Jak na věc


varování ježíše krista

2 060 Obrázky zdarma z Varování

     5. 12. Aktualizováno Pod palbu opoziční kritiky se dostala vláda kvůli tomu, že si odhlasovala, že bude moct použít miliardy z privatizačního fondu. Ty byly až dosud vázány jako rezerva na ekologické škody nebo důchody. Celý článek Vybrabčili účet, krádež na dětech. Opozice šije do vlády kvůli miliardám z rezerv»
    Existuje několik typů sirén: nejmodernější - elektronické, opatřené hlasovým modulem, elektrické rotační - s přijímačem dálkového ovládání, elektrické rotační ovládané místně tlačítkem. Někde jsou umístěny i místní rozhlasy, které umožňují vysílání varovného signálu i předání hlasové tísňové informace a jsou zařazeny v systému dálkového ovládání.
    Meteorologové rovněž rozšířili výstrahu před nebezpečím vzniku požárů. Z oblasti severozápadních Čech se oblast, kde se důrazně nedoporučuje rozdělávat v přírodě oheň, rozšířila i do středních a východních Čech a rovněž na jih Moravy.
     5. 12. Aktualizováno Na základě informací vojenského zpravodajství byl v listopadu ze Slovenska vyhoštěn ruský diplomat. Ve středu po zasedání slovenské...
    V současné době se v působnosti Hasičského záchranného sboru ČR nachází více než 8 800 sirén (z nichž většinu je možné dálkově ovládat), které pokrývají 85 % obydleného území ČR varovným signálem.


POČASÍ: Meteorologové varují před silným mrazem! V noci čekejte až -18 °C

    Redakci pište na email redakce@novinky.cz Deník Právo oslovíte přes adresu redakce@pravo.cz Nápověda a kontakt na helpdesk Audiovizuální mediální služby Reklama Ochrana údajů
    RSS kanály serveru Novinky.cz jsou určeny pouze pro osobní užití. Jakékoli kopírování, šíření nebo využívání obsahu RSS kanálů serveru Novinky.cz bez předchozího písemného souhlasu společnosti Borgis a.s. není dovoleno.
    Obyvatelstvo je v případě hrozby nebo vzniku mimořádné události varováno především prostřednictvím varovného signálu „Všeobecná výstraha“. Tento signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může zaznít třikrát po sobě v cca tříminutových intervalech. Po tomto signálu bezprostředně následuje mluvená tísňová informace, kterou se sdělují obyvatelstvu údaje o bezprostředním nebezpečí vzniku nebo již nastalé mimořádné události a opatření k ochraně obyvatelstva. K poskytování této tísňové informace se využívá i koncových prvků varování, které jsou vybaveny modulem pro vysílání hlasové informace.


StarDance opustila Písařovicová: V událostech tančíme po studiu, přiznala

    Dalším signálem (nikoliv varovným), který sirény mohou vysílat je „Požární poplach“, který slouží ke svolání jednotek požární ochrany. Tento signál je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty.
     5. 12. Aktualizováno Vláda ANO a ČSSD bude moct utratit 22 miliard korun z privatizačního fondu. Sněmovna ve středu ráno těsně přehlasovala veto Senátu,...
    Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.
    Meteorologové v úterý rozšířili výstrahu před velmi vysokými teplotami na většinu území republiky. Odpolední maxima budou minimálně do čtvrtka stoupat nad 34 stupňů Celsia.
    Lékaři doporučují omezit tělesnou zátěž a pokud možno nepobývat zbytečně na přímém slunci. Důležitý je rovněž příjem dostatečné množství tekutin. Před alkoholickými nápoji by lidé měli dát přednost neslazeným nealkoholickým nápojům, které je vhodné doplňovat minerálními vodami.


Varování obyvatelstva v České republice

    První středu v měsíci probíhá na celém území republiky akustická zkouška provozuschopnosti celého systému varování. Ve 12.00 se sirény rozezní zkušebním nepřerušovaným tónem po dobu 140 sekund, u elektronických sirén jsou občané vyrozuměni také hlasově.
    Internetový magazín JenŽeny.cz je první, skutečně komunitní web influencer pro ženy na českém trhu. Na jeho obsahu se aktivně podílejí i samotní čtenáři. Denně web navštíví více než 200 tisíc uživatelů.
    Provázanost systému varování a informování s hromadnými informačními prostředky umožňuje včasné a plošné informování osob o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).
    Jednotný systém varování a informování je v ČR budován od roku 1991. Systém tvoří síť poplachových sirén, které zabezpečují bezprostřední varování obyvatelstva, a dále pak soustava vyrozumívacích center, soustava dálkového vyrozumění (doprava signálu a informací mezi vyrozumívacími centry), soustava místního vyrozumění (infrastruktura pro ovládání poplachových sirén a vyrozumění osob). HZS ČR má rovněž právo vstoupit do sdělovacích prostředků a informovat obyvatelstvo prostřednictvím televize a rozhlasu.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
12828
cache: 0024:00:00