Jak na věc


vyřízení občanskeho průkazu

Vyřídíme za vás dotaci Nová zelená úsporám. :

    - snížení energetické náročnosti rodinných domů -dotace na zateplení obálky budovy -výměna oken adveří, zateplení obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy- výstavbu nových rodinných domů svelmi nízkou energetickou náročností a také změnu dokončené budovy, která před zahájením změny nesplňuje definici rodinného domu- výměnu neekologického zdroje tepla (spalující například uhlí, koks, uhelné brikety) za efektivní ekologicky šetrné zdroje (například kotel na biomasu, tepelné čerpadlo selektrickým či plynovým pohonem, plynový kondenzační kotel) nebo napojení na soustavu zásobování teplem svyšším než 50% podílem obnovitelných zdrojů
    Ať už se rozhodnete svěřit proces stavebního povolování do svých nebo do našich rukou, je pro nás samozřejmosti věnovat celému procesu výstavby Vašeho domu tu největší pozornost a minimalizovat tak veškeré méně příjemné záležitosti na cestě k Vašemu novému domovu.
    Rozhodnete-li se k výstavbě rodinného domu, k rekonstrukci nebo k některým drobným stavebním úpravám, je nutné se hned zpočátku připravit na poměrně dlouhý a komplikovaný administrativní proces, jehož cílem je vyřízení stavebního povolení a možné započetí vlastní realizace stavby. Během tohoto nekonečného maratónu získáváte množství podkladů od různých úřadů a orgánů státní správy, které budou stavbou dotčeny. Vše je závislé na lokalitě, typu a složitosti stavby, resp. stavebních úprav. Při stavbě bez povolení musíte počítat s tím, že po Vás stavební úřad může dříve či později požadovat odstranění „černé stavby“ za Vaše vlastní náklady nebo v lepším případě Vám udělí pouze pokutu.


Co vše jsme schopni pro Vás zajistit?

    Pokud jste se rozhodli stavět dům, jehož zastavěná plocha nepřesáhne 150 m², bude Vám stačit pouze OHLÁŠENÍ STAVBY. V případě, že zastavěná plocha Vámi vybraného domu je větší než 150 m², je už nutné stavební povolení.
    U rodinných domů nacházejících se v Moravskoslezském nebo Ústeckém kraji platí zvýhodněný koeficient upravující výši dotace o +10%. Celková výše podpory na jednu žádost je omezena na max. 50 % řádně doložených způsobilých výdajů. Podpora na zpracování odborného posudku : Maximální celková výše podpory je 25 000 Kč, max. však 15 % z přiznané částky podpory v podoblasti A.0, A.1, A.2 nebo A.3.
    Nabízíme komletní služby spojené se stavbymi a rekonstrukcemi,od základové desky přes stavbu nebo rekonstrukci domu po výrobu nábytku a realizaci interiéru.
    V obou situacích bude nutná součinnost sousedů, kteří Vám v případě ohlášení stavby poskytnou písemný souhlas se stavbou nebo v případě stavebního povolení budou přímo účastníky jeho řízení.


