Jak na věc


vlastvědné muzeum šumperk rytířský sál

Předvánoční řemeslný den v muzeu

    Všem, kteří si chtějí namáhat svoje hlavy, je určena interaktivní výstava umístěná na „hrad“, v němž může návštěvník řešit zajímavé rébusy, hádanky a hry. Výstava je zapůjčena z Centra pro rodinu o.s. KLUB ÁMOS v Ostravě. Vstupné na komentované prohlídky pro skupiny žáků a studentů (nad 5 osob včetně pedagogického doprovodu) je 10,- Kč na osobu.Zjistit více
    Výstavka menšího rozsahu o předběžných výsledcích záchranného archeologického výzkumu při stavbě polyfunkčního domu na nám. Republiky v Šumperku.Zjistit více
    Akce Velikonoce v muzeu nabízí velikonoční tvoření a komentované prohlídky výstav. 28. a 29. března od 9.00 do 12.00 a od 12.30 do 16.00 hod. Vstupné je pro děti 20 a dospělé 30 Kč.Zjistit více
    Dvě stě let historie Pavlínina dvora, který v současnosti představuje významné kulturní centrum města Šumperka, se stalo námětem výstavy přibližující nejen stavební historii celého objektu, ale i osudy jeho majitelů, především rodiny barona Chiariho.Zjistit více


Lanx, alebo Netradičné rozprávanie o časoch Tibéria a V tej Prievidzi, alebo Premeny hlavného námestia a jeho pril'ahlých uličiek

    Přes dvacet grafických listů ze sbírky šumperského muzea zobrazuje křesťanské ladění života člověka, který svůj výtvarný talent a poslání kněze dokázal spojit a vyjádřit v nesčetných perokresbách, litografiích a dřevorytech. Výběr z díla tohoto mimořádného moravského uměleckého fenoménu bude v prostorách kostela Zvěstování Panny Marie instalován u příležitosti 40. výročí autorova úmrtí.Zjistit více
    Výstava, ilustrující slavení Vánoc u Kašparů, je součástí celoročního projektu k 80. výročí úmrtí Adolfa Kašpara. K výstavě budou probíhat komentované prohlídky na téma Vánoce a vánoční zvyky. Pro děti budou připraveny tematické tvořivé dílny.Zjistit více
    Výstava mladého výtvarníka Jana Brože, který svým projektem oživil výrobu v zaniklých rapotínských sklárnách a vytvořil kolekci skleněných objektů – převážně osvětlovacích skel, které se kdysi ve sklárně vyráběly.Zjistit více
    Ve středu 15. dubna v 17.00 hodin se v Památníku Adolfa Kašpara uskuteční přednáška o zápasníkovi v řeckořímském zápase Gustavu Frištenském. Zjistit více


KURT HALLEGGER - výstava k 50. výročí umělcova úmrtí

    Ve dnech 17. až 19. září se v předsálí Rytířského sálu uskuteční již šestnáctý ročník tradiční výstavy hub. Po prvním dnu výstavy hub se v předsálí Rytířského sálu sešlo 232 druhů hub. Během čtvrtečního odpoledne bylo nasbíráno několik dalších druhů a předpokládáme, že do sobotního poledne ještě budou přibývat. Pokud se vám v lese nedaří najít houby, přijďte se podívat do muzea a přesvědčte se, že opravdu rostou.Zjistit více
    Výstava prezentuje životní osudy osobností, které se narodily v Mohelnici a vynikly v různých profesních oblastech v období od 16. do 20. století.Zjistit více
    Repríza výstavy Tajemství grafiky prozradí v zábřežském muzeu vše podstatné o umělecké grafice. Odhalí nejen zákulisí grafických technik, ale představí především cenné listy ze známé Lukasovy sbírky staré světové grafiky. Výstava bude zahájena vernisáží 24. září v 17 hodin a potrvá do 8. listopadu 2015.Zjistit více
    Výstava představuje kolekci hodin ze sbírek šumperského muzea a jeho poboček: muzeí v Mohelnici, Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích. K vidění budou hodiny sloupkové, nástěnné, stolní, skříňkové a budíky v časovém rozmezí od 18. až do konce 20. století. Nebude chybět ani historie měření času jako jedna ze základních fyzikálních veličin. Zjistit více


Malby a grafiky Zdeňky Rambouskové

    Hlavním smyslem této výstavy je představit duchovní a faktografické bohatství vlastivědné práce a bádání několika generací vědců, vlastivědných pracovníků, ale i laiků, kteří se rozhodli výsledky své práce prezentovat na stránkách Severní Moravy. Výstava připomene zakladatele z řad nadšenců z konce 50. let z Mohelnicka, Lošticka a Zábřežska.Zjistit více
    Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu našeho regionu na fotografiích profesionálů i amatérů. Fotografie budou doplněny entomologickými sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku. K výstavě lze objednat komentované prohlídky na adrese milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz, 583 363 089.Zjistit více
    Sběratelská výstava paní Miluše Lublinerové, která pochází z Krnova, představí panenku Barbie a jejího přítele Kena v různých podobách a v různém prostředí (na lodi, na pláži, na zámku, u kadeřnice…)Zjistit více
    Fotografie Jitky Václavíkové zachycují díla lidského umu a ducha - sochy, boží muka, kříže a další sakrální památky, které zušlechťují naši krajinu, do níž neodmyslitelně patří jako kulturní památky a vzácné dědictví naší minulosti.
    Svoje díla budou vystavovat zábřežští občané, kteří se věnují olejomalbě, kresbě, grafice a dalším výtvarným technikám. Dále pak fotografování, dřevořezbě, keramické tvorbě nebo výrobě uměleckých předmětů z různých materiálů, např. kovu nebo sklu.Zjistit více


Kamzík horský - 100 let kamzíků v Jeseníkách

    Výstava přiblíží vývoj v našem regionu od 7. do 15. století. Pozornost bude věnována zejména starým Slovanům, středověkým hradům, zbraním, církvi a církevnímu umění, hrnčířství nebo dobývání a zpracování kovů. Stejně jako při výstavě Cesta do pravěku budou nachystány experimenty, skládačky a doplňovačky. Ti nejšikovnější, malí i velcí návštěvníci, určitě najdou indicie a rozluští záhadu loštického poháru. K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku po telefonické domluvě na čísle 583 363 072, u paní A. Navrátilové.Zjistit více
    Na pozadí válečných událostí přibližuje výstava bojovou cestu praporů 93. pěšího pluku šumperského a okrajově 13. zeměbraneckého pluku olomouckého, v jejichž řadách působilo mnoho mužů z Mohelnicka. Zjistit více
    Po dobu trvání výstavy budou probíhat kurzy patchworku pro děti i pro dospělé.Kurzy patchworku: pro školy a mateřské školky: dopolední program základů patchworku na objednávku. Bližší informace ke kurzům: www.muzeum-sumperk.cz, 583 363 077.Zjistit více
    Ve středu 1. dubna se v Památníku Adolfa Kašpara uskuteční velikonoční tvoření pro malé i velké návštěvníky. Od 9 do 16 hodin se mohou těšit na program, ve kterém dozví více o velikonočních tradicích a zvycích, naučí se plést pomlázku a vyrobí si jednoduchou velikonoční dekoraci.Zjistit více


Čas vánoční: advent a Vánoce v lidových zvycích

    Výstava je prezentací bohaté sbírky Jána Hertlíka z Pezinku, která je tvořená replikami egyptských předmětů, jako jsou různé druhy plastik, bysty panovníků, soch vládců a bohů i obrazy a umělecká díla navozující atmosféru starověkého Egypta. K výstavě je možné objednat komentované prohlídky (vhodné zejména pro žáky a studenty) na tel.č. 583 363 070 nebo 583 363 088.Zjistit více
    V pátek 28. srpna se na zámku V Úsově uskuteční večerní prohlídky v kostýmech. Od 19 do 22 hodin se návštvěníkům otevře nejen stálá expozice Lovecko-lesnického muzea, ale i interaktivní expozice Hádanky pánů z Vlašimi a Strašidelný labyrint. Zjistit více
    Muzeum Šumperk je největším zařízením Vlastivědného muzea v Šumperku, a to jak rozsahem sbírkového fondu, tak velikostí expozic a výstavních prostor. Je sídlem ředitelství organizace, odborných pracovišť společenských a přírodních věd, redakce sborníku Severní Morava a informačního centra. Muzeum využívá více jak poloviny budov areálu Pavlínina dvora v Šumperku, objektu v parku v centru města.


