Jak na věc


výroba větrných elektráren

Proč využívat ekologickou mobilitu

    Využívání síly větru patří (společně s využitím vodních toků) k nejstarším lidským zdrojům energie. Jde přitom o jeden z nejčistších způsobů získávání energie.
    Využívání síly větru patří (společně s využitím vodních toků) k nejstarším lidským zdrojům energie. Jde přitom o jeden z nejčistších způsobů získávání energie, který je navíc nevyčerpatelný. S rostoucím důrazem, který moderní společnost věnuje ekologii a ochraně životního prostředí, roste i potřeba využívat pro získání elektrické energie obnovitelné zdroje. Kromě minimální ekologické zátěže jsou obnovitelné zdroje atraktivní i nezávislostí na vnějším dodavateli. Elektrická energie může být ekologický produkt, hledejme čisté řešení pro lepší budoucnost, využívejme energii větru.


Fotovoltaické elektrárny - jak to funguje

    Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic. Projekt CHARGE & GO nastartuje rozvoj nabíjecích stanic v České republice. První stanice vzniknou v Praze, dalším krokem bude pokrytí hlavního tahu ve směru východ – západ, v další fázi jsou naplánovány realizace rychlodobíjecích stanic ve směru sever – jih. Dobré podmínky pro rychlou expanzi elektromobilismu tak vzniknou ve všech regionech ČR.
    VÍTEJTE VE VĚKU ELEKTRICKÉ MOBILITYCelý svět hledá ekologické technologie a má proto spoustu rozumných důvodů jako smog, skleníkový efekt nebo globální oteplování. Energii z tradičních fosilních paliv pomalu ale jistě dochází dech – budoucnost patří elektromobilům, elektrokolům a úsporným skútrům. Masivní rozvoj elektromobilismu je podmíněný vznikem dostatečného počtu rychlonabíjecích stanic. Společnost ABB je v oblasti energetiky a automatizace lídrem, který věnuje zavádění inovací a nových technologií největší pozornost. Společnost ABB přibližuje pozemní komunikace k ekologické budoucnosti.


Větrné elektrárny - jak to funguje

    Využití sluneční energie je z hlediska ochrany životního prostředí nejčistším a nejšetrnějším způsobem výroby elektřiny. V současnosti je pouze minimální množství spotřebované energie produkováno z obnovitelných zdrojů – to se však v budoucnu nepochybně změní. Význam energie z obnovitelných zdrojů se bude neustále zvyšovat a nezastupitelnou roli bude zastávat i fotovoltaika.NEJVĚTŠÍ MNOŽSTVÍ ENERGIE A ZADARMOSlunce produkuje bez přestání takové množství energie, které by mrknutím oka dokázalo pokrýt energetické potřeby celé planety. Fotovoltaické elektrárny významně přispívají k ochraně klimatu a životního prostředí. Energie získaná ze slunce je ekologicky čistá a nevytváří žádný nebezpečný odpad.JAK FUNGUJE SLUNEČNÍ ELEKTRÁRNA?Fotovoltaika mění dopadající sluneční paprsky na elektrickou energii. Využívá přitom principu fotoelektrického jevu, kdy jednotlivé částice světla - fotony - dopadají na fotovoltaický článek - při dopadu se z fotonů uvolňují elektrony, které jsou pomocí po
    Stejně jako plachetnice na mořské hladině jsou i listy vrtule poháněny větrem. Větrná turbína je umístěna na stožáru, do pohybu je uvedena aerodynamickými silami, které působí na listy rotoru. Elektrickou energii vyrábí generátor. Intenzita větrných proudů je značně nestálá, větrné elektrárny se s touto proměnlivostí dokáží vyrovnat díky technologické vyspělosti.


Vodní elektrárny - jak to funguje

    Jedním z nejdostupnějších zdrojů pro výrobu elektrické energie jsou tolik obávané odpady. Jejich dokonalým zpracováním přitom kromě elektrické energie získáme i čistší a zdravější životní prostředí – jedná se tak o technologii, která má naprosto zásadní význam pro budoucnost lidstva.NEJČISTŠÍ METODA LIKVIDACE ODPADU JE PLAZMOVÁ GASIFIKACENejrozšířenějším způsobem nakládání s odpadem je uložení na skládce – to je však velmi neekologický i neekonomický způsob zpracování. Navíc skladování odpadu problém likvidace odpadů ve skutečnosti neřeší – pouze jej přehazuje jako horkou bramboru budoucí generaci. Ekologické škody, které však takovým přístupem vznikají, jsou zcela fatální. Skládky navíc nekontrolovatelně produkují nebezpečný metan a přispívají tak ke skleníkovému efektu.PLAZMOVÝ GASIFIKÁTORPodstatou procesu je totální destrukce odpadu na úroveň elementárních atomů. Organické a anorganické látky jsou bezezbytku rozloženy při teplotě blízké povrchové teplotě slunce (40
    KDE SE BERE VÍTR?Vítr vzniká v atmosféře naší planety díky rozdílným atmosférickým tlakům, zemský povrch se totiž zahřívá nerovnoměrně. Tak jako u nás doma i ve volné krajině stoupá teplý vzduch vzhůru a na jeho místo proudí vzduch studený. Větrné proudy jsou ovlivněny rotací planety stejně jako podobou konkrétní krajiny. Větrná energie je nevyčerpatelná!PRINCIP VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY


Copyright © Dossani milenium group 2000 - 2019
cache: 0000:00:00