Jak na věc


venkovský interiér

Chcete dostávat zajímavé aktuality ?

    Vojtěch Valda, absolvent architektury, nejdříve důsledně zanalyzoval nejprodávanější domy svých konkurentů a snažil se najít a pochopit, co je spojuje. Na základě těchto úvah společně s dalšími architekty a stavebními inženýry navrhl tři domy, které se liší svou velikostí a každý je zaměřen na jinou cílovou skupinu. Zabýval se dispozičním řešením a snažil se o maximální efektivitu zastavěné plochy tak, aby v domech nebyly žádné neužitečné chodby a kouty. V návrzích také nenajdete žádné prvky, které by nějak hyzdily ráz tradiční české zástavby.
    Dlouhý odkládací stůl se šuplíkem bude ozdobou haly, obývacího pokoje nebo předsíně. Konstrukčně je vyřešen i jako velký pohodlný koupelnový stolek pro 2 umyvadla. 
    Samozřejmě v ostatních ohledech tyto domy nijak nezaostávají za konkurencí a splňují všechny normami požadované vlastnosti. V návrzích zděných domů je počítáno s venkovním zateplením z extrudovaného polystyrenu. Tomu se však můžeme vyhnout, použijeme-li dostatečně široké tvárnice, například porotherm 44 P+D. Je to elegantní řešení, které vyhovuje tepelně izolačním požadavkům a zároveň se vyhýbá použití netradičního materiálu.
    Řada domů byla bohatě zdobena a inspirovala se domy městskými. Současná moderní architektura je v materiálové čistotě a jednoduchosti venkovské architektuře blízká. Funkci i vzhledu musí být věnována rovnocená péče.


Sladké doplňky nejen do cukrárny!

    Základem úspěchu je správný útok na podprahové vnímání klienta tím, že vizualizaci domu ozdobíte o prvky, které se samotným produktem přímo nesouvisí. Jedná se o záplavy květin, drahé vozy, smějící se lidi, bazény s lehátky a jiné atributy úspěchu. Typové domy mají tedy celou řadu nevýhod, avšak na základě jejich oblíbenosti mezi lidmi lze usuzovat, že v očích laické veřejnosti mají daleko více výhod. Na jedné straně máme tedy produkci levných typových domů na klíč a na druhé straně odborníky z řad architektů, kteří se od této produkce distancují. Druhá strana nešetří kritikou, avšak nenabízí pro zákazníka žádné alternativní řešení. Přesto ale i samotná produkce typových domů dokáže trh obohatit o novou nabídku.
    Závěrem lze jen popřát mnoho sil a trpělivosti všem lidem, kteří uvažují o stavbě rodinného domu. To, v jakém domě budete bydlet záleží čistě jen na vás. Důsledky vašich rozhodnutí, ač už pozitivní, nebo negativní, se s vámi potáhnou pravděpodobně celý život, proto výběru rodinného domu věnujte náležitou péči.
    S kolektivizací venkovského zemědělství a následně s velkopolním hospodářstvím byl přerušen původní způsob života na venkově a původní typologie venkovského domu ztratila svůj význam. Pro současnou typologii venkovských staveb je třeba dokázat definovat současný venkovský styl života.
    Stopy času zanechaly na desce drobné vrásky, které nebyly schovány ani odstraněny, Naopak jsou  záměrně ponechány, což dává stolu opravdový půvab a vrásky stáří.
    Starý repasovaný stůl se šuplíkem a odkládací deskou, který poslouží jako menší jídelní stůl nebo jako parádní pracovní stůl do kuchyně s odkládací plochou. 


Venkovský styl má rád přírodu a tradici

    Dalším velkým tématem je volba materiálů. Vzhledem k tempu a charakteru dnešní doby by bylo asi velice obtížné přesvědčit někoho, aby svůj dům postavil z tradičních materiálů a technologiemi šetrnými k životnímu prostředí. Současný trh k tomuto řešení nakloněn není, protože by logicky odpadlo mnoho “zaručeně“ potřebných služeb, a tím by síla trhu slábla. Ve venkovských domech jsou ale například upřednostněné klasické keramické prvky před jejich novodobými alternativami. Kvalitní cihelné materiály mají životnost řádově stovky let. Tím, že při stavbě druhotně použijeme například cihly po pradědovi, přispíváme k trvale udržitelnému rozvoji. To je ekologie a recyklace v pravém slova smyslu.
    Nejen studenta či absolventa architektury bude zarážet pokleslá úroveň typových rodinných domů na klíč. Na fakultě architektury ČVUT je tato komerční sféra stavebnictví jednohlasně odsuzována prakticky všemi autoritami v oboru a v tomto negativním duchu se tento názor táhne celou obcí architektů. Je podporován studiemi satelitních měst, které jasně dokazují, jak má nefungující infrastruktura takovýchto čtvrtí negativní dopad na kvalitu bydlení. Návrhy samotných domů jsou zpracovávány v tisících variací na jedno téma, mezi nimiž se dají najít příklady absolutně nezvládnutých dispozicí. Firmy, které chrlí tisíce různých návrhů domů si mezi sebou konkurují především cenou výstavby, rychlostí zpracování a kvalitou prezentací.