Církevní umění období klasicismu na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku

    Výtvarně-didaktická výstava představuje základní grafické techniky v uměleckých sbírkách šumperského muzea. Vedle vystavených grafických listů budou vysvětleny postupy jednotlivých technik. Připraveny jsou různé interaktivní pomůcky pro děti i dospělé. Dílny pro děti a mládež lze telefonicky objednat u Mgr. Lenky Kirkosové na tel. čísle 583 363 081.Zjistit více
    Výstava dokumentuje každodenní život našich předků, prozradí návštěvníkům, co a z čeho se již od pravěku až do současnosti pilo. Z archeologických nálezů nebudou chybět loštické poháry, které proslavily tento region po celé Evropě.Zjistit více
    Výstava představí papírové tištěné betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a bude doplněna o proutěný betlém, výrobky Aleny Bukvové a krajkový betlém Hany Kozubové. K výstavě bude probíhat doprovodný program Zábřežské děti staví svůj betlém.Zjistit více
    V sobotu 23. 8. od 15. 00 hod se na nádvoří Pavlínina dvora v Šumperku rozloučime s výstavou O pejskovi a lidech, s létem a s prázdninami. Především pro děti budou nachystány atrakce a soutěže. Zjistit více
    Při této příležitosti se Aleš Kauer rozhodl tento prostor ještě více zpoetizovat a instalovat zde své rozsáhlé variabilní několikametrové leporelo Za horizont.


Bohuslav Ošťádal – Výběr z díla

    Výstava zachycuje historii slavení Štědrého dne od 19. století do 70. let 20. století. Betlémy, stromečky, dárečky a vánoční ozdoby v historických interiérech dokonale navozují atmosféru nejkrásnějších svátků v roce.Zjistit více
    První část muzejní noci, od 17 do 18 hodin, bude věnována ukázkám různých sportů. V 18.30 bude vernisáží zahájena výstava Šumperk – město sportu. Následovat bude klasická prohlídka výstavních prostor muzea a návštěvníci budou mít možnost shlédnout film Lea Vivot všude a nikde v přednáškovém sále. Na nádvoří Pavlínina dvora bude od 20 hod. probíhat košt vína.Zjistit více
    Kosti, lebky, parohy a výrobky z nich představí výstava převážně se zoologickou tematikou, která bude od 17. září k vidění v Hollarově galerii šumperského muzea. Výstava bude zahájena vernisáží ve čtvrtek 17. září v 17 hodin a potrvá do 1. listopadu 2015.Zjistit více


Výstava fotografií Fotoklubu Litovel

    V současné době jsou ve vodní tvrzi instalovány tři stálé expozice. První je věnována historii jesenického regionu od pravěku, dokladům hornictví, kamenictví a vápenictví a také lázeňství. Druhou stálou expozicí je rozsáhlá expozice geologie a mineralogie Jesenicka. Třetí stálou expozicí je expozice fauny a flory Jesenicka. Muzejní sbírky jsou pod vedením samostatných odborných pracovníků rozděleny také do tří částí : společenskovědní, geologické a biologické. Navíc jsou v muzeu dva prostory pro příležitostné výstavy, přednášky nebo komorní koncerty.
    Zrekonstruovaná a modernizovaná stálá expozice šumperského muzea "Příroda a dějiny severozápadní Moravy" je opět zpřístupněna!! Unikátní audioprůvodce GuidePORT oživí exponáty hned ve čtyřech jazykových mutacích.Zjistit více


Člověk tvůrce – Příběh druhý DŘEVO

    Stálá expozice Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově bude doplněna o velkou pohádkovou výstavu. V podobě instalovaných scén je prezentováno 10 klasických českých pohádek, a to O princezně a drakovi, Sedmero krkavců, Šípková Růženka, Čertův švagr, Červená Karkulka, Jak zvířátka stavěla domeček, Ošklivé káčátko, O Budulínkovi, Smolíček Pacholíček a Perníková chaloupka. Malí i velcí návštěvníci se tak seznámí nejen s dnes už mnohdy zapomenutými pohádkami, ale také se zajímavými muzejními exponáty. Výstava Pohádky na zámku Úsov je součástí hlavního prohlídkového okruhu, vstupné 90 Kč plné a 45 Kč snížené. Pedagogický dozor skupin žáků a studentů má od roku 2014 vstup zdarma. Vlastníci karty Olomouc Region Card mají vstup zdarma, na Rodinné pasy a Senior pasy poskytujeme slevu 20 %.Zjistit více
    Výstava nabídne vhled do historie německých i českých spolků v Šumperku téměř před 100 lety. Vernisáž výstavy proběhne v rámci 6. šumperské muzejní noci na Pavlínině dvoře, který se stane místem srovnání toho, jak se před sto lety bavili naši předkové a jak se dokážeme bavit my.Zjistit více
    Středověká slavnost se uskuteční v Pavlínině dvoře šumperského muze. Vystoupí: hudební skupina Rabussa, skupina historického šermu Barbaři, sokolníci. Na dvoře se odehrají také soutěže a atrakce pro děti i dospělé.Zjistit více
    Přehlídka díla regionálních výtvarníků – malby Lubomíra Bartoše, Františka Remeše a Rostislava Berky, grafiky a díla Pavly Jarmarové vytvořené pomocí kombinované techniky, malby a grafiky A. Pavla Taťouna, dřevěné plastiky Jaroslava Beneše, fotografie a šperky Špalka Loranta. Zjistit více


Příroda kolem nás - Ryby, ptáci a savci Šumperska a Jesenicka

    Výstava uskutečněná u příležitosti 760. výročí první zmínky o městu Zábřeh, připomíná výtvarné umělce, které pojil k městu jistý vztah. Rodáků je poměrně málo, ale je dost těch, kteří se narodili v blízkém okolí, studovali či učili na zábřežském gymnáziu, pracovali nebo zajížděli na Zábřežsko za rodinou či vlastní rekreací a jejichž dílo je již navždy uzavřeno.Zjistit více
    V roce 2009 si připomínáme 90 let od narození a 15 let od úmrtí amatérského výtvarníka Vojty Nováka, dlouholetého spolupracovníka šumperského muzea.Zjistit více
    Výstava z připravovaného cyklu Člověk tvůrce zahajuje nový projekt, který chce připomenout pevné vazby a sepětí člověka s přírodou, jeho um a vynalézavost při zpracování a využití různých přírodních materiálů. První výstava cyklu prezentuje kámen jako jeden z nejstarších materiálů, které člověk používal, a dokládá různé způsoby jeho využití.Zjistit více
    Výstava maleb Evy Petrůjové. Úvodní slovo pronese dr. Hana Pokorná, v hudebním doprovodu vystoupí Veronika Pavlová. Vernisáž 11. 9. v 17 hodin. Zjistit více
    Archeologická putovní výstava, která prezentuje problematiku užívání detektoru kovů v archeologii a první výsledky projektu Olomouckého kraje „Preventivní archeologie“. K vidění bude výběr zajímavých kovových nálezů získaných pomocí detektoru.Zjistit více


