Jak na věc


vlha pestrá slovenský

Sokoli v srdci velkoměsta - Plzeň

    Vlhy se v poslední době v České republice šíří. Donedávna u nás hnízdily hlavně na jižní Moravě a jejich výskyt v ostatních krajích byl víceméně sporadický. První záznam o hnízdění v jižních Čechách pochází z 90. let minulého století z Třeboňska, podruhé zahnízdily v roce 2015 na Českobudějovicku. Vždy šlo ovšem o jeden pár. Teprve v loňském roce se hnízdiště vlh objevila na dvou místech v kraji a poprvé také vznikla kolonie těchto atraktivních ptáků, kde z pěti hnízdících párů čtyři vyvedly mláďata. Loňská hnízdiště se nacházela na Českobudějovicku a Jindřichohradecku.
    K jeho největším úspěchům patří účast ve finále prestižní fotografické soutěže Wildlife Photographer of the Year. Členem Asociace profesionální fotografů České republiky je od roku 2009. V květnu 2011 udělila Evropská federace profesionálních fotografů Ondřejovi Prosickému titul QEP (Qualified European Photographer) v kategorii Wildlife Photography a v témže roce získal v Bruselu ocenění FEP Landscape Golden Camera. Nejnovějšími oceněními jsou nominace a hlavní ceny soutěží Czech Press Photo, Czech Nature Photo a z Festival de l'Oiseau et de la Nature ve Francii.
    „Na obou loňských lokalitách vlhy zdárně vyvedly mláďata. Vzhledem k jejich aktuálnímu šíření je pravděpodobné, že mohou zahnízdit i na jiných místech Jihočeského kraje. Proto bychom rádi požádali veřejnost, aby tyto krásné ptáky nerušila při hnízdění a nezasahovala do míst, kde se usídlí,“ dodává Václav Mikeš, zoolog Jihočeského muzea a člen Jihočeského ornitologického klubu (JOK).


Vlha pestrá poprvé hojněji zahnízdila v jižních Čechách

    Všechna dosavadní hnízdiště vlhy pestré v Jihočeském kraji byla nalezena v opuštěných pískovnách. Tři přímo v písčité stěně, čtvrté v hromadě zeminy ze skrývky před těžbou. Na všech čtyřech lokalitách také probíhá nebo nedávno probíhal tzv. ochranářský management, tedy cílená péče o vzácná stanoviště a ohrožené druhy.
    Společná tisková zpráva Jihočeského ornitologického klubu (pobočka České společnosti ornitologické), Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (regionální pracoviště Jižní Čechy) a sdružení Calla (Sdružení pro záchranu prostředí, z. s.).
    se ve své tvorbě zaměřuje na fotografování divoké přírody. Na snímcích chce nápaditě zaznamenat chování zvířat v jejich přirozeném prostředí. Fotografické workshopy a expedice zaměřené na přírodu organizuje od roku 2006, snímky publikuje v médiích a má za sebou více než čtyři desítky autorských výstav.
    Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href= title=> <abbr title=> <acronym title=> <b> <blockquote cite=> <cite> <code> <del datetime=> <em> <i> <q cite=> <s> <strike> <strong>


Reakce Zrušit odpověď na komentář

    Vlha pestrá patří do řádu srostloprstých, kam kromě vlastní čeledi vlhovitých patří také ledňáček, dudek chocholatý nebo mandelík hajní. Naprostá většina příslušníků tohoto řádu je velmi pestře zbarvena a centrum jejich rozšíření leží v tropických oblastech. Vlha pestrá není v tomto ohledu výjimkou a bývá po právu nazývána klenotem mezi našimi ptáky. A jako každý správný klenot je v naší přírodě i poměrně vzácná. Česká republika leží na okraji areálu rozšíření tohoto teplomilného druhu a tak, máme-li to štěstí, můžeme se s vlhou setkat v teplejších oblastech našeho státu, zejména na jižní Moravě. Celková početnost na území našeho státu však nepřesahuje několik málo desítek hnízdících párů.
    Chráněné vlhy pestré v loňském roce poprvé ve větším počtu zahnízdily v Jihočeském kraji. Na dvou místech vyvedlo úspěšně mláďata celkem pět párů těchto pestrobarevných ptáků, kteří si vyhrabávají hnízdní nory, např. ve stěnách opuštěných pískoven.
    „Přestože se dal výskyt vlh v jižních Čechách očekávat, máme z jejich hnízdění velkou radost,“ říká  ornitolog Jiří Bureš, vedoucí jihočeského regionálního pracoviště Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). „V našem kraji byl dosud zaznamenán výskyt více než 300 druhů ptáků, z toho u dvou set druhů bylo zjištěno hnízdění. Jsme rádi, že k nim v posledních letech můžeme počítat i vlhu.“
    Ornitologové a ochránci přírody také žádají Jihočechy, aby si případná pozorování vlh nenechávali pro sebe. Mohou se ozvat buď přímo AOPK, JOK či Calle. Nebo mohou využít databáze AVIF (http://www.birds.cz/avif/), kterou spravuje Česká společnost ornitologická a vyplnit pozorování vlh do internetového formuláře.


Sokoli v srdci velkoměsta - Praha

    „Hnízdění vlh potvrzuje, že opuštěné pískovny mají velký potenciál pro ochranu biologické rozmanitosti. Pokud z nich však uděláme skládky odpadků nebo v nich těsně po ukončení těžby vysázíme borovou monokulturu, pak je tento potenciál velmi záhy promrhán,“ říká Jiří Řehounek, který se ochraně a přírodě blízké obnově pískoven věnuje v neziskové organizaci Calla. Ochránci přírody proto dlouhodobě prosazují, aby se část území po těžbě nerostných surovin ponechávala pro ochranu přírody a rekreaci.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00