Jak na věc


všeobecné volební právo pro muže v rakousku

všeobecný test (strašně lehký) 10

    Nepropásněte promítání filmu Free Lunch Society – Come Come Basic Income (režie Christian Tod), které se koná v pondělí 15. 10. 2018 v 19:00 v prostorách Kampus Hybernská (Hybernská 998/4, Praha 1). Po promítání bude následovat diskuse, v níž vystoupí Vladimír Špidla a Martin Brabec, moderace se ujme Tomáš Uhnák. Vstup je zdarma. Více informací naleznete zde.
    Od 13. do 17. března 2018 se bude v brazilském Salvadoru konat další ročník Světového sociálního fóra, které letos pod heslem "Resistir é criar, resistir é transformar" (Vzdorovat znamená vytvářet, vzdorovat znamená měnit) opět svede dohromady progresivní organizace a skupiny z celého světa v boji proti současnému nespravedlivému systému. Na Světovém sociálním fóru zazní i diskuse o nepodmíněném základním příjmu, a to konkrétně v jeho skutečně nepodmíněné podobě světového základního příjmu. World Basic Income organizuje několik aktivit v sekci demokratizace ekonomiky.
    Finsko je jednou ze zemí, kde probíhá pilotní program spojený s nepodmíněným základním příjmem (560 Euro za měsíc). Do programu byli v této zkušební fázi zapojeni jen nezaměstnaní. Výsledky, které budou zveřejněny v roce 2019, přesto mohou přinést dílčí poznatky o přínosech zavedení NZP. Český rozhlas uvedl v pořadu Zaostřeno reportáž o finském experimentu a myšlence nepodmíněného základního příjmu.


Svět zvířat, planeta Země a vesmír 15

    Jedenáctý ročník mezinárodního týdne nepodmíněného základního příjmu začíná 17. září a na různých místech bude probíhat do neděle 23. září 2018. #countonbasicincome!
    Příští rok se bude kongres konat na Tamperské univerzitě ve Finsku na konci srpna 2018. Na valném shromáždění BIEN účastníci a účastnice dále odhlasovali, že v roce 2019 se bude 19. kongres konat v Dillí v Indii.
    Minulý týden skončil 17. světový kongres BIEN (Basic Income Earth Network) v Lisabonu, kterého se zúčastnili vědci a vědkyně, politici a poličky, aktivisté a další podporovatelé NZP z Evropy, Latinské Ameriky, Afriky, Asie, Severní Ameriky i Austrálie. První den byli účastníci a účastnice uvítáni v portugalském Parlamentu a další dny se konaly na Lisabonské univerzitě. Více o kongresu zde.
    Na konci loňského roku byly prezentovány výsledky celoevropského výzkumu o postojích evropské populace k nepodmíněnému základnímu příjmu, který byl realizován v rámci European Social Survey, jehož se pravidelně účastní i Česká republika. Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde.


Hvězdy a jejich datumy narození 15

    V řadě zemí myšlenku nepodmíněného základního příjmu podporuje více než 50 % dotázaných, včetně České republiky. Větší podpora je pak mezi mladšími lidmi do 35 let.
    V pěti nizozemských městech budou od prosince 2017 probíhat následující dva roky sociální experimenty se zavedením nepodmíněného základního příjmu. Experimentu si všímají také česká média. Ačkoli se kritéria těchto experimentů v některých znacích liší od definice NZP, pilotní projekty peněžních transferů, které jsou na začátku cíleny na určité skupiny (podobají se tedy podmíněným dávkách), ale poté již nejsou po určitou dobu dále testovány a jsou poskytovány nadále nepodmíněně, mohou představovat první krok k zavádění NZP. Více o nizozemském projektu je zde.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2020
cache: 0000:00:00