Přednáška – Cestopisné vyprávění o Ománu

    V tomto roce si připomínáme 90 let od narození a 15 let od úmrtí amatérského výtvarníka Vojty Nováka, dlouholetého spolupracovníka šumperského muzea. Zjistit více
    Fotografická výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava bude oživena interaktivními prvky.Zjistit více
    Muzejní galerie otevírá 12. listopadu slavnostní vernisáží další výstavu. Tentokrát bude vystavovat zábřežská rodačka Eliška Jarmarová. Výstava pod názvem „ Všemi směry “ prezentuje široký umělecký záběr autorky.Zjistit více


Autorské čtení a výstava – Miroslav Demel a Pavel Alexander Taťoun

    Navazuje na bohatou stoletou tradici, které se tato věda na Mohelnicku těší. Expozice Pravěk Mohelnicka byla vytvořena z nesmírně bohatého fondu archeologických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Kromě množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i unikátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, nádobka s lineárním písmem, náhrdelník z měděných drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo vzácné měděné nástroje či depoty bronzových předmětů. Klasická instalace je doplněna moderními audiovizuálními prvky. Expozice je svým celkovým pojetím určena nejen pro zapálené archeology, ale také pro širokou veřejnost.Zjistit více
    Pokračování úspěšné výstavy Pojďte, děti, budeme si hrát. Nejen všechny děti, ale i dospělí se o jarních prázdninách mohou přijít společně pobavit luštěním originálních kvízů, hádanek a hlavolamů nebo si jen tak pohrát. Zjistit více
    Výstava, která je zapůjčena z Národního muzea fotografie v Jindřichově Hradci, je největším obrazovým souborem věnovaným osobě Bohumila Hrabala. Po dobu výstavy bude promítán dokumentární film Olgy Sommerové Požehnaný prokletý básník Bohumil Hrabal.Zjistit více
    Tato prastará textilní technika spočívá v sešívání různě barevných kousků látek, čímž vzniká množství geometrických vzorů. Výstava se může stát opravdovým zážitkem pro všechny, kterým se patchwork stal koníčkem.Zjistit více
    Speciální program nabídne 22. května Památník Adolfa v Lošticích. Návštěvníky budou 9 do 16 hodin čekat komentované prohlídky spojené s nevšedním tvořením, a to nejen pro děti. Zjistit více


Okamžiky z historie československého expedičního lezení

    Výstava překvapí úctyhodnou sbírkou panenek a kočárků paní Jarmily Fichtnerové. Početná je kolekce panenek z nejrůznějších materiálů – textilu, z papírové masy (tzv. papírmaše), biskvitu, kaučuku, celuloidu a porcelánu. Většina panenek pochází ze 40. let 20. století, ale najdeme zde i unikát – panenku s porcelánovou hlavičkou vyrobenou ze sto let staré formy.Zjistit více
    Etnografická výstava, představující život obyčejných lidí, volně navazuje na výstavu „Chléb náš vezdejší“, jež se věnovala chlebu a jeho přípravě. Výstava, která se tentokrát zaměří na chov hospodářských zvířat jako jednoho ze zdrojů obživy v minulosti, potrvá do 15. listopadu 2015.Zjistit více
    Výstava, díky zachovaným dokumentům šumperského Občanského fóra, dnes uloženým ve Státním okresním archivu v Šumperku, a materiálům z dramatických dnů roku 1989 v muzejních sbírkách představí listopad 1989 v našem regionu.Zjistit více
    Muzejní expozice byla otevřena v roce 1996 u příležitosti 100. výročí založení muzea v Šumperku. Je instalována v 11 sálech a prezentuje dějiny šumperského regionu a přírodu Šumperska a Jesenicka.


V zemi Opeřeného hada - Jezuité z České provincie v Mexiku v 17. – 18. století

    Dvě výstavy se současně představí od 7. ledna v Hollarově galerii šumperského muzea. Návštěvníci se na výstavách Kde rostou naše endemity a Endemity a další vzácné rostliny Jeseníků dovědí, co jsou to endemity, jak vznikají, kde v České republice, v Evropě i mimo ni rostou, jak jsou zkoumány a chráněny.Zjistit více
    Václav Hollar, vynikající kreslíř, rytec a grafik, jeden z nejplodnějších umělců své doby, vytvořil asi 400 kreseb a přes 2800 leptů. Na jeho díle je ceněna především vysoká úroveň kresby, přesnost, smysl pro detail a realismus, díky němuž se stalo jeho dílo cenným dokumentem doby. Největší sbírka v České republice, čítající 4700 listů, je v Hollareu v Národní galerii v Praze. Druhým největším souborem, obsahujícím 750 grafických listů, se pyšní Vlastivědné muzeum v Šumperku.Zjistit více
    Výstava s geologickou tematikou představuje zkameněliny severní Moravy pomocí geologických předmětů z depozitářů Muzea v Šumperku a Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově. Interaktivnost výstavy je podtržena praktickými aktivitami, zaměřenými na doplnění znalostí žáků základních a středních škol.Zjistit více


Velikonoce v Památníku Adolfa Kašpara

    Úvodní sály jsou věnovány přírodě Šumperska a částečně také Jesenicka. Geologické podmínky jsou dokumentovány typickými horninami. Skutečnost, že část regionu byla v minulosti pokryta ledovcem, je připomenuta srovnáním říčního štěrkopísku z Mohelnice s ledovcovým výplavem ze Supíkovic. Rostliny Hrubého Jeseníku jsou prezentovány na barevných fotografiích, kamenná suť s rostlinami imituje horskou krajinu nad hranicí lesa a doplňkem jsou exponáty mechorostů, lišejníků a preparáty skutečných hub rostoucích v naší oblasti. Rozmanitosti živočišné říše jsou dokumentovány jen zlomkem z asi 30 tisíc živočišných druhů, které v jesenické oblasti žijí. Z bezobratlých živočichů zasluhují pozornost lastury perlorodky říční, ryby jsou vystaveny nejen jako preparáty, dvě velká akvária jsou osazena i živými exempláři. Z obratlovců jsou nejpočetněji zastoupeni ptáci, včetně vzácných druhů tetřeva, tetřívka a jeřábka. Dominantním exponátem je vlk, zastřelený v roce 1965 u Starého Města, nejnovějšími pří
    Prostory Památníku budou patřit také výstavě fotografií připravené Fotoklubem Litovel. Návštěvníci si budou moci prohlédnout snímky velkých formátů, které členové Fotoklubu připravili už vloni k 60. výročí založení klubu. Pestrá výstava se bude moci pochlubit směsicí témat i druhů fotografií.Zjistit více
    Zveme Vás na výstavu hub, která se ve Vlastivědném muzeu v Šumperku koná již po osmé. Doneste zajímavé exempláře, odborníci-mykologové, Vám pomohou s jejich určením. Těšíme se na Vaši návštěvu.Zjistit více
    Výstava s klimatickou tematikou zachycuje novodobý a celosvětový rozpor mezi dvěma tábory. Táborem klimatických alarmistů a táborem klimaskeptiků. Výstava nabízí nejen panely k tématu oteplování, ale i sbírkové předměty z geologie a zoologie, jež doplňují předložená fakta. K dispozici bude také „čtenářský koutek“, prezentující publikace z celého světa k danému tématu.Zjistit více


