Jak na věc


výstavba dřevostavby

Výstavba antukového kurtu

    Se systémem výstavby rodinných domů máte garanci, že realizované dílo si zachová funkci a vlastnosti dané projektantem dlouhodobě. Poskytujeme záruky na všechny práce nad zákonný rámec v délce trvání 5 let. Při dodávkách technologického zařízení a strojírenského vybavení domů je poskytována záruka podle záruky výrobců daného zařízení. Při případných reklamacích jsme schopni začít odstraňovat vzniklé chyby do 48 hodin a poruchy okamžitě.
    Každá naše stavba má projektového manažera, který je zodpovědný za kvalitní technické provedení realizované stavby podle projektové dokumentace a zodpovědné za odevzdání díla v dohodnutém termínu.
    Prodiskutujeme s Vámi volbu konstrukce stavby a výběr vhodných stavebních materiálů. Protože nejsme výrobci, jsme nestranní. Volbu vhodných materiálů Vám doporučíme s ohledem na poměr výkon/cena.
    22. července 2018: Ve Starém Máteřově jsme dokončili první bungalov. Ve fotogalerii můžete vidět řešení interiéru včetně koupelny, technické místnosti a také exteriér domu.
    Tento, často zdlouhavý, proces, během kterého je potřebné získat několik kladných vyjádření počínaje orgány statní správy a vlastníky sousedních nemovitostí konče, naši klienti nemusí absolvovat. Vše potřebné se už odehrává paralelně na pozadí ve fázi přípravy projektové dokumentace v naši réžii.


Seminář se soudci Nejvyššího soudu

    Největšího rozkvětu zaznamenala tato forma výstavby od konce padesátých let, aby o zhruba deset let později činil podíl družstevní bytové výstavby až polovinu postavených bytů. V té době byla na vrcholu i forma svépomocné výstavby s podílem aktivní práce členů družstva v průběhu její realizace. V 80. a 90 letech minulého století byla družstevní bytová výstavba významnou alternativou státem organizované výstavby bytových domů.
    Družstevní bytová výstavba má v České republice dlouholetou tradici sahající až do období Rakouska-Uherska. Spojení zájemců o společné zajištění bydlení se nejprve orientovalo na profesní a stavovský charakter družstev v období rozkvětu bytového družstevnictví za I. republiky. Po druhé světové válce vznikala družstva k obnově poničeného bytového fondu.
    20. července 2018: V Přelouči jsme dokončili třetí bungalov, jak se můžete přesvědčit jak z exteriérových, tak interiérových fotografií. V galerii tak můžete vidět jak vnější fasádu, tak řešení jednotlivých místností včetně kuchyně. Více


Nefunkční společenství vlastníků: dluhy a rozpad SVJ, riziko „pádu“ celých bytových domů

    Na splácení úvěru se člen družstva po předání bytu podílí formou měsíčního nájemného. Po skončení výstavby a předání nového bytu má člen družstva také možnost zvýšit svůj podíl na pořízení přiděleného bytu (např. prodejem svého dosavadního bytu) a snížit tak odpovídajícím způsobem svůj podíl na splácení úvěru a tedy předpis svých měsíčních plateb. Je důležité, že i tato forma může znamenat do budoucna možnost převedení družstevních bytů do vlastnictví členům družstva, standardně po splacení odpovídající části investičního úvěru financující bance.
    Charakteristickým prvkem po všechna zmíněná období byla více či méně výrazný podpora státu, která dnes chybí. Po roce 1989 došlo postupně k utlumení této formy výstavby.
    Zájem o družstevní bytovou výstavbu lze v Praze opět zaznamenat v posledních deseti letech, kdy bylo realizováno několik projektů, mj. i v režii některých členských družstev DMS ČR. K nim patří projekty bytových domů v Šestajovicích, v Modřanech a v letošním roce na Proseku a v Hostivaři.


