Jak na věc


vřed na intimních místech

Informace ke zpracování osobních dat

    Bércový vřed může vzniknout na podkladě varixů, hypertenze, diabetu, dny, aterosklerózy a řady dalších systémových onemocnění. Příčiny je možné hledat také mezi faktory životního stylu. Ohrožen je člověk v sedavém zaměstnání, s nedostatkem pohybu, kuřák, či uživatelka hormonální antikoncepce.
    Doporučení, rady a návody pro léčbu, léčebné kůry a jiné postupy a informace zveřejněné na stránkách LEKARweb.cz nenahrazují lékařské vyšetření a mají pouze informativní charakter. Jakékoliv užití a použití těchto doporučení se děje na vlastní odpovědnost návštěvníka těchto stránek. Tyto postupy a informace byste měli konzultovat se svým ošetřujícím lékařem nebo dalšími odborníky z předmětného oboru. Přestože se snažíme uvádět co nejpřesnější informace, nemůžeme vyloučit některé chyby nebo nepřesnosti. Za to se předem omlouváme a je to další důvod, proč byste se měli obrátit na vašeho ošetřujícího lékaře.
    Index BMI. Můžete být ohroženi kvůli své váze? Spočítejte si index BMI. Index jednoduše vypočtete dosazením svých hodnot do vzorce: váha v kilogramech / (výška v metrech x výška v metrech). Pokud je Vaše výsledná hodnota vyšší než 30, zahajte prevenci.


Řešení pro účinnou léčbu bércových vředů si můžete vyzkoušet.

    Email (Osobní údaj), Fotografie (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Kopie dokladu o zakoupení (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Na co je přístroj aplikován - Biomag extra (Citlivý údaj - Zdravotní stav), Obor či profese (Osobní údaj), Oslovení (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Společnost (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Titul před jménem (Osobní údaj), Titul za jménem (Osobní údaj)
    Diagnostikovat tyto vředy lékař může pouhým pohledem na vřídky na kůži. Popřípadě může také zjistit, zda je vřed již „dozrál“, přičemž když je vřed zralý, je na omak měkčí. Jakmile doktor stanoví, že se jedná o vřídky, nasadí vhodnou léčbu.
     Astigmatismus je oční vada, která podle statistik postihuje až 60 % populace. Přitom nemalá část postižených o tom ani neví. Astigmatismus přitom...
    Opomínání prevence v období po vymizení obtíží může zapříčinit návrat onemocnění. K urychlení hojení a obnovy funkce kožního krytu je nutné podpořit regeneraci cévní stěny a zdravé proudění krve v celé hloubce tkáně.
    Aplikace 3D pulzní terapie obvykle vedou hlavně ke snížení bolesti, odstranění zánětlivých ložisek a podpoře hojení. Po zahojení rány se aplikuje preventivně k zabránění návratu potíží. Preventivní aplikace mají za cíl snižovat otoky končetiny, podpořit zdravé proudění krve a zvyšovat kvalitu cévní stěny.


Příčiny, rizikové faktory

    Vyplněním Vašich osobních údajů se Biomag Medical s.r.o., se sídlem 1270, Průmyslová , 50601 Jičín, IČ 06480853, stane správcem Vašich osobních údajů. Z právního titulu výslovného souhlasu evidujeme E-mail, ID dotazu, IP adresa, Jméno , Město, Pohlaví , Předmět dotazu, PSČ , Stát , Telefon, Ulice , www, 5 let od poskytnutí souhlasu. Tyto údaje zpracováváme za účelem zodpovězení dotazu. Tyto údaje dále předáváme smluvním zpracovatelům osobních údajů, pokud to vyžaduje typ Vašeho dotazu.
    Vředy na kůži jsou velmi bolestivé onemocnění, jsou to vlastně vředy, které jsou plné hnisu, taková hnisavá ložiska. Nejsou moc estetická a člověku mohou způsobovat značné potíže. Samozřejmě, pokud takový vřed najdete na svém těle, je dobré zajít s tímto ihned k lékaři, nechat se vyšetřit a také zahájit co nejdříve léčbu. Zpočátku jsou tato ložiska tvrdá, později měknou. Úleva od bolesti přichází ve chvíli, kdy je vřed otevřen a hnis, který je venitř, vytéká.
    Onemocnění je provázeno bolestí, napětím, tlakem, změnami povrchu kůže, otoky a svěděním dolních končetin, při zanícení rány rovněž zápachem. Drobné žilní metličky se často mění ve vyklenuté varikózní žíly, objevují se pigmentové změny. I drobné a těžko pozorovatelné poranění na kůži pak může vést k rozvinutí bércového vředu. Vzniklá rána často slouží jako vstupní brána infekcí, které komplikují celkový stav pacienta.