Kamenná krása aneb Geologie v hledáčku fotografů

    Výstava instalovaná v nově rozšířené Galerii Lubomíra Bartoše na zámku v Úsově se koná u příležitosti jeho 75. narozenin. Prezentuje tvorbu posledních let a cyklus obrazů Křížové cesty. Otevírací doba Galerie je totožná s otevírací dobou zámku Úsova.Zjistit více
    Kanaďanka českého původu, paní Lea Vivot, jedna z nejvýznamnějších sochařek současnosti, je známá po celém světě svými bronzovými sochami zachycujícími nejcennější hodnoty lidského života.Zjistit více
    Nejzajímavější nálezy z našeho regionu od starší doby kamenné až po období Keltů nabízí výstava, kde je možné vyzkoušet si techniku mletí obilí, tkaní nebo vrtání do kamene. Zjistit více
    Více než 25 Blažených představí svoji tvůrčí magii v různých médiích tvorby – malbě, prostorové tvorbě, fotografii, multimediích a akcích. Blaženým jde především o podporu tvůrčích procesů, komunikaci mezi umělci a podporu prezentace umění.Zjistit více


Retro II aneb v naší kanceláři...

    V hrnčířskou dílnu a prodejní jarmark se v sobotu 5. listopadu o d 9 do 14 hodin promění Výstavní síň Vlastivědného muzea v Šumperku. Všichni, kteří rádi experimentují, pracují s přírodními materiály nebo si jen tak chtějí vyzkoušet svoji dovednost, budou mít příležitost pracovat na hrnčířském kruhu nebo si vytvořit figurku z hlíny jen tak v ruce. A to všechno uprostřed zajímavé výstavy Hlína ve Výstavní síni i v dalších sálech muzea.Zjistit více
    Robert Vano se proslavil zachycováním mužských i ženských aktů a gay tematikou, ale také portréty, květinovými zátišími nebo třeba zákoutími staré Prahy. Jak sám říká, nachází se ve třetí etapě svého života, a tak má již právo na ohlížení a bilancování své dlouhé kariéry. Výstava Platinová kolekce je toho důkazem.Zjistit více
    Výstava historických fotografií a pohlednic města Mohelnice ze sbírek mohelnického muzea. Kromě prezentace historických záběrů města bude výstava (díky využití současných záběrů) konfrontovat minulost se současností.Zjistit více
    Výstava je pohledem na měnu a měnový vývoj v naší zemi od Přemyslovců po vznik samostatné Československé republiky v roce 1918. Návštěvníci si mohou prohlédnout nejstarší mince od denárů, pražských grošů, přes krejcary, zlatníky až po koruny.Zjistit více


Příroda a dějiny severozápadní Moravy

    Výstava určená pro všechny "pejskaře" představuje psa jako průvodce člověka od pravěku po současnost.Výstava byla prodloužena do 31.8.2008. Přijďte se v neděli 31.8.2008 rozloučit s výstavou. Každý 5. návštěvník dostane sladkou odměnu. V 16.30 hod bude vylosován vítěz obrázkového kvízu.Zjistit více
    Jak se mlátí obilí nebo mele mouka na zrnotěrce si mohou návštěvníci vyzkoušet na výstavě věnované pěstování a technologii zpracovávání obilí v historii.Zjistit více
    Výstava, na jejíž realizaci se podílí různé sportovní oddíly, Město Šumperk a Městská knihovna seznámí návštěvníka s historií jednotlivých odvětví sportu v Městě Šumperku.Zjistit více
    Na Zelený čtvrtek 24. března muzeum připravilo již tradiční velikonoční akci. Návštěvníky čeká zdobení kraslic, pletení pomlázek i tvoření méně tradičních velikonočních dekorací. Vstupné: jednotné 40 Kč. Akce se uskuteční 24. března 2016 od 9.00 do 16.00 hodin.Zjistit více


Až příliš dlouhá léta zla a utrpení. Třicetiletá válka z pohledu moderní historie

    Automobilem: z Jeseníku (Polska...) - Vlastivědné muzeum se nachází nedaleko centra města Jeseníku, Masarykova náměstí. Pojedete po silnici I/44 (ve směru Mikulovice - Česká Ves - Jeseník), v Jeseníku pojedete až ke kruhovému objezdu, kde odbočíte na první odbočce (směr do centra města) a dostanete se tak na Zámecké náměstí, kde se nachází i Vlastivědné muzeum. Na další křižovatce zahnete vlevo, doporučujeme zaparkovat na parkovišti "u Jesenky", které se nachází přímo u této křižovatky, muzeum je vzdáleno od parkoviště jen pár metrů. ze Šumperka (Olomouce, Brna...) - po silnici I/44 přes Červenohorské sedlo (směr Jeseník) do Bělé pod Pradědem - Domašova. Při příjezdu do obce odbočíte na křižovatce doleva (směr Jeseník). V Jeseníku pokračujete průtahem města (směr Mikulovice - Polsko) až ke kruhovému objezdu, kde odbočíte na druhé odbočce (směr do centra města) a dostanete se tak na Zámecké náměstí, kde se nachází i Vlastivědné muzeum. Na další křižovatce zahnete vlevo, doporučujeme zap
    Výstava je prezentací bohaté sbírky Jána Hertlíka z Pezinku, která je tvořená replikami egyptských předmětů, jako jsou různé druhy plastik, bysty panovníků, soch vládců a bohů i obrazy a umělecká díla navozující atmosféru starověkého Egypta.Zjistit více
    Výstava ze sbírek VM Šumperk představí 9 nejznámějších klasických českých pohádek (Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček pacholíček, O princezně a drakovi, Šípková Růženka a další).Zjistit více
    Venkovní i vnitřní prostory mohelnického muzea oživí stanoviště, kde budou mít malí i velcí návštěvníci možnost vyzkoušet si různé pravěké dovednosti či techniky.Zjistit více
    Na velkoformátových barevných fotografiích zachycuje autor makrosvět vodního prostředí jesenických horských potoků, bystřin, peřejí i barevných oblázků na dně. Abstraktní obrazy nejsou nijak dotvářeny na počítači, jsou to přírodní krásy a tajemství vody, které umožnil poodhalit kvalitní digitální fotoaparát.Zjistit více


Normální dimenze – obrazy a grafika Güntera Hujbera

    Ke 130. výročí umělcova narození uspořádalo muzeum výstavu, která poprvé v Šumperku vystaví soubor ilustrací k Jiráskově Baladě z rokoka, doplněný dalšími kresbami ze sbírek Památníku Adolfa Kašpara v Lošticích. Zjistit více
    Interaktivní výstava zapůjčená z populárního libereckého IQ parku.Výstava je určena nejen pro děti a slouží k popularizaci vědy a techniky. Za pomoci přístrojů,exponátů, interaktivních pomůcek a především formou hry lze lépe porozumět fyzikálním a přírodním jevům.Výstava je vhodným doplněním školní výuky, především přírodovědných předmětů.Zjistit více
    Putovní výstava zhotovená Národním technickým muzeem v Praze představí vynálezy významných osobností české vědy a techniky. S některými se při běžném životě všichni setkáváme, s jinými do styku třeba vůbec nepřijdeme, a přesto jsou i tyto pro nás všechny neméně důležité. Vynálezy doplňují originální poznámkové sešity samotných vědců a vynálezců z oboru exaktních věd, elektrotechniky, fotografie a kinematografie, strojírenství a polygrafie.Zjistit více
    Výstava z historie pernikářského řemesla představí sbírku pernikářských forem Vlastivědného muzea v Šumperku i současnou výrobu perníčků v okolí Zábřeha.Zjistit více


