu stavebních prací Ki pro stanovení maximálního základního měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy pro období od 1. července 2002 do 31. prosince 2002
    Prostřednictvím nově vytvořených webových stránek www.projektuj.smocr.cz chceme starostkám a starostům, ale i dalším uživatelům nabídnout určitý návod a poskytnout praktická doporučení, jak optimálně zajistit přípravu a následnou realizaci investičních akcí realizovaných v obcích. Celý proces přípravy a realizace akce je představen na dvou modelových řešeních – výstavba cyklistické stezky (liniové dopravní stavby) a výstavba mateřské školy (stavba objektu občanské vybavenosti). Zároveň si mohou návštěvníci webu na reálném příkladu uvedených projektů porovnat obecný popis a realitu již hotových projektů, které byly realizovány v obci Bukovno a ve městě Mladá Boleslav.


Krajské setkání v Pardubickém kraji

    V průběhu posledních dvou měsíců probíhala krajská hodnocení obcí, které se přihlásily do soutěže Vesnice roku. Každý kraj již nyní má svého finalistu, který postoupil do celostátního kola. Podívejte se na jejich seznam.
    V rámci projektu na podporu meziobecní spolupráce nedávno vyšla publikace „Meziobecní spolupráce – Inspirativní cesta, jak zlepšit služby veřejnosti“.
    Ministerstvo financí, odbor 34, Státní dozor nad sázkovými hrami a loteriemi (dále jen „ministerstvo“) v rámci své činnosti postupuje dle platných a účinných právních předpisů, mezi něž spadají také obecně závazné vyhlášky obcí. V této souvislosti ministerstvo upozorňuje na ustanovení § 50 odst. 7 zákona č. 202/1999 Sb., o loteriích a jiných podobnýchhrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „loterní zákon“), které ukládá obcím zákonnoupovinnost informovat ministerstvo o přijetí obecně závazné vyhlášky regulující provozováníloterií a jiných podobných her přijaté na základě § 50 odst. 4 nebo 5 loterního zákona. Lhůta na zaslání obecně závazné vyhlášky je loterním zákonem stanovena na 15 dní od okamžiku jejího schválení zastupitelstvem.


Krajské setkání v Libereckém kraji

    Každá členská obec může služeb Poradny pro obce využít až pětkrát ročně zdarma (jde o dosavadní průměr dotazů na jednu obec), a to opakovaně každý rok. Pětkrát do roka můžete položit svůj individuální písemný nebo telefonický dotaz nebo vyhledávat v databázi již zodpovězených dotazů. Zřídit přístup můžete až 11 osobám z Vaší obce. Členská obec, která svých pět přístupů do Poradny pro obce vyčerpá, si může za úplatu zřídit rozšířený přístup do Poradny pro obce.
    V souvislosti s blížícím se termínem komunálních voleb upozorňujeme na nové ustanovení v zákoně o volbách do zastupitelstev obcí. Nově musí být na kandidátní listině u každého kandidáta uvedeno pohlaví.
    Jak jsme vás již informovali, novela rozšiřující pravomoci NKÚ jde na vládu s rozporem. Podívejte se na diskuzi v redakci Moderní obce s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou a naším výkonným ředitelem Pavlem Drahovzalem.
    Praha, 29. května 2018 - K plánovanému rušení cca 450 matričních úřadů, které zvažovalo Ministerstvo vnitra ČR, nakonec nedojde. Každá obec si totiž bude moci sama zvážit, zda si tuto agendu bude chtít ponechat a nadále vykonávat. Dohodli se na tom dnes předseda Svazu měst a obcí ČR František Lukl a předsedkyně Rady Asociace krajů ČR Jana Vildumetzová s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Lubomírem Metnarem.


SOUVISEJÍCÍ TISKOVÉ ZPRÁVY A ČLÁNKY

    Publikace zpracovává programy Evropské unie, jako jsou tzv. komunitární programy EU a programy Evropské územní spolupráce, a nabízí přehled, kde a na jaké aktivity z těchto programů mohou obce a města čerpat finanční prostředky. Jednotlivé programy jsou doplněny o příklady projektů, které byly realizovány převážně českými městy a obcemi buď jako vedoucími partnery, nebo v pozici partnerů. Hlavním účelem prezentace příkladů projektů je nabídnout inspiraci a lepší představu o využitelnosti programů, a podpořit tak zapojení českých měst do projektů financovaných těmito programy. V publikaci je zpracováno 19 dotačních programů a 22 příkladů realizovaných projektů.
    Souhlasíte se změnou tak, že mandáty do zastupitelstva obce budou přidělovány podle počtu získaných hlasů pro jednotlivé kandidáty bez návaznosti na politickou příslušnost (tzv. slovenský model)?

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00