Kontaktní formulář - zájem o pracovní pozici

    E-mail (Osobní údaj), ID dotazu (Osobní údaj), IP adresa (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Pohlaví (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář (Citlivý údaj - Zdravotní stav), PSČ (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
    Léčba bércového vředu je založena na řešení příčin vzniku bércového vředu, hlavně zlepšení kvality prokrvení, eliminaci infekce a podpoře hojení tkáně. Léčba může být medikamentosní, chirurgická (klasické operace, či mini invazivní postupy) a pomocí 3D pulzní terapie.
    E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Předmět a zpráva - kontaktní formulář zájem o pracovní pozici (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), Stát (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj), www (Osobní údaj)
     Co je klíšťová encefalitidaInfekční virové onemocnění, které napadá mozek a mozkové blány. Nejčastějším přenašečem je klíště, ale také se je možno...
    Mal som problémy s prostatou, čo sa mi po používaní pristroja zlepšilo. Nemám problém vydržať s močením v noci. Manželka používa prístroj na bercov vred, ktorý už má úplne vyliečený, zahojený.


Jste i Vy ohroženi vznikem bércového vředu?

    Léčba spočívá v tom, že lékař sterilně a odborně vředy na kůži otevře a následně ošetří. Může také zavést dren, kterým umožní odchod hnisu. Pokud se vředy tvoří opakovaně a častěji, nebo jsou hodně velké, může lékař nasadit antibiotika. Jiní lékaři antibiotika nedoporučují, záleží na tom, jaký lékařský názor zastává váš lékař. Vyhojení trvá obvykle dva týdny, v některých případech to může být až měsíc.
    Vředy na kůži nejčastěji vznikají průnikem infekce. Mnohdy je ro právě tehdy, kdy máte oslabený imunitní systém či oslabenou kůži, tudíž se infekce na kůži či do kůže velmi dobře dostává. Jsou však velmi nebezpečné a to zejména tím, že se z nich může vyvinout druhotná infekce. V těch nejhorších případech, zvláště když s tím člověk nic nedělá a neléčí je, může dojít až k otravě krve. Vředy by měly být otevřeny u lékaře, sterilní prostředí zabrání možným infekcím v ranách.
    Bércový vřed je závažným stavem, který vyžaduje neprodlené řešení. Jedná se o chronické narušení kožního krytu bérce, tedy oblasti dolní končetiny od kolene ke kotníku. Nejčastěji jde o komplikací chronické žilní nedostatečnosti, kdy je narušen mechanismus návratu žilní krve. To vede k závažnému zhoršení cirkulace okysličené krve v končetině a k nedostatku kyslíku a živin potřebných pro fungování tkání.


Aktualizace údajů, právo na opravu

    Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností dodavatele tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email privacy@biomag.cz nebo na sídlo naší společnosti: Biomag Medical s.r.o., 1270, Průmyslová , 50601 Jičín.
    3D pulzní terapie může výrazně zlepšit mikrocirkulaci, usnadnit vyplavování metabolitů, zvýšit tonus žilního řečiště a zrychlit žilní návrat. Dále může mít významný protizánětlivý efekt.
    Adresa (Osobní údaj), DIC (Osobní údaj), E-mail (Osobní údaj), Jméno (Osobní údaj), Město (Osobní údaj), Příjmení (Osobní údaj), PSČ (Osobní údaj), Telefon (Osobní údaj), Ulice (Osobní údaj)


Zahajte léčbu i preventivní opatření včas

    Příznaky jsou viditelné na první pohled a to jsou právě ony vřídky, které se objevují na kůži. Vředy se mohou objevovat téměř na jakékoliv části lidského těla, ovšem jsou místa, kde se vřed vyskytuje a jsou tyto místa výskytu obzvláště bolestivá. To mohou být například na hýždích, v okolí řitního otvoru, na prsou, v podpaží, na krku, na obličeji, na vnitřní straně stehen, na zadní straně stehen a podobně. Pokud se vyskytne vřed na obličeji, v těch nejhorších případech může zadat vzniku zánětu mozkových blan. Jsou také velmi bolestivé, tvrdé poté měkké. Jejich otevření obvykle je bolestivé. Vřed může být také na omak teplejší, okolí bývá zarudlé.
    Použitá technologie léčby, kterou používá patentovaný systém 3D pulzní terapie Biomag, prokázala zlepšení u 93 % sledovaných pacientů s rozvinutým bércovým vředem. Po 10 až 12 dnech terapie bylo vyčištěno odumřelé vazivo, došlo k eliminaci zánětlivých procesů v okolí rány a byla podpořena tvorba a množení nových buněk pokožky. Mikrocirkulace okysličené krve ve tkáních byla obnovena a bylo významně urychleno hojení rány.
     Jak se pneumónie léčíLéčba pneumónie není jasná, protože je potřeba zjistit příčinu nemoci. Nejčastěji jsou podávána antibiotika, ale jestliže pacient...
    Při bércovém vředu se 3D pulzní terapie Biomag aplikuje i několikrát denně pomocí velkého plochého aplikátoru či solenoidu na co největší část končetiny.
    Samotná příčina vzniku bércového vředu může být řešena léčivy, rychlost hojení rány a vymizení příznaků však do značné míry závisí na přístupu každého pacienta.


Zabezpečení Vašich osobních dat

     Co je pneumóniePneumónie se jinak také označuje jako zápal plic. Zápal plic, nebo pneumónie je pak zánět plic, který napadá plicní orgán a způsobuje...

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00