Hrnčířský den a jarmark v muzeu

    Komentované prohlídky, hry a dílny pro děti, soutěže, kvizy na výstavách Putování středověkem, Když se houby stanou vášní, Pod spolkovým praporem – aneb jak se Šumperk v minulosti bavil a poslední možnost pohrát si na výstavě Stavebnice Merkur/další den výstava končí/. Vstupné 30 Kč.Zjistit více
    Interaktivní projekt přibližuje zdravým návštěvníkům svět postižených. Seznamuje s tím, jak vnímají své okolí, upozorňuje na rozdílné možnosti handicapovaných – nevidomých, neslyšících nebo lidí se ztrátou či omezením hybnosti. Návštěvníci si na vlastní kůži vyzkouší projet na invalidním vozíčku připravenou dráhu (silniční retardér, otevření dveří, výjezd po kolejnicích, sjezd po plošině), se slepeckou holí a speciálně upravenými brýlemi se projdou výstavou, vyzkouší domluvit se pouze pomocí znakové řeči, psát na Pichtově psacím stroji, číst Braillovo písmo atd.Zjistit více
    Autorské čtení z nové sbírky básní Kousek země Miroslava Demela z Mohelnice spojené s křtem knihy a autogramiádou se uskuteční v pátek 12. června 2015 v 17:30 hodin v mohelnickém muzeu.Zjistit více
    Tradiční autorské čtení v mohelnickém muzeu se uskuteční v pátek 11. prosince 2015 v 17.30 hodin. Hostem bude herec, moderátor a recitátor Alfred Strejček.Zjistit více


Mé světy – fotografie Ondreje Zupka

    Již jedenáctá výstava hub s mykologickou poradnou, která bude vedená mykology prof. RNDr. B. Hlůzou, CSc., ze Šternberka, a ing. Jiřím Lazebníčkem z Olomouce. Jako každý rok i letos si návštěvníci výstavy mohou nechat své nálezy hub odborně určit.Zjistit více
    Bílá paní a další strašidla provedou 26. září od 18 do 22 hodin návštěvníky po expozici Lovecko-lesnického muzea a vystoupá s nimi i na hradní ochoz. Zjistit více
    První expozice v nové Galerii Šumperska je věnována autorům tvořícím od poloviny 20. století do současnosti. Vystavená díla jsou jak od žijících, tak od již zesnulých autorů.Zjistit více


Malování v čase – výstava obrazů Josefa Macka

    Počátky vzniku původní fortifikace s trojnásobným vodním příkopem na jižní straně je nutné hledat v souvislosti s dobou založení první osady, která dala vzniknout pozdějšímu městu. Je to období kolonizace v polovině 13. století, kdy byla celá oblast pohraničních hvozdů osídlena novými osadníky. Původně věžovitá stavba byla vystavěna patrně právě již koncem 13. století. V průběhu 14. a 15. století byla postupně v držení světských majitelů a později vratislavských biskupů, kteří ji definitivně získali roku 1547 (tvrz byla jedinou záštitou města, které nikdy nemělo právo vybudovat hradby). Zřejmě na konci 15. století byla původní obytná věž stržena, protože již nevyhovovala zvyšujícím se požadavkům komfortního bydlení. Nynější podobu tvrz získala kolem roku 1730 díky zásahu falckraběte rýnského, biskupa Františka Ludvíka, který financoval celou přestavbu. Koncem 18. století se tvrz stala dočasným domovem hudebního skladatele Karla Ditterse z Dittersdorfu, který zde působil jako biskupský
    Výstava prozradí, co a z čeho se již od pravěku až do současnosti pilo, a představí nádoby, poháry, sklenice, lahve nejrůznějších tvarů a materiálů.Zjistit více
    Cílem výstavy, která vychází z knihy Karla Poláčka Bylo nás pět, je seznámit návštěvníka s vybavením i zbožím dobového koloniálu, cukrárny, obchodu s textilem a řeznictvím, ale také například s dobovým trhem.Zjistit více
    Návštěvníci se dovědí, jak byly léčivé rostliny používány v minulosti, bude připomenuta historie šumperské nákupny léčivých rostlin i Výzkumného ústavu léčivých rostlin ve Velkých Losinách. Zjistit více
    S reportážní fotografií Vladislava Galgonka, fotografa ČTK působícího v Olomouci, se setkáváme na stránkách tisku již přes 30 let. Na výstavě se seznámíme také s fotografiemi z jeho volné tvorby.Zjistit více
    Retro II aneb v naší kanceláři … . Nahlédnutí do světa známých i zapomenutých kancelářských pomůcek, přístrojů a strojů. K výstavě lze objednat komentované prohlídky na tel. č. 583 363 088.Zjistit více


Přednáška – V zákopech první světové války

    Vernisáž výstav - Ilustrátoři knihy Bylo nás pět /výstava zapůjčená z Orlické galerie v Rychnově nad Kněžnou/ Fixl-Grus-Hlinomaz-Horváth-Kovařík-Pelc-Zmatlíková a Ivo Štěpánek Obrázky pro radost.
    Archeologická výstava Cesta do pravěku patřila s téměř 6 000 návštěvníky k nejúspěšnějším instalacím šumperského muzea v roce 2010. V letošní turistické sezóně (od května do konce října) bude tato výstava, která provede návštěvníka pravěkými obdobími od dob lovců mamutů až po protohistorické kultury z přelomu letopočtu, přestěhována do Lovecko-lesnického muzea na zámku v Úsově.Zjistit více
    Ve čtvrtek 12. listopadu se od 17.30 v mohelnickém muzeu uskuteční přednáška Mgr. Zbyňka Žouželky, Ph.D., na téma spolkový a společenský život v Mohelnici v minulosti (do roku 1945).Zjistit více
    Výstava představuje nejen preparáty ryb, ptáků a savců, ale i informační texty v listovačkách o jednotlivých ekosystémech, na které bude výstava rozdělena.Zjistit více


Kovová plastika ze sbírek uměleckého kovářství na hradě Helfštýně

    Výstava, kterou zhlédlo v Muzeu Šumperk 5 500 návštěvníků, osloví celou rodinu a dává nahlédnout do kouzelného světa našich nejkrásnějších pohádek. Pro návštěvníky jsou v podobě instalovaných scén a muzejních sbírek připraveny příběhy deseti klasických českých pohádek, a to Červená Karkulka, Perníková chaloupka, Smolíček Pacholíček, O Budulínkovi, Jak zvířátka stavěla domeček, O Šípkové Růžence, O princezně a drakovi, Čertův švagr, Ošklivé kačátko a Sedmero krkavců.Zjistit více
    Zoologická výstava zaměřená na svět hmyzu z našeho regionu na fotografiích profesionálů i amatérů.Fotografie jsou doplněny entomologickými sbírkami Vlastivědného muzea v Šumperku.Zjistit více
    Vlastivědné muzeum v Šumperku ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou srdečně zvou všechny zájemce na druhou vycházku za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky. Vycházka se uskuteční 25. dubna 2015. Zjistit více