VZOROVÉ DOMY OSTRAVICE - NIKOL

    Nemáte čas nebo se Vám nechce komunikovat, pobíhat mezi úřady a získávat kladná stanoviska a rádi byste tuto starost přenechali někomu jinému? Tak neváhejte a mi za Vás vyřízení stavebního povolení zajistíme! Jako odborníci máme dlouholetou praxi v oboru a jsme schopni Vám na Vaše přání pomoci od veškerých úředních záležitostí, které Vám dokáží znepříjemnit celý proces vyřízení stavebního povolení.Tak proč toto celé podstupovat, když se o to můžeme postarat za Vás a čas, který ušetříte, můžete využít pro Váš prospěch? Za naši praxi jsme byli osloveni již značným množstvím investorů, kteří nám s radostí přenechali vyřízení stavebního povolení, které probíhalo bez jakýchkoliv problémů.
    Co za tuto cenu získáte:- konzultace, výpočet orientační výše možné dotace na nemovitost- návštěva a prohlídka nemovitosti projektantem a zaměření objektu- příprava průkazů energetické náročnosti objektu- návrh vhodných izolačních opatření- konzultace navržených opatření , a diskuze o použitých materiálech- podání žádosti- případné úpravy v projektech na základě připomínkového řízení Státního fondu životního prostředí- odevzdání projektové dokumentace s žádosti na stavební úřad poradenství při hledání realizační firmy- kontrola stavby (na požádání kontrolní “Termovize” a “Blowerdoor test”)- kontrola faktur- příprava registračního formuláře- správa technického dozoru stavby a odeslání žádosti o vyplacení dotace na Státní fond živnotního prostředí- konečná administrace spojená s dokončení a proplacením dotace
    Úřady mají 30denní lhůtu pro vyřízení Vaší žádosti, ale celková doba vyřizování stavebního povolení trvá přibližně 6 měsíců a v případě ohlášení cca 5 měsíců.


Spolu s žádostí o vydání stavebního povolení budete potřebovat následující dokumenty:

    Zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken a dveří- Dotace na zateplení obálky budovy - výměnou oken a dveří, zateplením obvodových stěn, střechy, stropu, podlahy- Podporována jsou jak dílčí, tak i komplexní opatření
    Našim cílem je co nejvíce usnadnit a zpříjemnit zákazníkům všechny záležitosti týkající se výstavby jejich rodinného domu. Proto v 98% řešíme na Vaši žádost celý proces stavebního povolování kompletně za Vás. Respektujeme rovněž Vaše rozhodnutí projít si procesem stavebního povolování svépomocí a i zde Vám přinášíme základní informace ohledně vyřizování stavebního povolení.
    Poskytujeme komplexní služby pro získání dotace Nová zelená úsporám. Vypracujeme pro vás projekt, kalkulaci, vyřídíme za vás žádost odotaci a pochopitelně zajistíme irealizaci zateplení domu,výměny oken čizateplení a hydroizolaci plochých střech.


V případě zájmu mě prosím kontaktujte prostřednictvím NEZÁVAZNÉ POPTÁVKY

    V prvé řadě je pro nás podstatná první konzultace se stavebním úřadem, zda je Vaše idea plánované výstavby možná v daném území, resp. jedná-li se o zastavitelné území. Po úspěšném schválení a navázaní kontaktu mezi úřadem a námi můžeme směle pokračovat v získávání dalších podkladů a stanovisek. K tomu, abychom mohli dále pokračovat, budeme od Vás vyžadovat následující seznam dokumentů.
    V programu Nová zelená úsporám je možné získat podporu na opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů na území celé ČR či bytových domů v Praze. Náhradu neekologického zdroje tepla, instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů či výstavbu rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností. Čerpat podporu lze také na zpracování odborného posudku nebo na zajištění technického dozoru.Naše firma zpracovává Komplexně dotační program Nová zelená úsporám a Kotlíková dotace. Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budovy (PENB), energetické posudky (EP) a energetické audity (EA). Zpracováváme projekty zaměřené na snižování energetické náročnosti budov.
    Vyřízení stavebního povolení je poměrně časově náročný proces, který vyžaduje zpracování potřebné dokumentace. Jeho cílem je otevření dopisu stavebního úřadu s vyjádřením „Stavba povolena“.


Probíhající akce ke stavbě rodinného domu

    Za vyřízení dotace platíte až po čerpání dotace.V případě neúspěšného čerpání neplatíte nic. Náklady spojené s vyřízením dotace jsou 50 000 Kč, kdy tato částka je hrazena samostatnou dotací na vyřízení ve výši 25 000 Kč. Náklady na vyřízení dotace jsou v plné míře uznatelný náklad.Po odetečtení dotace na dotaci zaplatíte za vyřízení 25 000 Kč. V případě, že provedená opatření nepřesáhnou dvojnásobek možné čerpané dotace, je příspěvek až 37 500 Kč

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00