Dokončení bungalovu č. 3 v Přelouči

    K pořízení této formy bydlení stačí zpravidla 25-30% vlastních prostředků z pořizovacích nákladů vybraného bytu, garáže či komory. O zbytek se postará bytové družstvo vyřízením bankovního úvěru, zpravidla se splatností přesahující 20 let. Historicky osvědčený způsob družstevní bytové výstavby totiž nevyžaduje zkoumání majetkových či příjmových poměrů zájemce o členství ve výstavbovém bytovém družstvu, dokonce nezkoumá zájemce ani z hlediska jeho věku, protože se předpokládá, že jeho členský podíl (práva a povinnosti) zdědí nástupce, který má plnou možnost pokračovat v užívání družstevního bytu.
    Klíčovou výhodou výstavby rodinných domů s „Ideálním domem“ je i zkušený finanční analytik, který dokáže našim klientům připravit několik finančních produktů a jejich kombinací nastavit optimální způsob financování výstavby vybraného domu.
    Příprava projektové dokumentace začíná výběrem vhodného domu z našeho katalogu projektů anebo přípravou vlastní projektové studie ke konzultaci - a projekt Vám zpracujeme podle Vašich představ. Následně Vaší projektovou dokumentaci přizpůsobíme pozemku a doplníme o připojení na inženýrské sítě.
    20. července 2018: V Přelouči jsme dokončili třetí bungalov, jak se můžete přesvědčit jak z exteriérových, tak interiérových fotografií. V galerii tak můžete vidět jak vnější fasádu, tak řešení jednotlivých místností včetně kuchyně.
    20. července 2018: V Přelouči je hotový také čtvrtý bungalov ve variantě včetně garáže jako jeho součásti. Dům v olivové barvě fasády můžete vidět také zevnitř včetně řešení jednotlivých místností a kuchyně. Více


Setkání s předsedy velkých moravských družstev

    Výstavba domu probíhá kompletně v naší vlastní režii, tým stavbařů spolupracuje po dobu výstavby s našimi projektanty a výsledkem je zkrácení doby předání a vysoká kvalita výsledného díla.
    20. července 2018: V Přelouči je hotový také čtvrtý bungalov ve variantě včetně garáže jako jeho součásti. Dům v olivové barvě fasády můžete vidět také zevnitř včetně řešení jednotlivých místností a kuchyně. Více ve fotogalerii.
    Připravili jsme pro vás podrobné informace, které vás provedou výstavbou bazénu nejen po technické, ale i po legislativní stránce. Dozvíte se, jaká jsou potřebná povolení, co musíte před montáží připravit, a jak bude montáž probíhat.
    DMS ČR je sdružením velkých bytových družstev, zajišťujících komplexní správu bytových domů pro své členy a klienty.


Zahájení výstavby bungalovů č. 6, 7, 8 v Přelouči

    SBD Pokrok realizuje výstavbu bytového domu v Hostivaři, SBD Praha se podílí jako partner družstva Coop Development na výstavbě v lokalitách Prosek a Stodůlky a připravují se i další projekty a lokality v Praze. Zájem o členství v družstevní bytové výstavbě stoupá a již nyní se hlásí řada nových zájemců k uvedeným družstvům. Aktivita zájemců v podobně své bezplatné registrace do seznamu zájemců o družstevní bytovou výstavbu v rozsahu kontaktních údajů, preferované lokalitě a typu bytu výrazně zjednodušuje přípravu projektů „na míru“ požadavkům budoucích členů družstva. Oslovení předem definovaných zájemců o družstevní bytovou výstavbu konkrétním projektem sníží zásadním způsobem marketingové a obchodní náklady budoucího projektu a tím i cenu pro členy družstva.
    Děláme komplexní projekční činnost ve stavebnictví. Poradíme Vám při výběru vhodného projektu domu, zrealizujeme změny podle Vašich přání, resp. vyprojektujeme individuální projekt podle Vašich požadavků.
    20. července 2018: Další tři bungalovy stavíme v Přelouči. Ve fotogalerii naleznete momentky z terénních úprav, přípravy základových desek a jejich lití betonem. Více
    22. července 2018: Ve Starém Máteřově jsme dokončili první bungalov. Ve fotogalerii můžete vidět řešení interiéru včetně koupelny, technické místnosti a také exteriér domu. Více
    Dnešní družstevní výstavba se bohužel neopírá o pozornost státu v podobě podpory např. sociální oblasti bydlení, nýbrž o zajímavou formu finanční účasti pořízení bydlení. Vzrůstající zájem nejlépe dokazuje často více než 50% obsazenost nabízených projektů před samotnou realizací a stoprocentní obsazenost všech realizovaných projektů po jejich dokončení.


Rekonstrukce antukového kurtu

    Řešíme kompletní realizaci rodinných domů, od projektů - po výstavbu na klíč. Technickým a technologickým vybavením řešíme nízkoenergetické i pasivní stavby. Etapy dokončení máme ve třech etapách – hrubá stavba, holodům nebo na klíč. Používáme jen osvědčené certifikované materiály.

Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
200
16876
cache: 0024:00:00