Vycházka za lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

    4. července měla premiéru nová zábavná expozice pro děti s názvem „Hádanky pánů z Vlašimi“, která bude umístěna v jedné z nejstarších částí hradu, tzv. Vlašimském paláci. Tento dosud veřejnosti nepřístupný středověký prostor, kde bývala hradní šatlava, je přímo stvořen pro luštění záhad a hlavolamů. Hádání bude o to těžší, že vše sleduje čarodějnice, pacholci, rytíř, kat i trestanec. Je tedy třeba značné dávky odvahy a soustředění, aby návštěvníci splnili všechny úkoly a nezalekli se ponurého a strašidelného prastarého paláce, v němž dodnes občas po nocích zaznívá kvílení vězňů a řinčení řetězů....Ale odměna určitě stojí za trochu strachu a vzrušení! Zjistit více
    Výstava podává obecnou informaci o uměleckých slozích od poloviny 13. do počátku 20. století, doplněnou fotografiemi a výtvarnými díly na Šumpersku, Zábřežsku a Mohelnicku. K výstavě lze telefonicky domluvit komentované prohlídky u dr. Mileny Filipové na adrese milena.filipova@muzeum.sumperk.cz, 583 363 075 nebo u dr. Zbyňka Žouželky mohelnice@muzeum-sumperk.cz, 583 430 693.Zjistit více
    Vystavené sbírkové předměty představí fond zábřežského a šumperského muzea. Zajímavostí budou fotografie hospůdek, restaurací ze Zábřehu a z jeho nejbližšího okolí od počátku 20. století.Zjistit více
    Jsou názvy dvou výstav, kterými se Vlastivědné muzeum v Šumperku hlásí k významnému jubileu této „první dámy“ města Šumperka. K výstavám lze objednat komentovanou prohlídku po telefonické domluvě na čísle 583 363 072 u paní A. Navrátilové.Zjistit více


Vlastivědné muzeum v Šumperku – Charakteristika

    Výstava zapůjčená z Dětského muzea v Brně a Bonton studia ve Zlíně umožní, aby si návštěvníci sami vyzkoušeli animaci kreslených postaviček a loutek nebo se mohou zúčastnit vysílání v televizním studiu.Zjistit více
    Fotografická výstava zaměřená na horniny a minerály z domova i daleké ciziny očima amatérů i profesionálů. Výstava je oživena interaktivními prvky.Zjistit více
    Výstavu pořádá šumperské muzeum ve spolupráci s Muzeem a galerií Orlických hor v kolowratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Výstava je výběrem z rozsáhlé sbírky českého krajinářství, kterou Muzeum a galerie Orlických hor vystavuje v sezóně ve své expozici v kolowratském zámku. Výstavu připravil kurátor Orlické galerie, PhDr. Karel Jaroš.Zjistit více
    "Zkrásnělé" předměty z muzejních depozitářů, jež prošly rukama restaurátorů a konzervátorů v průběhu patnácti let, představí otevřená výstava.Zjistit více


Atelier DS – Dana Sedlářová, práce s kůží

    Úvod historické části muzejní expozice patří nejvýznamnějším regionálním archeologickým nálezům. Při nedávném archeologickém průzkumu byla na Novém Hradě nalezena unikátní kolekce železných předmětů a také kachlová kamna. Vzrůstající počet řemesel a upevnění postavení cechů v Šumperku dokazuje i celá řada vystavených muzejních sbírkových předmětů. Jednou z dominant této části expozice je renesanční malovaná křtitelnice z roku 1615, pocházející z kostela v Maršíkově. Zajímavými jsou také ukázky slavnostního měšťanského šatu z 2. poloviny 18. století a doklady zručnosti nábytkářské výroby 17. a 18. století. Kachle a formy dokumentují tvorbu hrnčířů z Mohelnicka, Zábřežska i Šumperska. Sklářská výroba četných místních hutí, z nichž se tovární výroby dočkala pouze sklárna v Rapotíně, je dokumentována instalovanými sklářskými nástroji a pamětními sklenicemi. Tradiční regionální hornická a hutnická výroba je připomenuta předměty z oblasti užitého umění (těžítka, stojánky, ale i kamna, žehlič
    Historii rapotínských skláren, které paradoxně po dvou stoletích své existence v roce 2009 ukončily svoji činnost, nastiňuje výstava zábřežského muzea.Zjistit více
    Velikonoční tradice prezentované muzejními sbírkami a zápůjčkami od soukromých sběratelů na Zábřežsku. K výstavě budou probíhat komentované prohlídky. Objednat je lze u Mgr. D. Tempírové : 583 413 646, zabreh@muzeum-sumperk.cz, nebo u Mgr. M. Kudelové: 583 363 091, maja.kudelova@muzeum-sumperk.cz.Zjistit více
    Výstava představí šumperské veřejnosti volnou tvorbu sochaře, malíře, konzervátora a restaurátora Jana Urbana, rodáka z Bušína (1913 Bušín-1996 Brno), absolventa Uměleckoprůmyslové školy v Praze (prof. K. Dvořák). Jan Urban tvořil a působil v Letovicích, Šumperku a v Brně.Zjistit více
    Muzejní noc se ponese v duchu výstav Z pohádky do pohádky a Když jsem já sloužil to první léto, těšit se můžeme na divadelní představení z nejznámějších českých pohádek.Zjistit více


Pravěká hostina - Zpracování potravin a příprava pokrmů v pravěku

    Výstava představí způsoby zpracování potravin a samotnou přípravu a konzumaci pokrmů od dávného paleolitu až po příchod Slovanů na základě vědeckých archeologických poznatků a ikonografických pramenů. Výstava je určena široké veřejnosti.Zjistit více
    Výstava výtvarných prací mladých výtvarníků. Vystavují Tomáš Mlejnek, Michal Fojt, Martin Hojgr, Ondřej Kotinský a Tomáš Smékal. Většina vystavovaných obrazů je na prodej.Zjistit více
    Výstava zaujme milovníky dřevořezbářského řemesla, širokou veřejnost, ale také děti, které si odnesou nezapomenutelný zážitek a vědomosti, jež při běžné hodině dějepisu jistě nezískají.Zjistit více
    Výstava je určena všem návštěvníkům, kteří si budou chtít připomenou tradiční Vánoce, pro děti bude zajímavá i tím, že si budou moci vyzkoušet nejen masky, ale i výrobu vánoční ozdoby či zdobení perníku.Zjistit více
    Výstava sběratele Jiřího Mládka, která s velkým úspěchem putuje po republice, představuje složené exponáty ze známé stavebnice Merkur a také umožňuje návštěvníkům vytvořit si vlastní předmět z děravých destiček stavebnice. Součástí výstavy je tvořivá dílna.Zjistit více


