Jak na věc


valna hromada hasicu hlavni sprava sboru

Povinné náležitosti valné hromady

    Pokud s sebou účastník VH přinesl plné moci k zastupování na VH vystavené na jeho jméno, máte možnost evidovat tyto plné moci. Účastník VH vystupuje na VH s počtem hlasů, které se rovnají součtu počtu hlasů svých a hlasů členů, které na VH zastupuje na základě plné moci. Pro výpočet hlasů se používá ustanovení §22 odst.3 zákona, tedy za každý, i započatý hektar výměry honebního pozemku, který v honitbě vlastní, přísluší členovi honebního společenstva jeden hlas.
    Vyhotovení zápisu zajišťuje statutární orgán a to do 30 dnů od ukončení valné hromady a každý akcionář/společník může požádat o vyhotovení kopie tohoto zápisu.
    Děkuji za velmi rychlou spolupráci, termín hned druhý den mě mile potěšil a celý převod včetně zřízení sídla v Praze nezabral ani půl hodiny. Komunikace s panem Maňasem měla vždy přátelský tón, což je velmi příjemná změna oproti všem těm kravaťákům a velkým firmám se zbytečnou byrokracií.
    Pokud má účastník VH plnou moc člena HS k zastupování, ale sám není členem HS, klikněte na tlačítko „Nový zástupce“ a zadáním jeho jména ho vložte do seznamu.


Zápis ze zasedání valné hromady

    Modul „Valná hromada“ umožňuje založit novou valnou hromadu, vytvořit její program, vytisknout adresnou pozvánku na VH všem členům HS včetně uvedení plné moci k zastupování na VH, tisk presenční listiny všech členů HS nebo členů přítomných na VH, vést presenci přítomných na VH, evidovat výsledky hlasování a tisknout zápis z VH. Tyto činnosti je možné vést pro libovolné množství VH a u každé z nich evidovat, zda se jedná o VH ustavující, transformační nebo řádnou. Dále modul umožňuje tisk obálek pro členy HS s uvedením adresáta ze seznamu členů.
    Valná hromada volí svého předsedu, zapisovatele, dva ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů. Než je zvolen předseda, řídí valnou hromadu statutární orgán, který tím byl pověřen. Zápis o valné hromadě musí obsahovat zákonem stanovené položky:
    Po instalaci modulu je třeba nahrát data – „Import z webHonitby“. (Data se při exportu pro Valnou hromadu nahrály do adresáře, kam Váš prohlížeč ukládá stažené soubory z internetu). Při importu zadáte tuto cestu a data se nahrají.


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
9036
cache: 0024:00:00