Jak na věc


vyšetření prostaty z krve mostecko

Jaké jsou výhody 4D technologie?

    Tohoto realistického zobrazaní je možné využít i v prenatální diagnostice anomalií obličeje i různých syndromů. Při zobrazení rozštěpových vad je možné nabídnout rodičům přesnou představu o rozsahu postižení. I ev. navazující konsultace umožňuje plastickému chirurgovi mnohem konkrétnější představu o možnostech korekce. Při detekci genetických syndromů není většinou možné přesné syndromologické zařazení . Nicméně 3D zobrazení dovolí často již předem označit plody s možnou stigmatizací a upozorní rodiče na možnou přítomnost genetického syndromu po porodu.
    Optometristu najdete většinou v oční optice, nyní již také v některých zdravotnických zařízeních. Nespornou výhodou je čas, který Vám může věnovat. Vyšetření u optometristy zatím nehradí zdravotní pojišťovny.
    Optometrista je kompetentní také aplikovat kontaktní čočky, tedy doporučit vhodný typ, naučit vás s nimi zacházet, pečovat o ně, kontroluje stav oka atd.
    Samotné vyšetření zraku trvá 20 až 30 minut. Optometrista se Vás zeptá na Vaše předchozí potíže se zrakem, na Váš zdravotní stav. Pak si změří Vaše brýle, pokud už nějaké nosíte a ověří si, jak s nimi vidíte. Změří zrak na automatickém refraktometru, který však poskytuje pouze orientační údaje o refrakčním stavu oka a není možné podle něj zhotovit brýle. Toto vyšetření není nezbytné, ale značně usnadňuje a zrychluje vyšetření.


Vyšetření na výskyt kolorektálního karcinomu

    Zrak je jedním z pěti lidských smyslů a je považován za jeden z nejdůležitějších, protože jím získáváme více než 80% informací, které působí na náš organismus. Každá porucha zraku může vést k obtížím. Snažíme si zrak chránit, zlepšovat a na základě nových informací a myšlenek vyvíjet pomůcky, které by k tomuto přispěly.
    Ano. Přístroj sice umožňuje zpracování všech dat v reálném čase, takže snímání ulrazvukového obrazu se neliší od běžného ultrazvukového vyšetření. Celkově je však toto vyšetření mnohem více ovlivněná polohou plodu či akustickými podmínkami zobrazení a trvá delší dobu, než se podaří zastihnout plod v optimální poloze k zobrazení .
    Nyní již přistoupí k samotnému zjišťování dioptrií - sklíčkování. Tato část nejde nahradit žádným přístrojem, protože to, jak vidíte, je zcela subjektivní. Nakonec by Vám měl vyšetřující vysvětlit, k jakému závěru dospěl, objasní Vám, jakou refrakční vadu máte, jaká bude pro Vás vhodná optická pomůcka, jaký typ skel je vhodný i s ohledem na Vaši profesi nebo zájmy. Může Vám pomoci vybrat vhodnou brýlovou obroučku.


Je délka vyšetření delší než při běžném ultrazvukovém vyšetření ?

    Je nutné si uvědomit, že tato metoda vyšetření nenahrazuje klasické 2D zobrazení, ale doplňuje jej. V některých případech (špatná poloha plodu, menší množství plodové vody, špatné akustické podmínky….) nelze ani touto špičkovou technologií získat kvalitní zobrazení.
    Teprve v poslední době umožnil výkon počítačů používaný ke zpracování velkých objemů dat i tzv. 4D zobrazení . Tento způsob vyšetření přidává k trojroměrnému zobrazení ještě další dimenzi, kterou je čas. 4D zobrazení představuje nejnovější ultrazvukovou technologii, při níž rychle snímané trojrozměrné obrázky umožňují vyšetření plodu nebo jeho orgánů plasticky v reálném čase.
    Tento způsob zobrazení je velmi atraktivní pro rodiče. V klasickém 2D zobrazení je pro laika mnohdy velmi obtížné se orientovat. Při kvalitním 3D zobrazení jsou struktury a povrch plodu zobrazeny velmi kvalitně a připomínají klasickou černobílou fotografii, takže představa rodičů o vzhledu jejich dítěte je velmi konkrétní a reálná.
    Na rozdíl od 3D technologie je možné pozorovat anatomii jednotlivých orgánů v reálném čase. Např. je možné detailně sledovat pohyby končetin plodu, mimiku obličeje, srdeční činnost.


29.2.2016 | Vyšetření sexuálně přenosných infekcí

    Provádíme odborné měření zraku pomocí nejmodernějšího přístrojového vybavení. Vyšetření provádí optometristka Bc. Iva Cechová. Na vyšetření se u nás můžete objednat na telefonním čísle +420 568 423 713 nebo pište na email inoptik@inoptik.cz
    3D vyšetření se objevilo jako nová možnost ultrazvukového zobrazení již před 10 lety. Při něm je ze serie klasických dvourozměrných obrázků rekonstruován 3D obrázek.
    Optometrista má bakalářský nebo magisterský titul, který získal studiem oboru Optika a optometrie. Protože se toto studium soustřeďuje téměř výhradně na zrak, mají tito specialisté velmi široký přehled o metodách korekce refrakčních vad. Optometrista může pracovat samostatně, pokud splnil podmínky zákona a získal registraci MZČR. Je povinen se i nadále vzdělávat, aby mu byla registrace prodloužena i na další období.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12573
cache: 0024:00:00