Jak na věc


vandalismus a elektrický dveřní zámek

Kriminalita, delikvence, vandalismus

    Velmi snadné je rozbít i světlo anebo - nechceme však dávat nikomu návody - vyplnit paraboly polyuretanovou pěnou. A v neposlední řadě mohou být terčem pneumatiky, ať už jenom vandal vypustí vzduch, nebo je rovnou prořízne. V každém případě by zasloužil mnohem přísnější trest, než mu za způsobení škody hrozí.
    Kompletní desítka následuje a i když vychází z dat australské pojišťovny, nelze očekávat, že by choutky vandalů byly v jiných částech světa podstatně odlišné. Sami zvažte, jak se případně té či oné formě vandalství lze bránit - obáváme se ale, že i v tomto případě budeme o pomyslný krok za zločinci...


Deset nejčastějších aktů vandalismu na autech

    Kriminalita mládeže je součástí celkové kriminality a zahrnuje jednání osob do věku 18 let, jehož důsledkem je překročení právních a společenských norem, což je charakteristické pro trestný čin. Osoby ve věku 15 - 18 let se označují jako mladiství a jsou ze zákona trestně odpovědní s jistým omezením. Osoby mladší 15-ti let nejsou trestně odpovědné, spáchá-li však dítě mezi 12. až 15. rokem věku čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest, může se takovému jedinci uložit v občansko-právním řízení ochranná výchova, kterou uloží příslušný soud. Ochranná výchova je vykonávána ve výchovných ústavech ČR. Soud pro mládež může rovněž přeměnit ochrannou výchovu na ústavní výchovu nebo může rozhodnout o podmíněném umístění mladistvého mimo takové výchovné zařízení. Přitom může být mladistvému uložen dohled probačního úředníka nebo jiné výchovné opatření.
    Kriminalita je úhrn činů uvedených v trestním zákoně obvykle popisovaných podle prostoru, času, rozsahu, struktury a pohybu. V obecném slova smyslu se jedná o veškeré páchání přestupků nebo trestných činů.
    V případě antisociální chování, které navazuje na asociální formu chování, je obtížná nápravná péče v důsledku fixace poruch a velká pravděpodobnost recidiv (opakování trestné činnosti), ačkoli se v rámci terciální prevence je snaha těmto recidivám předejít a pomoci těmto jedincům v resocializaci (znovuzačlenění jedince do běžné společnosti).
    Vandalismus je odsouzeníhodný v jakékoliv podobě, zejména pro nás petrolheady je ale takovéto poškození automobilu hrdelním zločinem. Je úplně jedno, zda si vandal chce vyřídit účty a nemá dost odvahy na přímou konfrontaci, či zda je konkrétní vůz zcela náhodnou obětí člověka, který ničí cizí věci pro zábavu. Autům se zkrátka neubližuje. Tečka.


10 nejčastějších aktů vandalismu na autech: kreativitu nečekejte

    Jistě jste někdy viděli obrázky supersportů posprejovaných slovy jako „nevěrník” či horšími, ale v tomto případě bývá možné útočníka zjistit docela snadno. Nejčastější formou to ale není. Tou je dle statistik RACQ Insurance něco přece jen prostšího. Data vychází z průzkumu provedeného vloni v prosinci mezi tisícovkou řidičů. Automobily 18 % z nich byly obětmi vandalismu, což není zrovna nízké číslo. A jak se tedy vandalové na svých obětech vyřádily nejčastěji?
    Jasným číslem jedna je poškrábání laku klíčem, které je se 45,5 % z poškozených až pozoruhodně častým činem. S 16,3 % je na druhém místě rozbití oken a na třetím s 9 % poškození karoserie. Objevily se také dost bizarní případy, jako například nasypání cukru do palivové nádrže, sjetí s autem do jezera, polití ředidlem či jinou látkou porušující lak nebo přejetí auta jiným, větším vozem.
    Impulsem pro trestnou činnost dětí a mladistvých je v řadě případů alkohol, případně jiná návyková látka zvyšující agresivitu a nepřiměřené reakce. Příprava trestné činnosti je nedokonalá, obvykle schází prvek plánování, častá je i nedostatečná příprava vhodných nástrojů ke spáchání trestného činu. Trestná činnost se vyznačuje neúměrnou tvrdostí, která se projevuje devastací, ničením předmětů a znehodnocením zařízení.


Úžasně vymakané choroby Editovat

    Pokud je vůbec polapen, samozřejmě, což vůbec není častý případ, i podle Mika Sopinskiho, šéfa komunikací v pojišťovně RACQ Insurance. „Tyto akty vandalismu jsou většinou náhodné útoky a často není útočník identifikován,” uvedl. „V některých případech nicméně je z povahy poškození znát osobní motiv útoku,” dodává.
    Slovo je odvozeno od jména kmene Vandalů, kteří roku 455 dobyli velkou část Itálie a vyplenili Řím. Slovo vytvořil Henri Grégoire, konstituční biskup v Blois, během Francouzské revoluce, když jako Vandalisme popsal některé stránky chování republikánské armády.
    Formy takovéhoto vandalismu mohou být různé, zejména zranitelná jsou například zrcátka nebo antény - samozřejmě čím víc toho v zrcátkách je elektrického, tím dražší je poškození opravit a vůz bez levého zrcátka zastaví první bystřejší policista pro nezpůsobilost k provozu. Také kontakt klíče a laku nedopadá pro auto vůbec dobře.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00