Patchwork - čarování z kousků látek

    Muzeum v Šumperku bylo založeno jako soukromé v roce 1896. V roce 1945 bylo předáno do české správy a na počátku 50. let mu byly přiděleny nové prostory v Pavlínině dvoře. Pavlínin dvůr je původně příměstský hospodářský dvůr z počátku 19. století. Ve 30. letech 19. století byl doplněn o panský obytný dům, který byl v 80. letech 19. století a na počátku století 20. rozšířen na obytný palác upravený v novorenesančním stylu.
    Výstava představí tvorbu 13 mladých výtvarníků a 2 výtvarnic, pro které je malba elementárním prostředkem reflexe světa nebo sama sebe. Převážná většina z vystavujících jsou studenti nebo absolventi Akademie výtvarných umění. Expozice nabídne malbu v celé její škále, od expresívních tendencí až po hyperrealismus. Ariunzul Baldandorj, Jan Petrov, Pavel Holas, Vladimír Véla, Zdeněk Trs, Tomáš Němec, Tomáš Jetela, Blanka Nováková, Miroslav Javůrek, Aleš Kauer, Petr Válek, Michal Ožibko, Viktor Valášek, Jan Uldrych, Aleš Brázdil.Zjistit více
    Literární podvečer spojený s autorským čtením z tvorby Hany Jílkové a Miroslava Demela se uskuteční 15. prosince 2015 v 17.30 hodin. Vstupné 20 Kč. Zjistit více
    Výstava zachycuje historii slavení Štědrého dne od 19. století do 70. let 20. století. Betlémy, stromečky, dárečky a vánoční ozdoby v historických interiérech dokonale navozují atmosféru nejkrásnějších svátků v roce. Zjistit více


O pejskovi a lidech, aneb velká psí výstava

    Výstava prací současné české ilustrátorky u příležitosti akce Město čte knihu. Studenti Gymnázia v Šumperku čtou pohádku Zdeňka Šmída O kamnech na jižní točně.Zjistit více
    Výstava fotografií Daniela Schulze představí na tři desítky snímků zachycujících převážně momenty z olomouckých ulic a běžného života. Nedávno objevený talentovaný umělec si získává pozornost nejen veřejnosti, ale i odborníků, mezi nimiž je také přední český fotograf Jindřich Štreit, který bude hlavním hostem večera. O hudební doprovod se postará violoncellové kvarteto Four Roses.Zjistit více
    Výstavu o svérázné postavičce světoběžníka a dobrodruha, který proslavil městečko Zábřeh po celém světě, připravilo Moravské zemské muzeum v Brně ve spolupráci s Muzeem v Zábřehu. Ke zhlédnutí bude také DVD Martina Strouhala Po Welzlových stopách a současně budou vystaveny vítězné práce z výtvarně-literární soutěže Putování J.E. Welzla, která proběhla ve všech věkových kategoriích a kterou připravil DDM v Zábřehu ve spolupráci s muzeem v únoru 2008.Zjistit více


Když jsem já sloužil to první léto…

    Výstava prezentuje vývoj spolkové činnosti a společenského života v Mohelnici od poloviny 19. století do roku 1945. Kromě spolků se návštěvník seznámí i se společenským životem města (slavnosti, zábavy, divadelní představení ad.).Zjistit více
    Výstava předmětů ze dřeva, které zapůjčili občané z mikroregionu Zábřežska. Prezentovány budou např. dřevěné plastiky, intarzované obrazy, samorosty, drobné šperky, košíkářské výrobky a další.Zjistit více
    3. září od 14 hod. čekají děti různé atrakce, hry, rytířská klání a soutěž ve střelbě z kuše o krále ostrostřelců. Vstupné je 30 Kč (všechny atrakce jsou v ceně).Zjistit více
    Život kamzíků a historii jejich výskytu v Jeseníkách od vysazení až po současnost zpracoval ing. Jiří Pecháček, tajemník Občanského sdružení Jesenický kamzík. Na výstavě lze zhlédnout přehledné texty, fotografie i historické materiály.Zjistit více
    Výstava převážně se zoologickou tematikou představí faunu Šumperska a Jesenicka pomocí dermoplastických preparátů z bohatých šumperských a úsovských sbírek. K výstavě můžete objednat komentovanou prohlídku u Mgr. Milana Dvořáka na tel. 583 363 089 nebo milan.dvorak@muzeum-sumperk.cz .Zjistit více


Dětské kovové stavebnice Merkur

    Výstava, jež je součástí vzpomínkové akce pořádané Městem Šumperkem ke 40. výročí odchodu československého tankového pluku ze Šumperka, přispěje k poznání jedné zajímavé, i když méně známé kapitole dějin našeho města. Výstava seznamuje s působením československé posádky v šumperských kasárnách za první republiky, připomene dramatické dny v září 1938 a odchod vojáků ze šumperských kasáren, naváže kapitolou budování pěšího a později mechanizovaného pluku po roce 1945. Vyvrcholením historie československé posádky v Šumperku bylo zřízení tankového pluku počátkem šedesátých let minulého století.Procházka dějinami československého vojska v Šumperku končí druhým vynuceným odchodem v roce 1968 po invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa.Zjistit více
    V pořadí 32. výstavu, jež se uskuteční pod záštitou náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. R. Rašťáka a starosty města Šumperka Mgr. Z. Brože, zahájí historik umění Mgr. Jiří Hastík, který je autorem monografie o díle A. Suchana.Zjistit více
    Výstava prezentuje vývoj ručních ženských prací přibližně od 19. století do poloviny 20. století. Představuje například bílé vyšívání podle předkreslených vzorů nebo vyšívání technikou toleda, které bylo doplňkovým zaměstnáním žen zejména v horských oblastech regionu. Až do 31. ledna 2009 se mohou návštěvníci výstavy Jehlou, háčkem nití..., zapojit do pletení "nekonečné šály" v Hollarově galerii šumperského muzea. V pohodlném "ušáku" s jehlicemi či háčkem, inspirovány dovedností a šikovností našich babiček a prababiček, se mohou návštěvnice pustit do vlastních výtvorů. Děti si zase mohou vyzkoušet šití na dětském šicím stroji nebo si vyšít malý obrázek.Zjistit více


Michal Kořínek – Geometrická abstrakce

    Výstava představuje některé historické stejnokroje zaměstnanců Státních lesů a statků ze sbírky dr. ing. Jaroslava Pospíšila, znalce a sběratele historických a soudobých lesnických a mysliveckých stejnokrojů z dílny firmy Silvajagt.Zjistit více
    Autorská výstava Vladany Koudelkové – keramika, Aleny Crhonkové – kresba, malba, grafika, Ĺubomíra Mikšů – fotografie a Pavla Šaňka – fotografie. Zjistit více
    Výstava představí výsledky a nálezy ze záchranných výzkumů, které byly realizovány v průběhu loňského roku v Šumperku. Na výstavě budou k vidění nejen samotné nálezy, ale i velkoformátové fotografie z výzkumů, dokumentace, plánky či výsledky odborných analýz.Zjistit více
    Putovní výstava uspořádaná k připomenutí 45. výročí od tragického činu studenta Jana Zajíce. Vernisáži putovní výstavy předchází přednáška historika Petra Blažka, projekce filmu z cyklu Sami proti zlu: Jan Zajíc – Pochodeň č. 2 a workshopy vycházející z práce s výstavou.Zjistit více


Bible očima světa - Svět očima Bible

    Výstava se zoologickou tematikou představuje hmyz našeho regionu na fotografiích pořízených amatéry i profesionály.Interaktivnost výstavy je podtržena instalací elektro-propojovacích panelů, které obsahují různé kvízy zaměřené na doplnění znalostí žáků základních i středních škol.Zjistit více
    Výstava z cyklu Člověk tvůrce představuje jeden z dalších přírodních materiálů, který člověk po staletí užíval k výrobě předmětů nejen pro svoji potřebu, ale i pro potěšení. Výstava představí archeologické, etnografické, historické i umělecké sbírky šumperského muzea.Zjistit více
    Netradiční výstava,kterou připravily Centrum pro rodinu a sociální péči v Ostravě a Vlastivědné muzeum v Šumperku, umožní návštěvníkovi, aby se aktivně zapojil do života lidí, kteří žili před více než tisíci lety, putoval historií a dějem Bible. Součástí výstavy je i promítání krátkého filmu a katalog. Současně budou probíhat pracovní dílny pro děti.Zjistit více
    Výstava představí betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček. Tvořivé dílny pro děti a žáky základních škol. Od 20. 11. 2013 do 16. 1. 2014, vždy od středy do pátku. Zjistit více