Venkovský styl ve znamení přírody a tradic

     Architektura venkovských domů se lišila v jednotlivých krajích. Vzhled venkovských domů byl výsledkem letitých stavebních zkušeností, kdy vycházel z přirozených vlastností v místě dostupných stavebních materiálů jakými byly kámen, hlína a dřevo. Tyto materiály byly se znalostí používány na stavbu domů pro jejich vynikající vlastnosti. Léty byly vylepšovány technologie jejich zpracování a nalézány nejvhodnější způsoby použití. Vzhled staveb vycházel z principu lidského měřítka. Dodnes je patrný u starších venkovských domů například na výšce dveřních otvorů, které výšce současných lidí málokdy vyhoví. Vše bylo maximálně uzpůsobeno funkci, avšak neznamenalo to rezignaci na vzhledové ztvárnění. Neboť venkovskému domu také patřila funkce reprezentovat svého majitele a jeho ekonomické postavení.
    Přetrvávající překotný technologický vývoj je propojen se silným využíváním zdrojů naší planety. Nebezpečnost takového chování nás vede v životě i v architektuře k ekologiickému využití přírodních zdrojů a půdy.
    Zaregistrujte se a získejte zdarma svůj unikátní profil, ve kterém najdete jen interiéry, fotografie, videa, články nebo rady a tipy, které Vás zaujaly. Kdykoliv se k nim můžete vrátit, svůj profil můžete také posílat a sdílet s přáteli.
    Moderní venkovský dům je charakteristický v přístupu ke svému okolí a obyvatelům. Je spojen s místem, má svou identitu. Má lidské měřítko a  respektuje přírodu ať samotnou stavbou, tak následným provozem. Stavíme venkovské domy.


Skandinávské bydlení s dokonalou kuchyní

    Výše stručně popsané okolnosti existence venkovských domů platily staletí před průmyslovou revolucí. Právě ta jako první akcelerovala proměnu do té doby tradiční podoby venkova. Průmysl způsobil postupně proměnu celé společnosti. Nového pojetí lidského světa. Vývoj architektury domů je tohoto skrze staletí věrným obrazem. Probíhalo mohutné stěhování obyvatel venkova do měst za prací. Počátkem 20. století se začaly hledat v architektuře odpovědi na dynamickou proměnu společnosti a změnu hodnot. Věřilo se ve všemocnost lidstva. Tyto futuristické vize byly formovány v zásadách nového principu uspořádání měst a sídel. tzv. Athénské chartě. a následně po válce mohutně realizovány. Tradiční podoba venkova a venkovského domu pak vzala definitivně za své v období sociálního inženýrství komunismu.
    S venkovským domem se setkáváme napříč všemi kraji. Je alternativou městskému bydlení. Zatímco města výrůstala na prosperujícím obchodu, který se ve městech koncentroval. Venkov byl tradičně zemědělský. Venkovské domy byly uzpůsobeny každodenním potřebám, spojeným s obhospodařováním venkovské krajiny a chovem zvířat. Domy byly propojeny s hospodářskou částí a pro bydlení sloužila jen jejich část. Uspořádání venkovského domu souviselo s ekonomickou situací konkrétní rodiny. Nejjednodušší domy měli jen jednu nebo dvě obytné místnosti. V bohatších oblastech se ale také stavěly i patrové domy.


kniha stavba domu svépomocí vás naučí:

    Automaticky vyškrtl všechna atypická okna, nevkusné antické sloupky a podobné módní záležitosti, které se staly hitem poslední doby. Na základě rešerší, které zpracoval při objíždění českého a moravského venkova, navrhl tradiční jednoduchý vzhled domů. Nejčastější barva venkovských domů je bílá, pak odstíny žluté. Následuje světle zelená, charakteristická pro klasicismus, a červená, používaná hojně v baroku. Akcentované nároží domů a jednoduché šambrány kolem oken jsou typickými prvky tradiční české zástavby.
    Venkovské domy jsou ode dávna součástí naší krajiny. Venkovský dům nabízí příjemné spojení bydlení s přírodou. Nesnaží se být v okolí něčím novým, spíše staví na tradici a poctivosti. Stavíme venkovské domy.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00