Jak na věc


viděti ve snu syna pod vodou

Co praví české snáře: Rakev viděti - smrt lásky…

    viděti jako kostlivce s kosou - předzvěst osvobození od tíživého břemene; smrt přivolaná - zanedlouho budeš terčem klepů a pomluv, mluví-li na tebe - nemilé věci k očekávání; ve snu zemřít - smutné zážitky, závěr jednoho životního úseku.
    viděti - změna stavu nebo pobytu; do hrobu padnouti – bude zle; kopati - ztráta přítele, přítelkyně; kopati viděti - úmrtí člena rodiny; v hrobě ležeti - vysoké stáří; někoho z něj zdvihati - příteli pomoci, po něm děditi; hrob otevřený viděti - smrt někoho známého neb příbuzného; hrob sesypat se viděti - svízele a nemoc v rodině; státi nad hrobem - brzká smrt; u hrobu klečeti - podruhé se oženíš či vdáš; v hrobě vstávati - falešnými přáteli pomlouván býti, též pronásledován býti; hrob viděti - nesvornost, smutek, odložená svatba; hrob zelený viděti – dobré věci, naděje na vyplnění přání; hrob vykopávat viděti - smrt tvého pokrevního příbuzného; z hrobu vycházeti - štěstí při podnikání, dary dostati, též pozdní svatba; hrob zahrabávati - nabudeš zase dobrého zdraví; hrob zasypaný viděti - ztraceného zdraví opět dosáhnouti.


Snář a výklad snů na Muj Sen .cz

    viděti - špatné znamení, většinou náhlá smrt v rodině, úzkost o blízkého člověka; krev a v ní hada viděti - vrah mezi služebnictvem; píti - zlo souvisící s vraždou; umývati - v místě je tajený zločin; vařiti – úmrtí.
    Jsou mezi námi tací, kteří snům nevěří a nad tím, co se jim v noci honí hlavou, se ráno jen pousmějí. Jsou ale i tací, pro které je sen předzvěstí budoucnosti. Náznakem událostí, které mají neodvratně přijít.
    Kromě čtvrtletníku FUNERAL QUARTAL, jehož vydávání bylo dočasně pozastaveno, vydává Vydavatelství MAC, spol. s r.o., redakce oborových časopisů QUARTAL MEDIA i magazín ÚKLID+ČIŠTĚNÍ, věnovaný problematice profesionálního úklidu a internetový magazín HOBBYSTRANKY.CZ, který nasvých stránkách přináší nejrůznější praktické informace, rady a zajímavosti z oblasti zájmových činností.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00