HOLLAR x REMBRANDT. Velikáni z grafické sbírky Karla Lukase

    Výstava pořádaná u příležitosti Mezinárodního roku lesů. Na fotografiích a kresbách přerovského mykologa Jiřího Polčáka a na dřevěných modelech řezbáře Josefa Rulíška (1867 – 1944), rodáka z Bartoňova, budou představeny vedle jedlých také jedovaté a dřevokazné houby, běžné i vzácnější druhy, které můžeme nalézt v doubravách, dubohabřinách, bučinách, smrčinách, v sadech, parcích, na loukách a pastvinách nebo podél cest.Zjistit více
    Na výstavě jsou prezentovány především kartografické práce, které sloužily k orientaci v krajině. K vidění budou dále mapy vojenské, dopravy a spojů a chybět nebudou ani mapy turistické.Zjistit více
    Výstava na téma globální oteplování zachycuje celosvětový rozpor mezi táborem klimatických alarmistů a táborem klimaskeptiků.Výstava nabízí nejen panely k tématu oteplování, ale i sbírkové předměty z geologie a zoologie, jež doplňují předložená fakta.
    Výstava, zaměřená na proměny vnímání a zobrazování Panny Marie od gotiky po současnost, umožní široké veřejnosti prohlédnout si význačná díla především sakrálního výtvarného umění pocházejícího převážně ze severomoravského regionu.Zjistit více
    Vánoční atmosféru přinese návštěvníkům mohelnického muzea výstava, která představí sbírku lidových betlémů VM v Šumperku. Několik betlémů zapůjčilo také České sdružení přátel betlémů - regionální pobočka v Mohelnici.Zjistit více


Pradědova zahrádka aneb Jeseníky mýma očima

    Rozloučení se zimou a zároveň i s výstavou Za zimních večerů v chalupách připravilo šumperské muzeum na Smrtnou neděli, tedy 22. března 2015. Od 14 do 17 hodin čeká návštěvníky nejen tvoření na interaktivní výstavě Za zimních večerů v chalupách, ale i ukázka zvyku vynášení smrti, který v minulosti symbolicky předznamenával konec zimy a začátek jara.Zjistit více
    Výstava představuje vrcholný středověk v našem regionu a je rozdělena do čtyř tematických částí: Hrnčířství, Hrady, Zbraně a Církev. Exponáty ze sbírek VM Šumperk jsou doplněny i atraktivními zápůjčkami z jiných institucí. K výstavě lze objednat komentovanou prohlídku po telefonické domluvě u pana Karla Jedonka, na tel.: 583 413 646 nebo u pí Bc. Ivy Tylové na tel. č. 583 363 090.Zjistit více
    Výstava prezentuje v chronologické řadě další umělecká díla jednotlivých slohů, a tímto celkovým přehledem naváže na cyklus tří výstav Ars longa-vita brevis, které měli možnost návštěvníci zhlédnout v letech 2005-2007. Výstava představí obrazy nebo jejich kopie, sochy a předměty, které se dostaly na severní Moravu anebo z regionu pocházejí.Jedná se o typ galerijní výstavy, doplněné výrazně oddělenou didaktickou částí tak, aby mohla nezávisle na galerijní části probíhat v obecné rovině i školní výuka o vývoji uměleckých slohů v Čechách a na Moravě.Zjistit více


Až k totální válce. Morava na sklonku třicetileté války

    Výstava představí způsoby zpracování potravin a samotnou přípravu a konzumaci pokrmů od dávného paleolitu až po příchod Slovanů na základě vědeckých archeologických poznatků a ikonografických pramenů. K vidění budou nejen různé archeologické nálezy související s tímto tématem z našeho regionu, ale např. také autentická rekonstrukce potravinové pece z mladší doby kamenné na základě výzkumu u Postřelmova nebo ukázky rostlin, které se potravinově zpracovávaly. Výstava je určena široké veřejnosti.Zjistit více
    KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA k výstavě AVE MARIA, příběh nejslavnější ženy, se koná dne 3. prosince 2014 ve středu v době od 16.00 do 16.45 hodin v Galerii Šumperska. Výstavou budou provádět autorky výstavy PhDr. Marie Gronychová a Mgr. Lenka Kirkosová. Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost zúčastnit se komentované prohlídky bez předchozí domluvy.Zjistit více
    K připomenutí stého výročí rozpoutání první světové války slouží vzpomínková výstava věnovaná líčení osudů vojáků 93. pěšího pluku a 13. zeměbraneckého pluku, v nichž sloužilo nejvíce mužů z našeho regionu. Rovnocenná pozornost je věnována životu v zázemí, především v Šumperku. Dobové fotografie, zbraně, munice, vyhlášky, vyznamenání a další připomenou „zlá léta“ našich předků.Zjistit více


Na konci ulice les! Šumperk – předměstí včera a dnes

    Oblíbený cyklus Člověk tvůrce pokračuje v pořadí již pátým příběhem, který návštěvníkům poskytne příležitost nahlédnout do světa křehké krásy skla. Výstava vypráví o dějinách sklářství na severní Moravě a prezentuje sklářské řemeslo z pohledu výroby a zušlechťování skla.Zjistit více
    Výstava představuje vývoj československého expedičního lezení po druhé světové válce. Autorem většiny fotografií je Jan Červinka, významný horolezec, zasloužilý mistr sportu, jeden z prvních členů národních horolezeckých týmů a účastníků prvních národních horolezeckých expedic. Autorem řady dalších fotografií je Vilém Heckel, světoznámý fotograf velehor a Červinkův spolulezec v některých expedicích.Zjistit více
    Přednáší: J. Chlapek a P. Šaj, Správa CHKO Jeseníky. Přednáška proběhne 25. listopadu v 17,00 v Rytířském sále Vlastivědného muzea v Šumperku. Vstupné 20 Kč.Zjistit více
    Výstava, kterou připravilo město Zábřeh a Muzeum Zábřeh, prezentuje fotografie ze života a kultury hřebečských měst, které návštěvníkovi přiblíží své tradice, zvyky, osobnosti, řemesla a další „starého“ Hřebečska až po dnešní dobu.Zjistit více


Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi

    Výstava prezentuje větší část z bohaté kolekce hodin ze sbírek šumperského muzea a jeho poboček muzeí v Mohelnici, Zábřehu a z Havelkova muzea v Lošticích. K vidění jsou hodiny sloupkové, nástěnné, skříňkové, kuchyňské, kapesní hodinky, přenosné sluneční hodiny a budíky v časovém rozmezí od 18. století až do konce 20. století. Na několika panelech je zachycena i historie vývoje hodin slunečních, vodních, svícových, přesýpacích a mechanických. Unikátním předmětem na výstavě jsou celodřevěné lihýřové hodiny datované rokem 1686. V naší republice se ve veřejně přístupných sbírkách podobných hodin nachází velice málo.Zjistit více
    Autorské čtení z nové sbírky básní Miroslava Demela (Mohelnice) s názvem Intimnosti, podtituly Milostné – Nevážné – Jiné. V rámci akce bude otevřena výstava doprovodných ilustrací sbírky, jejichž autorem je malíř a grafik Pavel Alexander Taťoun z Loštic.Zjistit více

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00